RSS

Johannes Regell – Första maj 2005

sön, maj 1, 2005

Tal

Tal av Johannes Regell, förstamaj-05 i Västervik. Demonstrationen samlade över hundra personer. För första året var oppositionen större än Socialdemokraternas demonstration som samlade cirka 60 personer.

För 1900-talest segerrika arbetarrörelse har denna dag varit den viktigaste av alla. På första maj har arbetarrörelsen demonstrerat för ett annat samhälle. På första maj har kraven på vår allmänna och lika rösträtt lyfts fram tillsammans med kravet på 8-timmars arbetsdag.

Dessa krav tog lång tid att erövra. Det tog över trettio år för arbetarrörelsen att tvinga igenom den allmänna och lika rösträtten. Enligt den tidens självutnämnda borgerliga profeter var dessa krav orimliga och saknade verklighetsförankring. Men våra förfäder stod på sig och rösträtten och arbetstidsförkortningar blev verklighet.

Idag har vi allmän och lika rösträtt, idag har vi 8-timmars arbetsdag. Men det stannar inte där.

Idag demonstrerar vi för 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön. Idag demonstrerar vi för att den offentliga sektorns skall få mer resurser. Och precis som arbetarrörelsen under 1900-talet fick höra att deras krav inte var genomförbara får vi idag höra samma idiotiska påståenden. Till dem som menar att en arbetstidsförkortning till 6-timmar inte skulle kunna vara genomförbart ställer jag bara en fråga: I vilken verklighet är inte kravet förankrat?

Kanske är det inte förankrat i marknadens verklighet. Kanske är 6-timmars arbetsdag omöjligt i direktörernas och aktieägarnas verklighet. Men kära kamrater, jag frågar er är inte arbetstidsförkortningen högst genomförbar i vår verklighet? Är inte arbetstidsförkortningen värd att strida för, för oss som har ett arbete, för oss som tvingas gå utan ett arbete eller för oss som skall arbeta? För oss är inte bara detta ett verklighetsförankrat krav utan ett krav av högsta nödvändighet.

För vi lever inte i en värld som domineras av jämlikhet och rättvisa. Tvärt om, vi lever i marknadens och direktörernas värld och där dominerar arbetslöshet och ofrihet.

Vi lever inte under samma förutsättningar som direktörerna eller aktieägarna gör. Det som är bra för dem, är inte automatiskt bra för oss. Den tiden är förbi.

Se bara på Lux-flytten, är inte det ett förkrossande exempel på att detta system inte är till för oss. Trots att fabriken gick med en vinst på 164 miljoner kr sitt sista år flyttade företaget produktionen till Ungern för att öka sina vinster. Frihet i kapitalägarnas värld innebär ofrihet i vår värld.

Arbetslösheten påverkar oss alla, inte minst invandrare och vi som är unga. Genom massarbetslösheten blir vi utbytbara. Vi ställs mot varandra och tvingas konkurrera genom lönesänkningar för att få ett arbete. Våra förfäders fackföreningar som garanterade deras löner och arbetsvillkor genom deras enhet och solidaritet blir maktlösa och förlamade när massarbetslösheten breder ut sitt kvävande täcke. Och detta är herrefolkets vilja, borgerligheten använder arbetslösheten för att dem vill få bort fackföreningarna. Utan starka och stridbara fackföreningar är vi arbetare chanslösa.

Det är därför kravet på 6-timmars arbetsdag är högs förankrat i vår verklighet. En förkortning av arbetstiden till 6-timmar är ett bra sätt att få bort arbetslösheten. Det är det enda sättet att garantera rätten till ett arbete.

Industrins teknologiska framsteg skall användas till folkets och samhällets bästa, inte för att öka företagens vinster med arbetslöshet som pris.

Vi måste ta strid för att försvara och stärka fackföreningarna. Vi måste utöka fackets inflytande över produktion och investeringar genom fackligt veto. Ett fackligt veto vid investeringar skulle kunna hindra företagsflytt till låglöneländer. Det skulle stärka våra maktresurser på precis samma sätt som rösträtten stärkte 1900-talets arbetarrörelse. Frågan om det fackliga vetot är av precis samma relevans. Det är en demokratifråga. Är det demokratiskt att några få aktieägare skall kunna bestämma en hel kommuns framtid? Är det demokratiskt att dem som skapar företagens vinster inte skall ha någonting att säga till om när företaget hittat ett nytt ställe att producera sina varor på?

Det är precis detta som allt handlar om. Det handlar om makt och inflytande. Vi måste kräva makt och inflytande för tro mig det är inget som ramlar ner från himlen. Rösträtten kom inte uppifrån, inte heller välfärdsstaten eller 8-timmars arbetsdagen. Alla var det resultat av arbetarrörelsens ansträngningar och kamp.

Genom att kräva ökat inflytande för våra fackföreningar får vi också mer inflytande. Genom att stå enade kan vi skapa ett samhälle där vi alla behövs och får vara med. Vi kan skapa ett samhälle där alla har arbete, där alla har bostad där alla har tillgång till sjukvård och utbildning och där ingen behöver vara hungrig. Det var för detta samhälle våra förfäder i 1900-talets arbetarrörelse stred för. Det var för detta samhälle de demonstrerade för på första maj. Och precis som dem, kallar vi detta samhälle för socialismen!

Tack för mig!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER