RSS

Johannes Regell – Electrolux-demonstrationen

sön, mar 21, 2004

Tal

Tal av Johannes Regell vid Electroluxdemonstrationen 21/3-04 i Västervik. 2000 deltagare.

Varje dag när vi sätter på TV:n får vi höra hur bra marknadsekonomin är för oss. Får vi bara tillväxt i ekonomin och stora vinster för aktieägarna så kommer lyckan att le mot oss… Våra kamrater som jobbar på Electrolux och vi andra som är bosatta i Västervik har just fått smaka på denna lycka.

Torsdagen den 12/2 fick vi beskedet att Electrolux lägger ned sin dammsugartillverkning i Västervik. Över 500 människor avskedas och med underleverantörer kommer siffran att stiga. Och alla vet vi att Electrolux har gjort stora vinster. Hela koncernen gick med en vinst på 7 miljarder kronor 2003. Och Electrolux dammsugartillverkning i Västervik gick med en vinst på 164 miljoner kronor förra året. Och hur tackar företagsägarna sina anställda för detta? Med AVSKED och flytt av produktionen till Ungern.

Och vi som har samlats här idag för att visa att vi inte accepterar detta får inte för en sekund tro att familjen Wallenberg, som är huvudägare av Electrolux, vill bedriva välgörenhet gentemot Ungern.

Nej! – Det är endast vinstintresset som styr. I Sverige kostar en arbetare 201.70 kr i timman inkluderat alla sociala avgifter etc. och i Ungern kostar en arbetare totalt 24.90 timmen. Den Ungerska arbetarklassen tvingas ha tre till fyra jobb för att klara sin försörjning.

Med denna inriktning från det svenska näringslivets sida, blir det också möjligt för dem att kringgå kollektivavtalen och de svenska socialförsäkringsvillkoren.

Fackföreningsrörelsen i Sverige och i Västeuropa måste aktivt arbeta för att organisera fackföreningar i Öst- och Centraleuropa för bra kollektivavtal och socialförsäkringsvillkor.

Allt detta för att hindra kapitalisterna att bedriva lönedumpning.

Företagens maktfullkomlighet skapar också osäkerhet, rädsla och skräck för vad framtiden kan komma att innebära för oss.

Våra förfäder ställdes inför samma mäktiga kapitalister. I arbetarrörelsens barndom överkom de sin rädsla och lät sig inte handlingsförlamas. Därför fick vi också välfärdssamhället. Den rädsla som vi idag har i Västervik kan vi själva bara övervinna. Författaren Ivar Lo Johansson ställde på sin tid frågan: ”Skall vi stå och skrapa med foten eller skall vi ställa krav.”

Det är alltså upp till oss att själva tackla våra egna och våra barns framtid. Vi måste skaffa oss en egen mening och uppfattning med vår framtid. Därför är det nödvändigt att vi ställer ett antal krav:

1. Det borde egentligen vara olagligt att flytta. Men vägen dit är lång och vi måste driva krav på att det skall kosta tre årslöner att avskeda människor i vinstgivande företag.

2. Företagens räkenskapsböcker måste öppnas för de fackliga organisationerna så att dessa kan kontrollera företagens räkenskaper så att de inte lura sina anställda.

3. Att satsa på järnvägs- och vägutbyggnad i hela Kalmar län. Detta för att bygga ihop Kalmar län med nya arbetsmarknads och högskoleregioner i vår närhet.

Detta krav kan vi koppla till den debatt som fördes om löntagarfonder under 1970- talet. Nämligen att fackföreningsrörelsen skulle få bestämmanderätten över kapitalbildningen. En av anledningarna med löntagarfonder var just att kunna styra investeringar till sådan produktion som är bra för oss alla och hela samhället i stort. För vi har idag lika stort behov av den fulla sysselsättningen som tidigare.

Och jag är helt övertygad om att vi, dagens arbetare kan klara av dessa problem precis som våra förfäder. För en sak är säker våra gener har inte ändrats. Tack för mig!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER