RSS

Bygg ut välfärdsstaten! – Marcus Jansson

Det land som vi alla bor i har förändrats de senaste 20 åren. Sådant som tidigare sågs som en självklarhet och till och med närmast en rättighet är i dag inte längre givet. Det välfärdssamhälle som arbetarrörelsen byggde upp där arbete och trygghet var grunden monteras i dag ner i allt raskare takt. Exemplen är många; den höga arbetslösheten, försämring av pensionssystemet, nedskärningar i den offentliga sektorn, dyr tandvård och avgiftsbelagd skolmat i allt fler kommuner. Klassklyftorna ökar i vårt samhälle vilket ger de främlingsfientliga grupperna grogrund. De säger sig veta varför livet har blivit sämre för stora delar av befolkningen, nämligen på grund av invandringen. De menar att på grund av invandringen har vi inte råd att finansiera den allmänna välfärden längre, vi är helt enkelt för många.

Vi är i dag som nation rikare än någonsin (källa: SCB, Sveriges BNP-utveckling). Men stora delar av befolkningen har fått det sämre. De som har tjänat på de senaste decenniernas utveckling är överklassen. En stor omfördelning av rikedom har skett från löntagarna till de redan välbärgade. Mellan 1986 och 1996 ökade de 10 procent rikaste hushållen sina tillgångar med 1 000 miljarder kronor genom skattesänkningar för höginkomsttagare och kapitalägare. Rätten till arbete är en av arbetarrörelsen huvudfrågor. Mellan 1990 och 2002 tog man bort 90 000 arbetstillfällen i den offentliga sektorn. Dessa bör man genast återanställa och även låta det offentliga expandera ytterligare genom att förbättra kommunikationerna med bättre vägar och bland annat bygga ut järnvägsnätet genom att lägga järnväg mellan Karlskrona och Stockholm via kuststäderna i Kalmar län.

Teknikens utveckling de senaste decennierna möjliggör en förkortning av arbetsdagen till sex timmar med bibehållen lön. Detta är även rationellt då det skulle kunna få ner arbetslösheten ytterligare. Den tekniska utvecklingen skall användas till människans väl, inte tvärt om! En stor del av välfärdssamhället är kollektivavtalet. Detta avtal innebär att vi löntagare har givit varandra ett löfte om att inte sänka lönen för att få arbete. Utan detta avtal kan vi inte höja våra löner. I dag går borgarna till hårt angrepp mot kollektivavtalet. För en tid sedan gjorde en EU-kommissionär ett utspel där han hävdade att kollektivavtalet strider mot arbetskraftens fria rörlighet. Om kollektivavtalet förbjuds innebär det att våra löner inte längre är något givet. Då kommer vi själva att få förhandla om våra löner vilket innebär att vi är helt utelämnade till arbetsgivarens godtycklighet. Då kommer det inte räcka att vi arbetar åtta timmar för att klara försörjningen utan 10-12 timmar om dagen.

Försvara kollektivavtalet!
Öka de offentliga investeringarna!
Sex timmars arbetsdag!

Marcus Jansson

Publicerad i Västerviks-Tidningen, 2005-10-31.

Marcus Jansson är kassör i Socialistiska Partiets styrelse och är även medlem i Handelsanställdas förbund.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER