RSS

Ahmed Allaeddin – Mot arbetslöshet och rasism

ons, Nov 30, 2005

Tal

Tal hållet av Ahmed Allaeddin vid demonstrationen mot rasism och arbetslöshet i Västervik den 30/11-05. Demonstrationen samlade 200 personer.

Rasismen har blivit en allt viktigare fråga i vårt nutida samhälle där motsättningar mellan invandrare och rasister har fått en större utsträckning. Vad som är skrämmande är att den s.k. ”Svensson-rasismen” växer sig större och större medan segregationsklyftan gapar allt bredare.

Rasisterna hävdar med sin propaganda att samhällsproblem beror på invandare som t.ex. företagsflytt, nedskärningar, kriminalitet med mera. Det anser helt och hållet att invandare förstör Sverige och kommer hit för att leva på bidrag och deras slutsats är att invandrare ska återvända till sina hemländer. Sedan människans existens så har det funnits syndarbockar, och de brukar vara minoriteten man lägger skulden på.

Självklart finns det invandrare som strider mot lagen och utnyttjar systemet. Jag har förståelse till en viss mån, varför hatet mot invandrare finns. Men problemet är att dessa människor drar till sig mycket mer uppmärksamhet än de som försöker vara en del av samhället. Därför ska man inte dra alla invandrare över en kam. De jag menar är att de onda syns mer än de goda. Det är en djupt liggande och medfödd mänsklig egenskap att frukta det okända. Ju mindre vi vet om främmande människor, deras kulturer och levnadssätt desto mer hotade känner vi oss. Ju mer vi lär känna det främmande desto mindre upplever vi det som hotfullt. Jag vill även påpeka att det finns en enormt mycket omvänd rasism, där invandare diskriminerar svenskar genom att generalisera utifrån en individ.

Sedan måste man ifrågasätta sig varför denna konflikt har skett mellan invandare? Det finns många faktorer som spelar in, men jag kommer att fördjupa mig i en.

Historiskt sätt så har konflikter skett på grund av att man klassificerar varandra och detta problem har vi även idag. Det finns ett strukturellt förtryck mot invandare! Om vi tittar på bostad politiken så ser vi verkligen stora skillnader. Politiker snackar om sin integration men gör inte så väl mycket för att splittra invandare och svenskar i var sin zon. Men som invandrare har man oftast inget val. Att få en attraktiv lägenhet är hyfsat svårt, för att det beror på den ekonomiska faktorn. Men i alla fall så sker det en sortering, där invandare känner en föreställd gemenskap och där svenskar känner likadant. Det är nu konflikterna sker när invandrare blir segregerade och både sidorna får inte dela sina kunskaper tillsammans. Detta handlar inte bara om Sverige, det handlar om hela Europa. Ett bevis på segregation är kravallerna som har skett i Frankrike där de gjorde uppror mot det kapitalistiska samhällssystemet. Där hundratusentals vilsna ungdomar, utan utbildning och arbete, utan en framtid i det franska samhälle de fötts i av invandrade föräldrar. Kanske samtidens största och mest svårlösta problem inte bara i Frankrike utan i många länder i Västeuropa inklusive Sverige.

För nu är det dags för oss alla att ta tag i detta oavsett hårfärg, klädsel och efternamn. Jag vänder mig till båda sidorna. Börja se olikheter som en resurs istället för ett hinder och sluta hata varandra på grund av olika åsikter. Hat är en tung börda. Livet är för kort för att vara förbannad hela tiden. En bekant sa till mig så här: Man ska inte göra paté av sina liv där allt blandas och blir till något nytt, utan göra en gryta där varje del kan medverka till en smakfull måltid, där var och en av ingredienserna fortfarande har sin särart.

Så nu ska vi den nya generationen föra vidare vår kultur till våra barn. Här ska dem växa och kunna vandra på frihetens gator utan att behöva bli diskriminerade eller hatade. Jag ska avsluta detta tal med ett kinesiskt ordspråk. ”Under himlen så tillhör vi samma familj”

Tack så mycket!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER