RSS

Förbjud vinstgående företag att flytta! ö- Hugo Blomberg

örbjud vinstgivande företag att avskeda och flytta sin verksamhet till låglöneländer!

I januari skrev Electrolux i sitt informationsblad ”QTEIM- Nytt” till de anställda:

”GRATTIS ALLA!! Bra jobbat och en otroligt stark inställning under hela året. Flera förbättringar har åstadkommits på en rad olika områden. Sammantaget har det gett ett starkt årsresultat på hela 164 msek!!”

Electroluxfabriken går inte med förlust utan med 164 miljoner i vinst 2003, men Electrolux har också beslutat att lägga ned fabriken i Västervik och över 500 personer sägs upp. Med underleverantörer kan arbetslöshetssiffran stiga med cirka 1 500 personer.

Handlingslinjen att förlägga produktionen i låglönezoner blir ett allt vanligare tilltag från företagsägarna i Sverige, allt för att få större vinster. I Ungern tjänar en metallarbetare cirka 2 000 kronor per månad mot 16 – 18 000 kronor per månad i Västervik. Men i Ungern tvingas arbetarklassen att ha tre till fyra arbeten för att kunna försörja sig. Det är viktigt att fackföreningsrörelsen i Sverige och i Västeuropa aktivt arbetar med att organisera fackföreningar i Öst- och Centraleuropa för bra kollektivavtal och socialförsäkringsvillkor.

Bra kollektivavtal för alla arbetare i Europa blir också ett viktigt vapen för att försvåra för företagsägarna att bedriva lönedumpning i Europa.

Den fria marknadsekonomin bygger inte i första hand på att producera det vi alla behöver. Den tar heller inget ansvar för den stad eller region som berörs av förflyttning eller nedläggning av ett företags verksamhet.

Marknadsekonomins enda drivkraft och ansvar är att göra så stor vinst som möjligt så att aktieägarna blir nöjda. Electrolux flyttar till Ungern just av detta skäl. Man vill flerdubbla vinsten på 164 miljoner kronor.

Marknadsekonomin skapar växande klassklyftor där de rikare blir rikare och de fattigare blir fattigare. Marknaden gör att Västervik som kommun får allt mindre inkomster för att bedriva en bra välfärdspolitik.

Nu har vi fortfarande en fungerande välfärd och någorlunda anständiga kollektivavtal. Företagen har dock fortfarande en oinskränkt makt att flytta företag som de vill, oavsett vad de sociala konsekvenserna blir för de berörda människorna. Sverige är det land i Västeuropa där det är billigast för företagen att flytta produktionen till låglöneländer.

Svensk fackföreningsrörelse måste arbeta för krav som facklig vetorätt i samband med investeringar och uppsägningar. På så sätt uppnås bättre demokratisk kontroll i arbetslivet.

Fackföreningen kan hindra vinstgivande företag att flytta utomlands, enbart med syftet att göra aktieägarna ännu rikare. Detta är en demokratisk fråga då det måste vara viktigare att arbetarna har rätt till sina arbeten än att enbart tillfredsställa aktieägarnas kortsiktiga vinstintressen. Företagens räkenskapsböcker måste öppnas så att fackföreningarna kan kontrollera företagens uppgifter om hur stora vinster företaget har.

Hugo Blomberg,
28/2-04

Publicerad i Lux-struten, nr.1, 2004.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER