RSS

Om högerradikalism och den ökande främlingsfientligheten – Björn Johnsen

Kära Vimmerbybor. Den senaste tiden har den nazistiska närvaron ökat radikalt kring vår ort, inte bara till antalet aktivister, utan även till antalet aktiviteter. De drar sig numera inte ens för att bruka våld. Det är dags att vi tillsammans tar vårt ansvar och hjälps åt för att åtgärda problemet. Hur kan vi hindra nazismen och fascismen från att få fotfäste i dagens samhälle då?

De senaste åren har präglats av nedskärningar av det offentliga, allmänna försämringar av välfärden och ökade sociala klyftor i samhället. Detta skapar en naturlig situation av rädsla och oro inför framtiden, bland vanliga (arbetande och arbetslösa) människor och i synnerhet bland ungdomar. Dessa förhållanden ger nazismen möjlighet att växa. När inte arbetarrörelsen pekar på en väg ur problemen, väljer ungdomar att tro på de främlingsfientliga ”lösningarna”. De väljer att tro att försämringarna i välfärden beror på att det är invandrarna som måste försörjas, att arbetslösheten ökar eftersom vi är för många, att samhället blir otryggare just på grund av invandringen. De menar att vi har blivit för många.

Arbetslösheten har inget med invandringen att göra, då produktionssystemet vi lever i kräver att det finns en viss mängd arbetslöshet. Faktum är att de som idag äger alla samhällets resurser direkt tjänar på arbetslösheten, då den försvagar fackföreningar och gör det lättare att pressa ner lönekostnader. Det blir konkurrens om jobben, fackföreningarna blir defensiva och förlorar sin styrka. Massarbetslösheten används som ett avskräckande exempel på vad som händer om man ställer krav på sitt jobb.

Inte heller beror problemen på att Sverige är fattigt. Sedan 1980 har Sveriges BNP ökat med 1000 miljarder kr (!). 1980 gick 32 % av BNP till att finansiera välfärden, idag går endast 29 %. Vidare har vi aktieutdelningen i storkapitalet år 2005 på 110 miljarder kronor. Den siffran är 16 gånger större än invandringens totala kostnad. Det är alltså inte invandrarna som är för dyra.

För att bli av med nazismen måste vi visa att det finns en annan väg att bekämpa de problem som idag gör sig gällande. Vi måste ena arbetarrörelsen, innan våra tidigare landvinningar går förlorade. En svag arbetarrörelse som retirerar i de viktiga frågorna lämnar fältet öppet för en växande främlingsfientlighet.

För enhet i arbetarklassen,
mot rasism och fascism!

För allas rätt till arbete,
sex timmars arbetsdag!

För allas rätt till välfärd,
mer pengar till det offentliga!

Björn Johnsen, studerande Vimmerby.

Undertecknade har tre gånger försökt få insändaren publicerad i Vimmerby Tidningen, dock utan framgång. Nyttarbetarparti.se beklagar att den borgerliga median använder sig av censur.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER