RSS

Visst är kapitalismen är underbar? – Johannes Regell

När orkanen Catrina når New Orleans Måndagen 29 augusti i världens rikaste land förväntar vi oss ett välorganiserat räddningsarbete. Men när vi ser TV-bilderna från New Orleans påminner det mer om ett land i tredje världen än en stad i världens ledande supermakt. Räddningsarbetet är obefintligt då räddningstjänsten är privatiserad och satsningar på infrastruktur omöjliggjorts p.g.a. skattesänkningar för dem rika.

Plundring, misshandel, våldtäkter och skottlossning tillhörde vardagligheterna i New Orleans. Fem dagar efter katastrofen satt flera tusen människor fast i en storstad i möjligheternas land, USA, utan mat, kläder och vatten. I New Orleans beräknas 30 % av befolkningen vara fattiga, de flesta av dessa är svarta. För dessa långt över 100 000 människor var flykt inget alternativ då de saknar både pengar och bil. I den nyliberala ekonomin, hämtad från 1700- talets liberala ekonom Adam Smith, gäller det att vi satsar på oss själva, och har vi inga pengar får vi skylla oss själva.

Varför har då världens ledande ekonomiska stat inte satsat pengar på skyddet i New Orleans, då FEMA, det amerikanska räddningsverket har varnat för en katastrof i området? Bush- administrationen sa blankt nej till detta då pengarna behövdes i och med kriget i Irak. När väl katastrofen var ett faktum så föredrog president Bush själv, att åka på fest i San Diego, framför att organisera räddningsarbetet i New Orleans. Visst är kapitalismen underbar?

Kapitalismens högborg USA har de senaste 25 åren kännetecknats av privatiseringar av den offentliga sektorn och stora skattesänkningar för landets rika kapitalägare. Denna ekonomiska politik brukar benämnas nyliberalism. En politik som har fått förödande konsekvenser i USA såväl ekonomiskt som politiskt.

Klassklyftorna i USA är djupare än i de mest ojämlika U- länderna. Vilket tydligt kan visas genom att 40 miljoner människor i USA beräknas som fattiga och omkring 50 miljoner saknar sjukförsäkring. Det finns omkring 12 miljoner fattiga barn i USA. De fattigaste barnens situation förvärrades i och med att President Reagan tog bort de fria skolluncherna. Trots att landets BNP endast fördubblats mellan åren 1990-2000, hade de 400 rikaste amerikanerna tiodubblat sina tillgångar under samma period. De rikaste 5% hade år 2000 en årsinkomst på 250 146 dollar medan de fattigaste 20% under samma år endast hade en årsinkomst på 10 190 dollar. De 500 största företagen i USA kontrollerar två tredjedelar av den amerikanska ekonomin och även stora delar av den internationella ekonomin.

På den politiska arenan tar sig nyliberalismen alltmer antidemokratiska former. Inför presidentvalet år 2000 utrensades tex i Florida (där George Bushs bror Jeb Bush är guvernör) 57 700 från röstlängderna. Dessa amerikanska medborgares enda fel var att de var svarta och att de flesta av dessa tänkte rösta på Demokraterna. I Florida och i de övriga 49 delstaterna föll ytterligare 1 miljon svarta röster bort ur valstatistiken därför att de aldrig redovisades.

De stora förespråkarna av denna nyliberala politik i Sverige är den borgerliga alliansen, med Moderaterna och Folkpartiet i spetsen tillsammans med Svenskt näringsliv (tidigare SAF). Deras enda politiska ambition är att förvandla Sverige till ett USA i miniatyr, dvs. att göra Sverige till ett ännu hårdare klassamhälle.

För oss arbetare och arbetslösa är därför behovet av ett nytt socialistiskt arbetarparti uppenbart.

Vi behöver ett nytt arbetarparti för att kunna hindra den nyliberala högerutvecklingen och skapa ett samhällssystem till kapitalismens motsats. Ett samhällssystem där allas demokratiska rättigheter respekteras, där alla har tillgång till utbildning, arbete, sjukvård och bostad.

För er som vill delta i detta arbete finns Socialistiska Partiet, som ett alternativ till Persson och den borgerliga alliansen!

Johannes Regell

Debattartikel i Västerviks-Tidningen, 2005-09-24.

Johannes Regell sitter i Socialistiska Partiets styrelse.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER