RSS

Utöka demokratin och utöka fackens rättigheter! – M. Edberg, J. Hoffsten, J. Fahlström

Utöka demokratin och utöka fackens rättigheter!

I debattartikeln ”Förbjud fackliga sympatiåtgärder i VT den 30 maj riktas kritik mot att den svenska fackföreningen har beslutat om sympatiåtgärder i form av övertidsblockad för att stödja sina fackliga kollegor i Finland. Bakgrunden är att de finska arbetsgivarna har gått ut i en landsomfattande lockout riktad mot de finska pappersarbetarna för att bland annat försämra arbetstiderna och kollektivavtalet. Skribenterna anser precis som Svenskt Näringsliv att Pappersindustriarbetarförbundet med sina sympatiåtgärder missbrukar konfliktvapnet.

Nu är det ingen nyhet att de organiserade arbetsgivarna vill använda sig av lagstiftning för att försvåra för fackföreningsrörelsen att kunna fullfölja sin uppgift att skydda sina medlemmars intressen. Vi har historiskt haft hårda lagar som varit riktade mot fackföreningsrörelsen såsom munkorgslagen och Åkarpslagen. Dessa lagar innebar bland annat att arbetsgivarna med hjälp av polis och militär kunde använda sig av strejkbrytare vid konflikter och med hjälp av lagen avskeda fackligt aktiva.

Fackföreningsrörelsen bildades på grund av att maktresurserna var (och fortfarande är) ojämlika i förhållandet mellan arbetsgivare och lönearbetare. Arbetsgivaren har kontrollen och makten över kapitalet, han avgör hur kapitlet ska investeras. Arbetsgivaren har även makten över produktionsmedlen, kontroll och makt över själva arbetet och dess utförande samt huruvida företaget ska vara kvar eller flytta till ett låglöneland.

Erövrandet av rätten till att bilda fackföreningar och fackliga rättigheter var ett framsteg för demokratin. Om fackföreningsrörelsens möjligheter att bedriva sitt arbete att försvara sina medlemmars intressen försvåras, så blir konsekvensen att demokratin inskränks. Detta verkar dock inte bekymra Svenskt Näringsliv.

I den alltmer globaliserade världen som Svenskt Näringsliv är ivriga förespråkare av, förekommer spekulation i värdepapper och valutor, lönedumpning, produktionsflyttar till låglöneländer och förlängning av arbetsdagar i en närmast gränslös omfattning.

I en sådan alltmer globaliserad värld behövs fackföreningarna mer än någonsin för att kunna försvara sina medlemmars intressen mot alltmer aggressiva arbetsgivare som vill försämra lönearbetarnas villkor. I denna värld krävs det att fackföreningsrörelsen kan agera internationellt och utan lagliga hinder för att försvara sina medlemmar intressen.

Vi har redan idag en av de hårdaste lagstiftningarna i Europa när det gäller rätten att strejka, genom 192- års beslut om lagen om kollektivavtal och arbetsdomstol. Denna lag innebär att arbetsgivare och fackföreningar inte har rätt att vidta stridsåtgärder under gällande avtal, i varje fall inte inom de områden där avtal finns.

Detta betyder att företagen kan flytta sin produktion utan att detta ses som en stridåtgärd. Skulle fackföreningsrörelsen i ett sådant fall strejka mot flytten så är strejken olaglig och fackföreningen kan bli dömd till bland annat stora skadestånd. Detta till skillnad mot många andra länder i Europa. Företagen kan alltså lägga ner driften, rationalisera och avskeda arbetare utan att detta ses som ett brott mot lagen. Därför måste det bli lättare för fackföreningarna att kunna tillgripa strejkvapnet. Detta genomförs lättast genom att strejkrätten skrivs in i grundlagen, samt att vi skärper lagstiftningen vad det gäller arbetsgivarnas rätt att använda sig av lockouten som vapen.

Mattias Edberg
Jacob Hoffsten
Joachim Fahlström

Debattartikel i Västerviks-Tidningen, 2005-06-17.

Mattias Edberg, Västervik, företräder Handelsanställdas förbund. Jacob Hoffsten och Joakim Fahlström, Västervik, företräder Socialistiska Partiet.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER