RSS

Jacob Hoffsten – Första maj 2006

sön, maj 21, 2006

Tal

Detta tal hölls av Jacob Hoffsten vid 2006 års förstamajdemonstration i Västervik. Demonstrationen samlade 75 personer, dvs. färre än året innan.

När gratis skolmat infördes så var som ett steg i en process av ökad demokratisering och ökad jämlikhet. Tanken var att om alla hade tillgång till en bra och gratis skolmat skulle alla ha bra grundförutsättningar för sin skolgång. För att inlärningsprocessen ska fungera bra behövs näring lika väl som det behövs bra lärare och läromedel. Att skolmaten ska vara gratis är lika självklart som att resten utav skolgången är gratis, så resonerade man då och så resonerar Vi även idag.

Vi har i Sverige haft gratis skolmat på gymnasienivå i minst trettio år och under dessa trettio år har Sverige blivit allt rikare. Så för två år sedan meddelar Västerviks kommunfullmäktige att man har beslutat avgiftsbelägga skolmaten för gymnasieeleverna med 750 kronor per termin och argumentet är hör och häpna: att dom måste spara pengar. (!) Inte nog med att Sverige som sagt är rikare än någonsin så är sparargumentet ett dåligt argument också av andra orsaker.

Inte nog med att tallriksautomaterna kostade stora summor och att personalen i matsalen tvingas lägga en betydande del av sin arbetstid på att serva maskinerna. Skolans administration samt bibliotekspersonalen måste även de avsätta mycket arbete för att få systemet att fungera hjälpligt. Om verkligen en besparing uppnåtts så är det till priset av ökad arbetsbörda för personalen.

Dessutom har Kommunen uppenbarligen råd med åtskilliga andra saker, exempelvis stora satsningar på olika turismprojekt. Detta är ett tydligt utslag av borgerlig politik: vi ungdomar ger till skillnad från turismen på kort sikt inget klirr i kassan och är därför inte värda att satsa på.

Nej, någon livsviktig besparing handlar det inte om! Vi ser införandet av skolmatsavgift som ett avsteg från det demokratiska lika-för-alla tänkandet som länge präglat skolan, det är en trevande början till egenfinansiering av skolgången. Nu tvingas vi betala för skolmaten, vad blir nästa steg? Att vi får betala för skolböckerna? Eller att vi får ”valfriheten” att välja mellan att betala lite för dålig mat eller mycket för bättre? En sådan utveckling leder till ökade klassklyftor; för elever med rika föräldrar är inte avgiften ett problem, avgiften slår mot låg och medelinkomstigare. En sådan utveckling vill vi inte ha, men denna utveckling är den som förespråkas av de borgerliga partierna, i vårt kommunfullmäktige såväl som i riksdagen.

Vi får heller inte glömma att de på de allra flesta gymnasieskolor i Sverige fortfarande finns gratis skolmat.

Det är viktigt att vi visar vårt missnöje med matavgiften här i Västervik eftersom annars kan politiker i andra kommuner införa skolmatsavgift med argumentet att det fungerar utmärkt i Västervik. Och det gör det inte. Vi borde alltså protestera mot avgiften inte bara för vår egen del, utan också för att andra ungdomar i landet inte ska råka ut för samma sak som oss i Västervik.

Tack för mig! ?

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER