RSS

Hultsfredsfestivalen 2006

tor, jun 22, 2006

Politik

Mellan den 15-17/6 var unga medlemmar från Socialisterna i solskenet på Hultsfredsfestivalen, med bokbord, banderoller, flygblad och röda fanor.

I sommarens första riktigt varma dagar spred aktivitester från Socialisterna – Västervik, Vimmerby och Hultsfred flygblad på Hultsfredsfestivalen. Under festivalens tre dagar knöts många kontakter och många intresserade tillbirngade delar av sin festival med politiska diskussioner vid partiets bokbord.

Foto: Nyttarbetarparti.se

Flygbladet som spreds på festivalen behandlade ämnet allas rätt till arbete, och redogör för de senaste årens utveckling med växande arbetslöshet och pekar samtidigt ut behovet av en annan politik för att kunna göra allas rätt till försörjning till en mänsklig rättighet igen.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER