RSS

Vår välfärd är under ständig attack – M. Gradin & Erik Åslund

mån, Nov 2, 2015

De senaste åtta årens borgerliga styre har påskyndat avvecklingen av det vi en gång kallade vårt gemensamma. Ute i kommunerna ser det inte annorlunda ut; oavsett Socialdemokrater eller Moderater har vi aldrig råd med vård eller skola. Men de som faktiskt säger sig värna välfärden – de som gick till val på att förbjuda privat vinst i det offentliga – vad gör de i praktiken, i kommuner där de faktiskt har inflytande?

I bild till höger: Hans Zetterkvist, Vänsterpartiet Sundsvall. Foto: Sundsvalls tidning.

Lagar som kommunen måste följa! – M. Gradin & E. Åslund

mån, Okt 12, 2015

Sundsvalls kommun har beslutat att spara in 15 miljoner kr på kommunens skolor, vilket innebär anställningsstopp och riskerar att många lärare kommer att saknas nästa termin.

Detta är ännu ett led i de nedskärningar vi varje år ser inom det offentliga i Sverige där välfärd och utbildning aldrig får kosta pengar. Det hänvisas till budget i balans och krona för krona som om det vore några naturlagar, trots att det är ekonomiska ramverk som är politiskt beslutade.

Platta organisationer är överlägsna – Dan Persson

tor, Sep 17, 2015

Richard Ebstein, professor i psykologi, och hans kollegor på universitetssjukhuset i Jerusalem upptäckte 2005 en altruistisk gen, DNA på kromosom nr 11, som hjälper receptorerna att överföra dopamin, ett må-bra-hormon. Vi mår bra av att samarbeta och hjälpa varandra.

Sverige är inte ett fattigt land – Genomgång av finansieringsmyten – Axel Gruvaeus

tis, Sep 8, 2015

Regeringen presenterade 26/8 ett investeringspaket fokuserat på jobben, klimatet och skolan. Utan tvekan har det varit dags att börja leverera vallöften om “en ny färdriktning” för att opinionen ska bära mandatperioden igenom. Att landet behöver satsa råder ingen tvekan om, reformutrymmet har istället för aktiva investeringar gått till skattesänkningar och privatiseringar. Bekymrande är att finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund fortsatt slår an en alarmistisk ton.

I bild: Finansminister Magdalena Andersson.
Foto: SVT.

Om chefers löner och ansvar – Dan Persson

tor, Aug 20, 2015

Höga chefslöner är ett resultat av en upp och nedvänd ideologisk föreställning som organiserats i regioner, kommuner och landsting, i hela landet. Det finns en övertro på hierarkiska organisationer, där chefen ordnar allt, vilket de också gör. Det resulterar ofta i mer krångel och byråkrati.


Videos från kommunfullmäktige i Västervik

fre, Jul 3, 2015

Måndagen den 29 juni höll Västerviks kommunfullmäktige budgetmöte. Alexandra Isaksson presenterade Socialisternas välfärdsbudget. Budgeten har tre syften; att bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb, att säkerställa god kvalité inom välfärdssektorerna och att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö. Under debattomgången försökte fullmäktiges ordförande avbryta Johannes Regell när denne höll ett anförande med utgångspunkt i skolan och det svåra läge den befinner sig i.

På tal om skola, lärare, elever och människosyn – Johannes Regell

tor, Jun 25, 2015

Socialdemokraternas ansvarige för skolan, Gunnar Jansson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, skriver i ett svar till mig att den bild som jag förmedlat från skolpersonal till nämnden inte stämmer. Han fortsätter med detta att avfärda vad jag rapporterat, trots att han tillsammans med mig och förvaltningschef Kalle Söderberg fick samma, minst sagt tydliga bild av skolpersonal vid ett möte. Detta kallas på svenska för att ljuga.

I bild till höger: Johannes Regell, ledamot av Barn- och utbildningsnämnden i Västerviks kommun. Foto: nyttarbetarparti.se

Det brinner i bruksorten – Jenny Svensson

mån, Jun 22, 2015

”Dom säger att det brinner i betongen, ja alla kan den sången. Men är det nån som gör nåt åt det? För allt jag hör är gråten…. Som ekar där bland husen där barnen lekte för en minut sen. Hör ni mig?”

I bild till vänster: Jenny Svensson, Socialisterna i Överum. Foto: nyttarbetarparti.se

Texten är introt på en låt med Bigry Mac och handlar om känslan av förfallet i förorten. Hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå. Att förorterna har sociala problem och att välfärden krackelerar, klyftorna mellan fattiga och rika växer och människorna blöder är allmänt känt av de flesta. Detta har lett till diverse åtgärdsprogram och insatser vilket är ett välkommet och välbehövligt arbete för att motverka segregation. Mycket mer behövs såklart, främst satsningar i bostadsbyggande och välfärden. Samtidigt ser vi att det pågår en nedmontering av välfärden ute på Sveriges landsbygd. 

Erik Lundgren – Om fackföreningar och strejkrätten

mån, Jun 1, 2015

Föredrag hållet på Arbetarrörelsens Bokcafé i Västervik den 30 maj 2015 av Erik Lundgren, tidigare aktiv inom Skogs- och träfacket.

Erik Lundgren. Foto: nyttarbetarparti.se

”Bråka inte med världens starkaste fackförening” varnade Wanja Lundby Wedin klart och tydligt 2008 när borgarna drog i gång en ny veva med försämringar och nedskärningar. Ett redan näst intill nedmonterat välfärdssamhälle skulle nu bli ännu sämre. Vad hände? Blev det massdemonstrationer på gator och torg? Utlysta generalstrejker? Reagerade fotfolket? Nej inget hände inom rörelsen.

Angående Sveriges sjunkande skolresultat – Kalle Wadin Wesslén

tis, Maj 26, 2015

I en nyligen utgiven rapport från OECD framgår det att de svenska skolresultaten har varit kontinuerligt sjunkande under en längre tid. Deras egna kunskapsutvärderingar, de så kallade Pisa-studierna, utvärderar kunskaper inom ämnena matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. OECD har sammanställt resultaten vid ett antal olika nedslagspunkter. De senaste fyra nedslagspunkterna har varit åren 2003, 2006, 2009 och 2012. I ett stapeldiagram över detta går att utläsa att Sverige tidigare har presterat bäst inom läsförståelse, men inte längre. I 2012 års undersökning har svenska elever för första gången presterat bättre inom naturvetenskap. Dock har siffrorna sjunkit undan för undan inom alla dessa ämnen, allra mest i läsförståelse och matematik.

VIDEO: TORGMÖTE I LINKÖPING


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER