RSS

Intervju med 3 medlemmar – Vilka är SP?

sön, aug 6, 2006

Intervjuer, Nyheter, Texter

Intervju med socialister mitt i partiets valkampanj till kommunfullmäktige valet den 17 september.

Nyttarbetarparti.se ställer fyra frågor till tre socialister under partiets valkampanj.

1. Varför gick du med i Socialistiska Partiet?
2. Tycker du att det är viktigt att vara politiskt aktiv?
3. Vad anser du om det politiska läget idag?
4. Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Joakim Fahlström, Studerande, Västervik.
1. Varför gick du med i Socialistiska Partiet?
– Jag diskuterade mycket politik med en vän till mig och vi beslöt oss för att kontakta Socialistiska Partiet.

2. Tycker du att det är viktigt att vara politiskt aktiv?
– Ja, för att vanliga människor skall kunna leva ett drägligt liv måste man engagera sig i vad som sker i samhället.
Det vi har idag har vi inte fått gratis, våra förfäder har slagits för att vi skall ha det bra och om inte vi försvarar deras landvinningar kommer de att gå förlorade.

3. Vad anser du om det politiska läget idag?
– På riksdagsnivå är det i stort sett bara trams. Istället för att göra det dem borde, skär Vänsterpartiet och Socialdemokratin ner i välfärdsstaten. Vad man borde göra är att satsa på den offentliga sektorn och bygga ut den. Det skulle återskapa många jobb som försvunnit genom nedskärningar.

4. Vilka politiska frågor är viktiga för dig?
– För mig är fackliga frågor väldigt viktiga. Utan starka fackföreningar är vi chanslösa mot kapitalisterna. Fackföreningarna inflytande måste stärkas genom facklig vetorätt över investeringar och företagsflytt, och införande av lokalstrejkrätt.

Linnéa Girdland Flink, Studerande, Västervik.
1. Varför gick du med i Socialistiska Partiet?
– Jag fick höra talas om att partiet fanns och det verkade intressant. Och jag ville engagera mig.

2. Tycker du att det är viktigt att vara politiskt aktiv?
– Ja, jag tycker det är viktigt att vara aktiv. Problemen i samhället fixar sig inte av sig själv. Man kan inte bara sitta ner och tro att politikerna skall ordna problemen åt oss. Det behövs helt enkelt engagemang.

3. Vad anser du om det politiska läget idag?
– Jag tycker inte att det förs så mycket politik längre. Inga av de etablerade partierna syns eller hörs, framförallt inte bland unga.

4. Vilka politiska frågor är viktiga för dig?
– Jämställdhetsarbete, helt klart. Till exempel rätten till lika lön för lika arbete och stoppa av nedskärningar av offentlig sektor.

Ove Gustavsson, Pensionär (fd. ordförande LO-sektionen), Ankarsrum.
1. Varför gick du med i Socialistiska Partiet?
– Jag tyckte att politiken i Sverige hade börjat blir på tok för likriktad, och det behövs nya perspektiv!
Jag ville fortsätta verka för ett rättvisare och mer jämlikt samhälle vilket jag tyckte, och tycker fortfarande för den delen, att Socialdemokratin har upphört att göra. Jag lämnade SAP redan 1995. Och så startades Socialistiska Partiet upp.

2. Tycker du att det är viktigt att vara politiskt aktiv?
– Det är mycket viktigt att engagera sig i politiken, för att det är det enda sättet att påverka sin egen framtid. Det är också nödvändigt ifall man vill se en rättvisare värld.

3. Vad anser du om det politiska läget idag?
– Den politik som idag förs är mycket likriktad, alla partier för i stort sett en högerpolitik. Dagens politiker verkar vara mer intresserade av sina egna positioner och löner än att verka för en rättvis politik. De verkar ofta vara helt ointresserade av att bekämpa orättvisorna i Sverige och världen.

4. Vilka politiska frågor är viktiga för dig?
– Kampen mot arbetslösheten och för allas rätt till arbete är helt klart något av det viktigaste vi måste syssla med idag. Jag tror att arbetslösheten bäst bekämpas genom utbyggnad av skola, vård, barn- och äldreomsorg, framförallt äldreomsorg!
En annan viktig fråga för mig är att verka för ett förbund mot flytt av vinstgående företag, för att hindra dem från att flytta sin produktion till andra länder.

Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER