RSS

Offentliga jobb i stället för pigor! – E. Habbe, E. Lönn

Startskottet för debatten om skattelättnader av hushållsnära tjänster kom från nationalekonomen, sedermera moderata riksdagsledamoten, Ann-Marie Pålsson i Visby 1993. Pålssons motiverade sitt förslag med att göra det lättare för svårplacerade och ”lågproduktiva” kvinnor skulle kunna ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Kvinnorna skulle på så vis ha samma möjligheter som männen att göra karriär. Karriärkvinnorna behövde därför hjälp av andra kvinnor med städning.

Bakom detta högerförslag ansluter sig numera delar av arbetarrörelsen, däribland fyra LO-förbund, samt Västerviks arbetarkommun. Ingen av dessa LO-förbund eller Västerviks arbetarkommun frågar sig vem som skall städa i pigornas hem. För inte tror väl de att överklasstanterna på Östermalm tänkt agera pigor?

Detta förslag har genomförts i Danmark och Finland med resultatet att medel- och överklassens hem har städats med hjälp av skattemedel. I Finland skapades 3 000 jobb till en kostnad av nästan 1 miljard kronor. Samma summa skulle skapa lika många arbeten inom offentlig sektor, till exempel den i dag underbemannade äldreomsorgen. Trots dagens massarbetslöshet beräknas den offentliga budgeten ge ett överskott på 37 miljarder kronor. Ekonomen Daniel Ankarloo har på ETC:s hemsida räknat ut och förslagit att den offentliga sektorn kan anställa 50 000 människor det närmaste året till en kostnad på cirka 10 miljarder. Vilket med tanke på tillgångarna är ett ytterst måttligt förslag!

Varför ansluter sig då delar av arbetarrörelsen till detta rena högerförslag? En viktig orsak är massarbetslösheten i Sverige och Europa som skapar en naturlig rädsla och otrygghet. Massarbetslösheten har alltid varit en viktig fråga för arbetarrörelsen då den försämrar dess maktresurser. Samtidigt stärker massarbetslösheten arbetsgivarnas redan starka maktposition i samhället.

Men arbetslöshet och rädsla kan aldrig mötas med politiska dumheter från arbetarrörelsen. Om den tidiga arbetarrörelsen i början av 1900-talet anslutit sig till högerns politik hade vi fortfarande stått utan lika, allmän och direkt rösträtt. Arbetarrörelsen kan bara möta rädsla och arbetslöshet med offensiva politiska krav, som på 1930- talet med Wigforss krispolitik. Den lade grunden till Sveriges ekonomiska guldålder med hög tillväxt, full sysselsättning och en fungerande välfärd åt alla. Denna politik (med välfärd och arbete åt alla) skapade även förutsättningar för kvinnlig frigörelse och gjorde Sverige till världens jämlikaste land.

De LO-förbund som är positivt inställda till skattelättnader på hushållsnära tjänster bör ställa krav på att arbetarrörelsen och dess regering bedriver en aktiv och social bostadspolitik. Med andra ord: återuppta kravet på allas rätt till en bra och billig bostad. En social bostadspolitik skulle dessutom skapa nya jobb som leder till spridningseffekter för hela ekonomin. Västerviks arbetarekommun anser tydligen att det är viktigare att subventionera överklassens städning än att eleverna på Sveriges gymnasieskolor, däribland Västerviks, skall ha tillgång till gratis skollunch. Hade det inte i stället, med tanke på Electrolux flytt från Västervik till Ungern och minst 1 000 förlorade arbetstillfällen, varit på sin plats att Västerviks arbetarkommun skrivit en motion till partikongressen med förslag att fördyra för vinstgående företag att flytta sin produktion till låglöneländer?

På 1970- talet bedrev LO en politik med krav på makt, inflytande och ägande över produktionsmedlen. SAF och borgerlighetens motstånd var aggressivt och kompakt, då de såg hotet mot sin självpåtagna rätt till ägandet av produktionsmedlen. Genom att ansluta sig till den politiska högerns pigförslag har Västerviks arbetarkommun och de fyra LO- förbunden valt en annan väg än den LO valde på 1970- talet. Detta visar på att arbetarrörelsen har drabbats av ett hjärnsläpp.
Det är bara att ansluta sig till Göran Greider ”Det är dags att börja om. Med allt”.

Emma Habbe
Elin Lönn

Debattartikel i Västerviks-Tidningen, 2005-11-16.

Elin Lönn och Emma Habbe sitter i Socialistiska Partiet – Västerviks styrelse. Elin Lönn är även medlem i Kommunalarbetar förbundet.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER