RSS

Johannes Regell – Mot arbetslöshet och rasism

ons, Nov 30, 2005

Tal

Tal hållet av Johannes Regell vid demonstrationen mot rasism och arbetslöshet i Västervik den 30/11-05. Demonstrationen samlade 200 personer.

Hallå där gott folk!
Jag är alltså kvällens första talare och jag måste erkänna att det är väldigt kul att se så många här. Varmt välkomna är ni alla!

Ja, jag har inte tänkt uppehålla mig så mycket vid rasismen eller rasisterna. Vi vet alla redan vad dessa personer står för. Och eftersom att ni är här idag lär jag inte behöva övertyga er om att dem har fel.

Jag har istället tänkt fokusera på något annat. Jag har tänkt prata om dem problem som ger rasismen och främlingshatet näring och utrymme att växa. För så är det faktiskt, rasismen och främlingshatet växer idag bland oss, inte bara i Västervik eller Sverige. Utan överallt i övriga Europa vinner idag högerradikala och direkt fascistiska grupper mark. Frågan jag tänker svara på är, varför? Varför går fascisterna fram? Vad ger dessa, för mänskligheten ovärdiga idéer luft under vingarna?

Rasismen finner sin grogrund i människors skräck och oro inför framtiden. Som vi alla vet råder idag massarbetslöshet i Västervik, i Sverige och runt om i övriga Europa. Människor står överallt utan försörjning. Människor tvingas gå hemma trots att dem inte vill något hellre än att arbeta. Samtidigt attackeras också vårat sociala trygghetssystem genom nedskärningar i välfärden och direkta privatiseringar av det offentliga. Människor har inte råd att gå till tandläkaren, gamla får inte den vård dem förtjänar, skolan försämras och sjukvården underbemannas. Detta skapar bland vanliga arbetande människor just den situation av otrygghet och rädsla som ger rasismen utrymme att växa. Människors framtid är inte längre ljus och säker. Tvärt om, den domineras snarare av mörker och osäkerhet.

Dessa problem skyller rasisterna på invandringen, dem menar att det är invandrarnas fel att samhället utvecklas i den riktning som vi idag kan så med blotta ögat. Men dem kan inte ha mer fel, rasisterna missar fullständigt problemets kärna.

Varför ser det då ut så här? Varför breder massarbetslösheten ut sig och varför skär politikerna ner i välfärdsstaten?

Svaret står att finna i detta samhälles själva grund. Vi lever idag i det borgerliga eller kapitalistiska samhället. I detta system eftersträvas inget annat än direktörernas och aktieägarnas vinster. I detta system som vi idag lever i är vår framtid och våra liv och vår hälsa ointressant. Det viktiga i kapitalismen är och kommer alltid att vara företagens vinster. Och tro mig, företagens vinster ökar!

Därför får vi aldrig låta oss luras av rasisternas propaganda om att Sverige har blivit ett fattigt land. För samtidigt som framtiden blir allt mörkare och osäkrare för oss i det arbetande folket ökar vinsterna och rikedomarna i andra delar av samhället. Vår kris beror inte på att världen vi lever i är fattig, den beror inte på invandringen, den beror på att vi inte får del av den rikedom vi själva skapar genom vårat arbete. För samtidigt som vi, som antingen arbetar eller går arbetslösa får det allt otryggare och otryggare blir dem som äger samhällets fabriker och naturtillgångar allt rikare och rikare.

Se bara på de senaste aktieutdelningarna för storkapitalet, dem var på sammanlagt 110 miljarder kronor! Fattar ni det, det är en summa som är så stor att den knappt finns! För att sätta den i proportion till rasisternas rädsla för den enligt dem massiva invandringen kan vi se att denna aktieutdelning av vinster som vi i det arbetande folket skapat är ungefär 16 gånger så stor som den totala kostnaden av invandringen. Förstår ni vad jag menar, ser ni problemet? Problemet är inte kostnaderna av invandringen, problemet är att systemet som vi är födda i bygger på orättvisa! Problemet är att vi på grund av denna orättvisa hindras från att ta del av det som vi själva skapar.

Denna orättvisa fick 520 luxarbetare smaka på, då Wallenberg som är huvudägare av Electrolux bestämde sig för att flytta fabriken från Västervik till Ungern. Detta för att 2003 års vinster på 164 miljoner kronor inte ansågs vara tillräckliga!

Vi kan tydligt se att rikedomarna växer i landet och världen vi lever i. Hela tiden växer rikedomen i kapitalägarnas händer. Frågan för oss blir därför, hur skall vi få del av den? Hur skall vi stoppa nedskärningarna i välfärden och hur skall vi bli av med arbetslösheten?

Så länge en arbetarrörelse tvingas verka i det borgerliga samhället kommer den att ställas inför liknande frågor. Det samma gällde för tidigare generationers fackföreningar och folkrörelser, likadant var det för dem som idag är gamla. Anledningen till att vi i Sverige har haft det bra i jämförelse med andra länder, är inte att överklassen i Sverige har varit snällare. Och givit invånarna arbete och välfärd. Anledningen till att vi har haft det så pass bra som vi haft det är att 1900-talets arbetarrörelse tog strid mot borgerligheten och krävde ett drägligt liv. Man krävde ett rättvisare samhälle, där alla skulle ha tillgång till arbete och alla skulle ha en garanti mot marknadens skadevärkningar. Det tidiga 1900-talets arbetarrörelse retirerade inte på dessa frågor och stod på sig och därför har vi fram till dem senaste 15-20 åren gått i en rättvisare riktning.

Vi står precis som den tidiga arbetarrörelsen inför samma massarbetslöshet och samma orättvisa. Vi måste därför precis som dom tillsammans i fackföreningar, på arbetsplatser, på skolor, i bostadskvarter, på gator och torg ställa krav på en rättvisare ordning. Vi måste kräva utökade maktresurser.

Vi 2000-talets arbetande och arbetslösa människor måste kräva vår del av den rikedom som vi skapar. Vi måste kräva och försvara rätten till arbete och ett liv i trygghet!

Idag kräver vi, allas rätt till arbete och sex timmars arbetsdag! Idag kräver vi, allas rätt till välfärd genom mer pengar till den offentliga sektorn. Och vi vad som krävs för att vi skall kunna strida för detta, Det krävs enhet i arbetarklassen mot all form av fascism och rasism!

Tack för mig!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER