RSS

Marcus Jansson – Ingen försämring av a-kassan

ons, Dec 14, 2005

Tal

Tal hållet den 14/12-06 av Marcus Jansson på manifestationen mot den borgerliga regeringens försämringarna av a-kassan. Manifestationen arrangerades av LO-sektionen i Västervik. 600 personer deltog i fackeltåget.

Det nya arbetarpartiet moderaterna säger sig idag vara för full sysselsättning. Full sysselsättning har alltid varit ett av arbetarrörelsens främsta mål. Detta för att det stärker oss som löntagare. Vi blir mindre utbytbara och kan lättare ställa krav på god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor men framförallt kan vi hålla uppe våra löner.
I tider med hög arbetslöshet sker det motsatta och kollektivavtalets idé att vi inte ska sänka våra löner för att få arbete blir svårare att hålla.

Den senaste tiden har vi kunnat höra borgerligheten gå på för fullt om att det är full sysselsättning som gäller och inget annat. Men är det verkligen det man vill ha? Jag menar, ofta kan man höra samma politiker prata om en, som man brukar kalla det, naturlig arbetslöshet på ca 6 %.
Har man nu helt plötsligt kommit till nya insikter och blivit ett parti för landets löntagare som man vill ge sken av? Nej, naturligtvis inte. Man är samma gamla högerparti fast i ny förpackning. Hur ska en sänkning av a-kassan kunna skapa fler jobb kan man ju undra?
Enligt den borgerliga propagandan beror den höga arbetslösheten på att vi har för höga löner och det är detta man nu vill åtgärda. Det är nämligen detta som är det främsta syftet med den politik som borgarna idag för. Nämligen att försvaga facket och sänka den allmänna lönenivån i samhället.

En sänkt ersättning vid arbetslöshet innebär att vi förlorar en viktig del i vår generella välfärdsmodell. Inkomstbortfallsprincipen innebär att när vi är sjuka eller arbetslösa så ska vi ha rätt till en likvärdig inkomst som när vi arbetar, vilket idag är ca 80 % av lönen. Denna princip fyller två viktiga funktioner; dels slipper vi svälta eller packa ihop hus och hem den dagen vi blir arbetslösa, men framförallt, en hög ersättning den dagen jag inte kan eller längre får arbeta håller uppe hela kollektivets löner och den totala konsumtionen i samhället så att inte alla småaffärer går omkull då ett stort företag som t.ex. Electrolux lägger ner.
En hög ersättning är alltså inte endast en trygghet för mig när jag blir arbetslös utan skyddar också min lön när jag arbetar.

Viktigt också att poängtera vad gäller a-kassan är att det är en försäkring som vi betalar till genom att arbeta och inte ett bidrag som borgarna har hävdat i debatten.

Med en 65 % ersättning istället för 80 % sätter man hård press på kollektivavtalet och våra löner. Givetvis borde ersättningen vara än högre då hyra och mat kostar lika mycket när jag är sjuk eller arbetslös som när jag arbetar. Därför driver LO kravet att ersättningen skall återställas till 90 %.
Kollektivavtalet är vårt viktigaste skydd som löntagare. Genom att gå samman och inte sälja vår arbetskraft till lägre lön än avtalet säger skyddar vi oss mot låga löner som ej går att leva på. Men med en sänkt ersättning till 65 % kommer människor att tvingas ta arbete till långt under tidigare inkomst för att klara försörjningen. På så vis sätter man press nedåt på lönerna och skapar en marknad med låglönearbeten och då kommer det inte att räcka med 8 timmars arbetsdag för att klara försörjningen.

Det man främst uppnår med sin politik är alltså ingen form av full sysselsättning som man säger utan det man vill är att sänka lönerna och försvaga fackföreningarnas inflytande samt att man stärker arbetsgivarens makt ytterligare.
Borgarnas devis ”hungriga vargar jagar bäst” kommer endast att leda till att klassklyftorna och fattigdomen i samhället ökar ytterligare.

Jag tror att vi åter måste söka oss till våra rötter och fråga oss varför vår rörelse en gång bildades. Vi som står på golvet, i butik, jobbar i vården eller är arbetslösa. Men det är upp till oss själva att agera. Ställer inte vi några krav så gör inte heller någon annan det åt oss.
Vi måste åter sätta ner fötterna och formulera en facklig och politisk strategi som leder framåt och förbättrar vår livssituation. Vi måste ställa krav på sociala reformer och inte gå med på sociala försämringar. Den fulla sysselsättningen är vår hjärtefråga och den kan vi inte lämna över till borgarna.
Arbetarrörelsen är inga valda ombudsmän eller politiker. Arbetarrörelsen är du och jag. Det är vi som kan göra skillnad, det är vi som kan förändra. Det är hög tid att vi återupptar det jämlikhetsprojekt vi en gång startade!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER