RSS

Den diskvalificerade ledarskribenten – H. Blomberg, M. Jansson, J. Regell

Dagarna efter att tre av våra medlemmar förts till sjukhus efter att ha attackerats av nazister, anser VT:s chefredaktör Hans Holm att det är lämpligt att i en ledare bedriva smutskastning och att skriva rena lögner om den politik vi bedriver.

Trots att Hans Holm arbetar som ledarskribent, så borde det vara en självklarhet att han är någorlunda insatt i politikens ABC. Men hans ledare kräver flera klarlägganden.

I en demokrati ingår det fundamentala rättigheter som rätten att bedriva studiecirklar i arbetarrörelsens historia. En annan medborgerlig rättighet är att bilda partier. I en demokrati diskuterar och debatterar man med sina politiska motståndare. Men rätten att uttrycka sin åsikt och att få bilda opinion för sina idéer står över allt annat. Det nazisterna försökte göra var att tysta oss med hjälp av våld. I brottsbalken 18:e kapitlet kan man dömas till sex års fängelse för brott mot medborgerliga rättigheter. Detta straff kan drabba dem som med tvång eller hot försöker inkräkta på yttrande-församlings- eller föreningsfriheten.

När Hans Holm beskriver nazisternas idéer, världsbild och mål briljerar han endast med sin okunskap. Nazister har aldrig varit för någon socialism och kommer aldrig att vara det. Nazismen har sitt ursprung i borgerligheten och inte i arbetarklassen den har haft sitt främsta stöd i det industriella storkapitalet. Klaraste exemplet på detta är nazisternas maktövertagande i Tyskland under tidigt 1930-tal. Detta maktövertagande finansierades och stöddes aktivt av det tyska storkapitalet. Nazisternas väljarbas förutom de stora kapitalägarna var bönderna och f.d. liberala väljare i den tyska medelklassen. Det Tyska folkpartiet som hade sin väljarbas i medelklassen hade 1920 65 mandat, i juli 1932 endast 7 mandat. Liberalerna hade blivit nazister. Socialismen innebär klassamhällets och kapitalismens avskaffande. Har du Holm någonsin stött på nazister som vill avskaffa klassamhället? Knappast! Nazismen är precis som Holm för kapitalismens (och dess orättvisors) bevarande genom erkännande av den privata äganderätten av maskiner, kapital och fabriker.

Vi socialister står för ett samhälle som är ordnat demokratiskt på alla områden, inte bara när det handlar om yttrande- demonstration- församlings- och strejkfrihet, samt allmän- lika direkt rösträtt. Till skillnad från dig Holm är vi för fri strejkrätt. Du har ju slagit dina påsar ihop med svenskt näringsliv som vill förbjuda sympatistrejker. I vår demokrati ingår även den ekonomiska och sociala jämlikheten mellan människor som innebär att vi gemensamt äger produktionsmedlen. Vi är för global solidaritet med arbetande människor över hela världen. Detta står tydligt på vår hemsida, som Hans Holm tipsade om, www.socialistiskapartiet.se.

Holm försöker också antyda att vi genom egen våldsanvändning skulle ha provocerat fram det nazistiska överfallet. Vad grundar du detta i? Har Socialistiska Partiet någonsin försvarat våld? Om inte du kan belägga ditt uttalande föreslår vi att du tar tillbaka det och ber om ursäkt för ditt skamliga förtal!

Återigen visar Holm prov på sin okunnighet. När det gäller det politiska våldets historia i Sverige kan man tydligt se att de största våldshetsarna inte har funnits i arbetarrörelsen utan inom den politiska högern. Slående exempel på detta är dödsskjutningarna av strejkande arbetare i Ådalen 1931 och terrorsprängningen av tidningen Norrskensflamman 1940, då kvinnor och barn tvingades sätta livet till. För ytterligare läsning om nazismen rekommenderar vi därför Holm en läsning av professorn och f.d. chefredaktören för Dagens Nyheter, Herbert Tingstens bok Nazismen och Fascismens idéer.

Styrelsen för Socialistiska Partiet i Västervik/Vimmerby/Hultsfred genom
Hugo Blomberg, sekreterare
Johannes Regell, ledamot
Marcus Jansson, kassör

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER