RSS

Video från 2015 års första majfirande i Västervik

ons, Maj 20, 2015

För fler videos, välkommen att besöka Socialistisk Motståndsmedia

Första maj 2015 i Västervik och Sundsvall

ons, Maj 20, 2015

Det var en regnig eftermiddag då Västerviks Socialistförening demonstrerade den första maj i år. Men trots dåligt väder dök cirka ett 70-tal upp för att demonstrera ”för arbete och välfärd”. Från fängelsetorget, där man hade avtalat en samlingspunkt inför demonstrationen, tågade man igenom stadskärnan till trumslag och slagord.

Demonstranter på väg upp för Storgatan. Foto: RedPoint

Vems sida står du på? – Hannes Ebegård

tor, Maj 14, 2015

De kommer säga att det är en irrelevant fråga. Att det inte spelar någon roll – ”vi sitter ju alla i samma båt” – och tjatet om onyanserat, ensidighet, dogmatisk och bla bla bla. Strunta i deras retoriska försvarsmekanismer och luftpastejer för en stund och fundera istället lite på frågan. För svaret på den och hur du positionerar dig utifrån det är nämligen det mest grundläggande fundamentet i all samhällsförändrande och omskapande verksamhet. Det gällde lika mycket för 150 år sedan som det gäller 2015, det är alltid lika aktuellt.

I bild: strejkande gruvarbetare i 1930-talets USA.

Jansson tar, innan Löfvén ens hunnit ge – Johannes Regell

tor, Maj 14, 2015

Gunnar Jansson, Socialdemokrat och ordförande i barn- och utbildningsnämnden, öppnar sin insändare i VT (29/4) med att konstatera att den svenska skolan befinner sig i vad som närmast kan beskrivas som ett fritt fall. Samma sak har fastslagits i rapport efter rapport, nu senast från OECD. Sjunkande kunskapsnivåer och växande ojämlikhet, är de färger med vilka bilden av skolan målas. Jansson fastslår att det krävs stöd i tidig ålder för att vända utvecklingen. Han beskriver vidare hur ”det är för sent att sätta in åtgärder när eleverna kommer upp i årskurs 9”. Att 25 procent av eleverna på Västerviks gymnasium inte klarar sin utbildning, talar knappast mot detta. Förutom fler lärare i lågstadiet, pekas även satsning på mindre barngrupper i förskolan, fler speciallärare- och pedagoger, stärkt lärarutbildning och höjda lärarlöner ut som nödvändiga åtgärder för att stävja den kommande katastrofen.

Rekordstor fattigdom i Sverige – Kalle Wadin Wesslén

sön, Maj 3, 2015

Tidningen Arbetet publicerade i slutet av mars ett antal artiklar där de rapporterade om den rekordstora fattigdomen i Sverige, samt dess konsekvenser. Det redovisas en graf över fattigdomens procentuella utveckling i Sverige från 1991 och fram till idag. Det går där att utläsa att det inte skedde några dramatiska förändringar under tiden 1991–2005, men därefter började fattigdomen ta fart på allvar. Det går att se en stadigt stigande kurva efter det borgerliga maktövertagandet i och med valet 2006, vilket leder till att fattigdomen bland arbetslösa och sjuka idag är tre gånger så stor som den var för bara 10 år sedan.

DEMONSTRERA PÅ FÖRSTA MAJ!

tis, Apr 14, 2015

André Weikard – Recension av filmen Leviathan

mån, Apr 13, 2015

Det är upprorsstämningar kring regissören Andrej Zvjagintsevs statligt finansierade film Leviathan, som vid filmfestivalen 2014 i Cannes fick pris för bästa scenario. Zvjagintsev beskylls i ryskspråkiga medier – för sitt allegoriska drama om sitt hemland – från att kacka i eget bo till att ha krävt att en av hans skådespelare ska avskedas från jobbet på statsteatern och mycket, mycket mera. Bland konservativa och kyrkliga kretsar ges ingen pardon för filmen om livet på den ryska landsbygden, där Zvjagintsev skildrar hur både statens och kyrkans hotfulla ageranden går människor in på strupen.

Välkommen på cafémöte!

sön, Apr 5, 2015

Västerviks Socialistförening kommer lördagen den 18 april anordna ett cafémöte med tal och diskussion om ”kritik- och yttrandefrihet”. Att ordna politiska diskussionsmöten är något vi diskuterat länge och nu går från tanke till handling med.

Jonathan Hoffsten och Kerstin Gullbrand inleder med apell, därefter står timman eller stunden öppen för diskussion. Första träffen blir temat som sagt rätten att kritisera samt yttrandefriheten – något vi idag ofta tar för givet.

Vi har råd med välfärden! – Mattias Gradin

tis, Mar 31, 2015

Socialnämnden i Sundsvall redovisade den 3/3 sin första årsprognos, 100 miljoner back vilket går att läsa i en artikel på st.nu. Det är inte ett resultat som endast är isolerat till vår kommun, över hela landet brottas välfärden med ekonomiska problem. Nedskärningar är något som vi fått acceptera dom senaste 20 åren. Den svenska skolan är i kris, psykvården nedrustas, bostäder saknas för alla utom dom få som har råd att köpa sig förbi bostadsköerna.

Vart har alla pengar tagit vägen? För Sverige är ju inget fattigt land, ändå har vi inte längre den välfärd vi en gång hade. Vissa ser den ökande invandringen som orsaken, andra säger att statsskulden är för hög och inte tillåter en högre välfärd.

I bild till höger:
Mattias Gradin vid första majfirande i Sundsvall.

De ukrainska ungkommunisternas ledare berättar om sin våldskjutsning – Antero Eerola

sön, Mar 22, 2015

De ukrainska ungkommunisternas ordförande Mihail Kononovitsj berättar för Kansan Uutiset hur Högersektorn i Ukraina grep honom med våld på ett möte och hur han kördes till skogs i bakluckan på en bil. Där hotades han och andra våldsskjutsande (1) med att brännas levande.

Högra sektorns miliser.

VIDEO: TORGMÖTE I LINKÖPING


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER