RSS

En inbjudan till dans…

lör, jul 8, 2006

Nyheter

Vill borgerligheten diskutera? Socialistiska Partiet bjuder till debatt.
I flera orter runt om Västervik har nu ett flygblad med ett klart budskap spridits. Flygbladet har kort behandlat den Borgerliga Aliiansens politik och pekat ut att den inte är en politik för arbetarklassen. Nu bjuder Socialistiska Partiet de borgerliga partierna till dans i Västerviks-Tidningen…

På debattsidan i Västerviks-Tidningen, 8/7-06, heter det: ”Inför det kommande valet är borgligheten på offensiven, denna gång samlad i en allians i vilken moderaterna får den tongivande rollen. För att vinna röster har de i sin valkampanj prövat nya grepp, den samlade borgerligheten har insett att det svenska folket inte vill ha någon högerpolitik, så de gör allt för att försöka framstå som mindre höger än tidigare. De säger sig vara vänner till välfärden, påstår sig ha en ”politik för arbete”. Moderaterna har till och med kallat sig för ”det nya arbetarpartiet”. Socialistiska partiet gör i denna artikel en kort granskning av detta nya ”arbetarpartis” politik och bjuder in till debatt…”

Vidare tar debattinlägget i Västerviks-Tidningen upp den Borgerliga Alliansens relation till fackföreningsrörelsen; ”Föreningsrätten. Fackföreningarnas rätt att finnas till och verka kommer även den försvagas om alliansen får som den vill. Rätten att teckna kollektivavtal och praktisera facklig solidaritet genom sympatistrejk hotas. Genom att inskränka fackföreningarnas rätt att verka inskränker man också fackföreningarnas rätt att existera. Syftet med detta är att kunna genomföra omfattande sänkningar av LO-medlemmarnas löner.”

Debattinlägget är underteckant av Socialistiska Partiets fem huvudkandidater till höstens kommunval i Västervik, Johannes Regell, Elin Lönn, Ove Gustavsson, Marcus Jansson och Mattias Edberg.

Om den politiska borgerligheten väljer att svara på inbjudan återstår att se…

Läs hela debattinlägget i Västerviks-Tidningen

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER