RSS

Om chefers löner och ansvar – Dan Persson

tor, Aug 20, 2015

Höga chefslöner är ett resultat av en upp och nedvänd ideologisk föreställning som organiserats i regioner, kommuner och landsting, i hela landet. Det finns en övertro på hierarkiska organisationer, där chefen ordnar allt, vilket de också gör. Det resulterar ofta i mer krångel och byråkrati.


Videos från kommunfullmäktige i Västervik

fre, Jul 3, 2015

Måndagen den 29 juni höll Västerviks kommunfullmäktige budgetmöte. Alexandra Isaksson presenterade Socialisternas välfärdsbudget. Budgeten har tre syften; att bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb, att säkerställa god kvalité inom välfärdssektorerna och att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö. Under debattomgången försökte fullmäktiges ordförande avbryta Johannes Regell när denne höll ett anförande med utgångspunkt i skolan och det svåra läge den befinner sig i.

På tal om skola, lärare, elever och människosyn – Johannes Regell

tor, Jun 25, 2015

Socialdemokraternas ansvarige för skolan, Gunnar Jansson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, skriver i ett svar till mig att den bild som jag förmedlat från skolpersonal till nämnden inte stämmer. Han fortsätter med detta att avfärda vad jag rapporterat, trots att han tillsammans med mig och förvaltningschef Kalle Söderberg fick samma, minst sagt tydliga bild av skolpersonal vid ett möte. Detta kallas på svenska för att ljuga.

I bild till höger: Johannes Regell, ledamot av Barn- och utbildningsnämnden i Västerviks kommun. Foto: nyttarbetarparti.se

Det brinner i bruksorten – Jenny Svensson

mån, Jun 22, 2015

”Dom säger att det brinner i betongen, ja alla kan den sången. Men är det nån som gör nåt åt det? För allt jag hör är gråten…. Som ekar där bland husen där barnen lekte för en minut sen. Hör ni mig?”

I bild till vänster: Jenny Svensson, Socialisterna i Överum. Foto: nyttarbetarparti.se

Texten är introt på en låt med Bigry Mac och handlar om känslan av förfallet i förorten. Hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå. Att förorterna har sociala problem och att välfärden krackelerar, klyftorna mellan fattiga och rika växer och människorna blöder är allmänt känt av de flesta. Detta har lett till diverse åtgärdsprogram och insatser vilket är ett välkommet och välbehövligt arbete för att motverka segregation. Mycket mer behövs såklart, främst satsningar i bostadsbyggande och välfärden. Samtidigt ser vi att det pågår en nedmontering av välfärden ute på Sveriges landsbygd. 

Erik Lundgren – Om fackföreningar och strejkrätten

mån, Jun 1, 2015

Föredrag hållet på Arbetarrörelsens Bokcafé i Västervik den 30 maj 2015 av Erik Lundgren, tidigare aktiv inom Skogs- och träfacket.

Erik Lundgren. Foto: nyttarbetarparti.se

”Bråka inte med världens starkaste fackförening” varnade Wanja Lundby Wedin klart och tydligt 2008 när borgarna drog i gång en ny veva med försämringar och nedskärningar. Ett redan näst intill nedmonterat välfärdssamhälle skulle nu bli ännu sämre. Vad hände? Blev det massdemonstrationer på gator och torg? Utlysta generalstrejker? Reagerade fotfolket? Nej inget hände inom rörelsen.

Angående Sveriges sjunkande skolresultat – Kalle Wadin Wesslén

tis, Maj 26, 2015

I en nyligen utgiven rapport från OECD framgår det att de svenska skolresultaten har varit kontinuerligt sjunkande under en längre tid. Deras egna kunskapsutvärderingar, de så kallade Pisa-studierna, utvärderar kunskaper inom ämnena matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. OECD har sammanställt resultaten vid ett antal olika nedslagspunkter. De senaste fyra nedslagspunkterna har varit åren 2003, 2006, 2009 och 2012. I ett stapeldiagram över detta går att utläsa att Sverige tidigare har presterat bäst inom läsförståelse, men inte längre. I 2012 års undersökning har svenska elever för första gången presterat bättre inom naturvetenskap. Dock har siffrorna sjunkit undan för undan inom alla dessa ämnen, allra mest i läsförståelse och matematik.

Det bortglömda Sverige – Mattias Gradin

tis, Maj 26, 2015

I SVTs nya dokumentärserie Delat Land reser en reporter runt i dom delar av Sverige som inte syns så mycket i riksmedia. Det är nästan som att vissa delar av landet helt är bortglömda. Folk är arbetslösa, välfärden rustas ned samtidigt som många människor flyttar därifrån och därmed minskar skatteintäkterna. Likadant ser det ut i Uppdrag gransknings program om det lilla samhället Grums i Värmland. Det som visas upp är droger, arbetslöshet och en dyster syn på framtiden.

I bild: Laxå, en av många bruksorter som drabbats hårt av industrinedläggning.
Bilden är från Jan Jörmarks sida.

Video från 2015 års första majfirande i Västervik

ons, Maj 20, 2015

För fler videos, välkommen att besöka Socialistisk Motståndsmedia

Första maj 2015 i Västervik och Sundsvall

ons, Maj 20, 2015

Det var en regnig eftermiddag då Västerviks Socialistförening demonstrerade den första maj i år. Men trots dåligt väder dök cirka ett 70-tal upp för att demonstrera ”för arbete och välfärd”. Från fängelsetorget, där man hade avtalat en samlingspunkt inför demonstrationen, tågade man igenom stadskärnan till trumslag och slagord.

Demonstranter på väg upp för Storgatan. Foto: RedPoint

Vems sida står du på? – Hannes Ebegård

tor, Maj 14, 2015

De kommer säga att det är en irrelevant fråga. Att det inte spelar någon roll – ”vi sitter ju alla i samma båt” – och tjatet om onyanserat, ensidighet, dogmatisk och bla bla bla. Strunta i deras retoriska försvarsmekanismer och luftpastejer för en stund och fundera istället lite på frågan. För svaret på den och hur du positionerar dig utifrån det är nämligen det mest grundläggande fundamentet i all samhällsförändrande och omskapande verksamhet. Det gällde lika mycket för 150 år sedan som det gäller 2015, det är alltid lika aktuellt.

I bild: strejkande gruvarbetare i 1930-talets USA.

VIDEO: TORGMÖTE I LINKÖPING


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER