RSS

Hugo Blomberg – För allas rätt till gratis skolmat

tor, Nov 13, 2003

Tal

Tal hållet av Hugo Blomberg under skolmatsstrejken i Västervik hösten 2003. Den 13/11 strejkade över 300 elever på Västerviks Gymnasium.

Åhörare, mötesdeltagare!
Vi ska ha en bra skola för alla. En skola där alla får chansen att utvecklas. Ingen skall lämnas efter eller hamna utanför. Vi har bra skolor i Sverige. Vi har också bra skolor i Västervik. Det ska vi vara rädda om.

Ibland hörs det i debatten att man borde ta ut en avgift på böcker på biblioteket,. Har folk råd att hyra en videofilm eller köpa en chipspåse, kan man väl betala någon tia för att låna en bok. Eller eleverna kastar ju ändå maten, så då kan man väll lika gärna ta betalt för den.

Oftast är det moderata politiker som för fram åsikten. För dem är allt en handelsvara. Hela våra liv ska vara en marknads plats, där vi köper och säljer. Där några tjänar pengar och andra betalar. Det handlar inte bara om bilar, kläder, prylar och mat. För borgerliga politiker är allt lämpligt för marknaden. Vård, skola, dagis, sjukhus, äldreomsorg, bibliotek. Köp och sälj.

Alla dessa tendenser måste bekämpas. Vår uppgift är att forma ett samhälle för alla. Där rättvisa och solidaritet utgör grunden. När nu avgiften för maten förs in, så handlar det om en systemförändring. Först bygger man vidare på det offentliga med avgifter till kommunen, men inom kort kanske dessa läggs ut på entreprenad och vi sitter med privata restauranger inom våra skolor och dagis (och man kan ju i sitt stilla sinne undra vem entreprenören blir?). Och den lokale bokhandlaren får sälja böckerna till skolbarnen. Köp och sälj.

Utbildningen för barn och ungdomar får inte blir en handelsvara på marknaden. Bara risken att några barns föräldrar inte har råd att betala för böckerna, pennorna eller maten är tillräckligt allvarlig för att vi direkt skall säga nej.

Barn som få ta med sig matlåda hemifrån, ett par bredda smörgåsar eller inte alls. Så tydligt kommer klassamhället visa sig också bland barnen. Några barn som har alla böcker och läromedel och som sitter och äter i den fina skolrestaurangen och så några klasskamrater till demo som bara har hälften av böckerna och tvingas välja att hoppa över maten. Det blir inte en skola för alla. Det blir inte jämlikt och det är inte rättvist.

Studieresultaten kommer att bli sämre, eleverna kommer att må sämre och klyftorna mellan barn och ungdomar kommer att vidgas. Så vill inte vi bygga vårt land och vår kommun. Därför säger vi nej, till de borgerliga partiernas beslut om avgifter på skolmat.

Avslutningsvis, det här beslutet är oerhört dåligt genomarbetat och hastigt beslutat, det är en moderat grundidé som har drivits fram utan att ta hänsyn till konsekvenserna om vad allt kommer att kosta egentligen, och med det menar jag kostnader som ugnar, mikrovågsugnar, kyl och frys biljett automater eller vad et nu blir.

Därför, ja till en skola för alla, inte bara för några!

Tack för ordet!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER