RSS

Arbetsmarknaden i Israel – globalisering, nyliberalism och rasism – Urs Diethelm

ons, sep 28, 2005

Texter, Världen runt omkring oss

På försommaren 2006 kom det israeliska National Insurance Institutes årsrapport om levnadsvillkoren i Israel. Rapporten är för 2004/2005. Av Israels befolkning på 6,5 miljoner lever 1,5 miljoner, vilket är 24 procent under fattigdomsgränsen. Och det betyder att 34 procent dvs 740 000 av barnen lever fattigt. Fattigdom är nettoinkomst under 3100 kr/person eller 4800 kr/par.
Tillståndet är inget nytt utan en fortsättning på vad som gällt i åratal. Det är således vad befolkningen i Israel får betala för staten Israels expensions- och ockupationspolitik. Nedan en rapport (från 2004) vad krigspolitiken betytt för löntagarna. /ö.a/.

Arbetsmarknaden i Israel – globalisering, nyliberalism och rasism

Regeringen Sharon är en mönsterelev i att omsätta den nyliberala politiken. Man stöder lönesänkningar och importerar arbetskraft från låglöneländer, samtidigt som palestinierna utesluts från den israeliska arbetsmarknaden.

Årsskiftet 2002-2003 vidtog regeringen åtgärder, som främst drabbade arbetslösa, pensionärer, handikappade och socialhjälpstagare, och som var så drastiska att de förorsakade häftiga reaktioner. Handikappade ockuperade under veckor ingången till olika ministerier och hamnade i skärmytslingar med polisen. Sommaren 2003 genomförde mizrahim (invandrade judar från arabiska länder) omfattande protestmarscher.

Lukrativ import
Men regeringen har – för att minska budgetunderskottet – aviserat fortsatta lönesänkningar för offentliganställda. Och för att ytterligare pressa ner lönenivån har man – isynnerhet efter Osloavtalet 1993 – ökat arbetskraftimporten från låglöneländer i Asien och Östeuropa, samtidigt som man utestängt palestinierna från arbetsmarknaden.
Den utländska arbetskraften är idag 300 000 personer, vilket är 12,5 procent av alla sysselsatta. Israel har därmed det högsta antalet utländsk arbetskraft efter Schweitz. Över hälften av dem är olagligen i Israel.
Det är en lukrativ import för bemanningsföretagen. Och statliga instanser, både i Israel som i ursprungsländerna, är involverade. Den mest välkända uthyrningsfirman Neot Golan runnas av Ronit Katz, maka till jordbruksministern Yisrael Katz. En annan ägs av bröderna till riksdagsledamoten Armond Levy och har specialicerat sig på arbetskraftsimport från Rumänien.

Rasistiska budskap
Efter att en specialpolis inrättades i september 2002, med uppgift att årligen deportera 50 000 illegala gästarbetare, har den utländska arbetskraftens situation blivit än värre. Och regeringens dubbelspel har nått sin perfektion. I det offentliga upprepar man den rasistiska slogan om faran av icke-judisk arbetskraft och upprepar det ärkenationalistiska “israelerna först” när det gäller jobben. Samtidigt som man underlättar arbetskraftimport och ett överutnyttjande av den utländska arbetskraften.
Det är den arabiska befolkningsandelen – som utgör 20 procent i Israel – som har drabbats hårdast av arbetslösheten. Den är en och halv gånger högre än bland judarna. Orter med en arbetslöshet som ligger över genomsnittet bebos till 98 procent av araber. De har alltmer undanträngts från sina traditionella branscher såsom byggnads och jordbruk. Av de 150 000 jobb som försvunnit inom byggnads de senaste 10 åren har de flesta berört just araber.

Palestinier utan jobb
Arbetslösheten ligger redan över 10 procent, d.ä. 250 000 personer, vilken är det högsta någonsin. Samtidigt har den importerade billiga arbetskraften fördubblats inom exempelvis byggnads. En studie av Arbetsmarknadsdepartementet visar att 70 procent av den importerade arbetskraften inte når upp till minimilönen. Och de flesta är uteslutna från alla trygghetssystem, såsom för sjukdom, olycksfall m.m.
Professor Eckstein vid Tel Avivs universitet säger att med denna utlänningspolitik kommer löneläget inom byggnads, jordbruk och hushållshjälp att sänkas med en tredjedel inom snar framtid.
Den israeliska regeringen har mycket cyniskt utnyttjat den ekonomiska krisen till att kombinera sin nyliberala politik med en rasistisk motiverad diskriminering. Och arbetslösheten har drabbat palestinierna i de ockuperade områdena värst. Medan 130 000 palestinier från de ockuperade områdena ännu 1993 hade ett jobb i Israel, är det idag endast 15 000 personer. Och även de har, på grund av avspärrningen mellan Israel och de ockuperade områdena, mestadels förlorat sina jobb.

Urs Diethelm

Översättning från tyska Per-Erik Wentus.

Tidigare publicerad i SoZ (Köln) sept 2004.

Författaren är fackligt ombud i det schweitziska Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI) och var med på en studieresa som 14 fackföreningar från 7 europeiska länder gjorde till Israel och de ockuperade områdena mellan 25 april och 2 maj 2004. Inbjudare var Workers Advice Center.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER