RSS

Johannes Regell – Mot Sverigedemokraterna

ons, Dec 1, 2004

Tal

Detta tal hölls av Johannes Regell i samband med att Sverigedemokraterna hade ett planerat upptaktsmöte på Västerviks stadshotell den 1/12-04.
På två dagar mobiliserade Socialisterna ca 70 personer till en motdemonstration. Sverigedemokraternas möte ställdes in.

Det känns bra att se så många här idag. Ser ni vad vi skapar, ser ni det? Vi skapar enhet!

Vi är här av precis samma skäl som alltid annars, av precis samma anledning. Vi är här för att vi vill ha ett annat samhälle. Vi vill leva i ett bra samhälle. Ett samhälle där alla räknas. Vi vill leva i det goda samhället.

Idag kan vi tydligt se hur samhället vi lever i utvecklas åt motsatt håll. Vi kan se hur välfärden monteras ned i småbitar och flyttas till marknaden genom nedskärningar, avregleringar och privatiseringar. Vi kan se hur skolklasserna blir större och större. Kolla bara på vår situation på gymnasiet. Hur många elever har inte haft det svårt att betala matavgiften och hur många får gå hungriga.

Vi kan se hur massarbetslösheten breder ut sig. Vi kan se dess sociala konsekvenser: Alkoholism, kriminalitet, droger och genom detta en mängd personliga tragedier.

Detta skyller Sverigedemokraterna tillsammans med sitt radikalare missfoster nationaldemokraterna på invandringen i Sverige. Det är pga invandringen utvecklingen går åt fel håll för oss ungdomar, låginkomsttagare, ensamstående mammor och gamla. Eller som de uttrycker det; ”det beror på det mångkulturella samhället”.

Det hela blir näst intill skrattretande då den svenska överklassen, i detta fall den 10 % rikaste delen av svenska folket har ökat sina ekonomiska tillgångar med 1000 miljarder kr sedan 1990-talet. Hör ni det, förstår ni vilken summa, 1000 miljarder kr på inte ens 15 år!

Var finns detta i Sverigedemokraternas program? Har de helt missat att det inte är invandringen vi inte har råd med, utan det är överklassen som är för dyr!

Jag menar, allvarlig talat. Kolla på Västervik, med vår ungdomsarbetslöshet på 10%. Är det familjen Ahmed eller familjen Wallenberg som tjänar på Luxflytten? Faktum är att det är just den fina svenska mönsterfamiljen Wallenberg som ligger bakom hela kalaset. Trots att Lux gick med en vinst på 164 miljoner kr år 2003 räckte det inte. Trots denna vinst flyttas fabriken till Ungern. Allt för att öka vinsterna på den Ungerska arbetarklassen bekostnad. Bara för att tillägga så ligger snittet på arbetarlöner i Ungern på 24kr/h. En ungersk arbetare måste ha minst tre arbeten för att klara sin försörjning.

Inte nog med att man beskyller invandrare för arbetslösheten. Nej, nej, våra kloka analytiker nöjer sig inte med det. Man skyller hela försämringen av välfärdsstaten med dess pensioner, sjukvård, skola osv på invandrare och målar upp en bild av en enorm INVASION av främlingar som marscherar över våra gränser. Allt för att förstöra och krossa vår trygghet.

Som om Sverige skulle ha blivit fattigt? Som om vi helt enkelt inte har råd med invandringen. Jag har lyft fram det förr och jag lyfter fram det igen. Bilden av Sverige som fattigt har väldigt lite med verkligheten att göra. 1980 hade vi en BNP på 1418 miljarder kr, 1990 (samma år som borgerligheten gick ut med pratet om vår statskuld och om hur fattiga vi var) låg BNP på 1750 miljarder kr. Detta innebär alltså att de har ljugit, vi har inte blivit fattigare, vi har blivit rikare! Ökningen i vår BNP skedde med 749 miljarder kr!

Problemet är alltså inte vår fattigdom utan vår fördelning. Vi fördelar inte pengarna längre! 1982 fick offentligsektor 32% av BNP, idag ligger siffran på 29%.

Så vart tar då pengarna vägen? Ja, det kan man fråga sig. Kanske familjen Wallenberg med resten av den svenska överklassen skulle kunna ge oss ett svar på den frågan?

Så vad skall vi göra? Vad skall vi göra för att skapa det goda samhället, det samhället där alla räknas och alla får vara med oavsett var de råkar vara födda?

För det första är det hög tid att göra något åt arbetslösheten. Arbetslösheten är ett resultat av politiska beslut fattade i Sveriges riksdag. Vi arbetare och låginkomsttagare måste ställa krav på förkortad arbetstid med bibehållen lön! Det är dags, det var över 30 år sedan nu. Det är dags för sex timmars arbetsdag. Då kan vi kväva arbetslösheten, genom att vi delar på arbetet.

Alla har rätt till ett arbete. Och vi vet alla att i kampen för det goda samhället har inte Sverigedemokraterna ett skit att erbjuda oss. Det enda de kan lyckas med är att splittra oss. Få oss att vända oss mot varandra istället för att enas kring det vi har gemensamt.

Den enhet vi skapar här och nu är själva förutsättningen för det goda samhället. Därför måste vi försvara den till varje pris.

De enda som vinner på Sverigedemokraternas splittringspolitik är överklassen. Och överklassen har allt att förlora på vår enhet.

För enhet i arbetarrörelsen mot fascism och rasism!
För allas rätt till arbete!
För allas rätt till bostad!
För en välfärdsstat åt alla!

Tack så mycket!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER