RSS

De växande bidragen – stort problem eller påhitt? – Marcus Jansson

Den senaste tiden har det i media pågått ett omfattande angrepp mot det svenska socialförsäkringssystemet. Det är för stort, dyrt och inbjuder till överutnyttjande påstås det. Den bild som har målats upp i media, och med stor hjälp av Dagens Nyheter, är ett system som sägs uppmuntra till ”bidragsberoende”, fusk samt underminera arbetsmoralen. Föreställningen om välfärsstatens ekonomiska kollaps och nödvändigheten av reformering (läs ytterligare privatiseringar) framställs som närmast självklar. Det märkliga är att kostnaderna relativt sett faktiskt minskar och systemet dessutom går med kraftiga överskott.

Enligt Riksförsäkringsverket, som har utvärderat kostnaderna för socialförsäkringarna mellan 1980-2005, har kostnaderna för socialförsäkringarna (arbetslöshetsförsäkringen borträknad) minskat under 90-talet i förhållande till BNP (den samlade nationella rikedomen.) De kostnadsökningar som har skett de senaste åren gör att vi idag är tillbaka på samma nivå som 1980. Sett över en 25-årsperiod har kostnaderna för socialförsäkringarna trendmässigt inte ökat. En grundläggande regel inom den svenska socialförsäkringsmodellen är att den bygger på inkomstbortfallsprincipen, d.v.s när vi är sjuka eller arbetslösa så skall vi ha en likvärdig inkomst som när vi arbetar. När inkomsterna ökar (redovisat i BNP) så ökar naturligtvis också utgifterna i systemet, eftersom ett större inkomstbortfall måste täckas. Det är just denna inkomsttrygghet som angrips och som är själva problemet enligt borgerliga skribenter. Men om ett ökat ”utnyttjande” av systemet faktiskt har skett, så borde inte endast kostnaderna i kronor ha ökat utan även kostnaderna som del av BNP, men detta har helt enkelt inte skett. Trenden visar snarare på åtstramningar och minskade offentliga utgifter under de senaste 25 åren. De samlade offentliga ersättningarna till hushållen – inklusive arbetslöshetsersättning, socialbidrag, studiestöd o.s.v. – är något lägre 2003 (19,1 % av BNP) än 1990 (19,4 % av BNP). Att en ökning inte har skett är dessutom extra anmärkningsvärt då antalet pensionärer de senaste 25 åren har ökat kraftigt samt att arbetslösheten är betydligt högre idag (ca 6 %) än 1990 (då den var en bit under 2 %). Tilläggas bör även att systemet går med stora överskott, inte tvärtom! Under 2003 beräknades överskottet till närmare 112 miljarder kronor, vilket motsvarar 27 % av hela socialförsäkringsbudgeten! Vem kunde tro allt detta med tanke på hur debatten går?

Debatten kring socialförsäkringarna drivs närmast av en herrskapsmoral från överheten gentemot de arbetande med pekpinnar om vad försäkringarna ”egentligen är till för” och anklagelser om bristande arbetsmoral.

Kapitalismen och marknadsekonomin skapar å en sidan rikedom och vinster för ett fåtal, å den andra massarbetslöshet och fattigdom. Problemet för oss är att vi blir sjuka, utslitna och arbetslösa av lönearbetet på grund av en allt hårdare arbetsmarknad. För dem är problemet att de tror att vi egentligen inte blir det. Bevisligen gör sig inte ens fakta något problem i en sådan kampanj.

Socialförsäkringssystemet innebär en stor trygghet för oss löntagare men det har försämrats under 90-talet. Ersättningsnivån låg länge på 90 % av inkomsten men är idag nere på 80 %. Givetvis borde ersättningen vara 100 % av den enkla anledningen att hyran och maten kostar lika mycket när vi är sjuka och arbetslösa som när vi arbetar.

Kravet till allas rätt till arbete måste återigen resas och drivas av hela arbetarrörelsen och i våra fackföreningar för att få bort arbetslösheten och skapa förutsättningar för alla människors rätt till ett tryggt liv.

För vidare läsning:
Daniel Ankarloo – De växande bidragen – ett påhitt, Clarté, nr 4-04; Åtgärdslandet
Fred Torssander – Sjukfrånvaron som försvann, Clarté, nr. 4-04; Åtgärdslandet

Marcus Jansson

Publicerad i Struten, nr.1, maj, 2005.

Marcus Jansson är kassör i Socialistiska Partiets styrelse och är även medlem i Handelsanställdas förbund.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER