RSS

Ungdomars engagemang – J. Hoffsten, J. Fahlström

lör, aug 19, 2006

Krönikor, Nyheter, Texter

I Västerviks-Tidningen onsdagen den 26:e juli, kunde man läsa om Västerviks nystartade Moderata ungdomsförbund samt en artikel om att få ungdomar vill engagera sig politiskt. När man hör vilka frågor MUF ska driva så kan man vid första anblick bli förvånad över att engagemanget är svagt, då frågor om skolmat och ungdomsarbetslöshet berör alla unga i Västerviks kommun. Men när man hör att MUF ställer sig positiva till avgiften så blir dock orsaken till det bristande engagemanget ganska uppenbar. Man kan fråga sig vilket perspektiv på skolfrågor MUF har när de motiverar sitt stöd till avgiften med att det är bättre att ta betalt för maten än exempelvis böckerna. Som om Sverige var ett u-land och vi var tvungna att välja.


Självklart skall hela undervisningen vara gratis, såväl mat som allt annat, vilket den i större delar av Sverige faktiskt fortfarande är. Gratis skolmat är en del av den svenska välfärden vars syfte är att ge de arbetande, arbetslösa och unga det som marknaden inte kan garantera: bra undervisning, sjukvård, trygghet genom socialförsäkringssystem med mera.

De senaste årtionden har dock denna välfärd attackerats och MUF med sitt moderparti har varit bland de främsta förespråkarna för en nedmontering av vårt välfärdsystem. Argumenten som framförs är att välfärden kostar för mycket, att vi har blivit fattigare och måste spara. Sanningen är dock att Sverige som helhet har blivit mycket rikare under samma tidsperiod. Dock har låg- och medelinkomstigare blivit fattigare samtidigt som den totala rikedomen ökat, eftersom en stor omfördelning av tillgångarna skett till de som redan är välbärgade. Detta kan enkelt visas genom att kort studera utvecklingen av Sveriges BNP sedan 1980. Sedan 1980 har Sveriges BNP vuxit med över 961 461 miljarder kr. Men genom beslut fattade i Sveriges riksdag har andelen av Sveriges BNP som går till det offentliga minskats från 35,7 % 1980, till 29,1 % idag. Under 1990 talet genomfördes även enorma skattesänkningar för höginkomsttagare. Detta berövade välfärdsstaten 151 miljarder kr! Istället för att dessa pengar skulle fortsätta gå till skola, vård, omsorg mm skulle de gå till de redan rika. 1990 talets omfördelningspolitik ledde till att den 10 % rikaste delen av svenska folket kunde öka sina tillgångar med 1000 miljarder kr!

Det är alltså en politik för ökade klassklyftor som MUF och deras borgerliga allierade står för, införandet av skolmatsavgiften som MUF stödjer är ett tydligt exempel. Avgiften slår mot låg- och medelinkomstigare, för rika familjer är inte avgiften ett problem.

Med en sådan politik får man nog inte räkna med ett alltför stort stöd bland ungdomar. Dagens etablerade partier driver knappt några ungdomsfrågor, och när dessa drivs så drivs de oftast på ett sätt som direkt missgynnar ungdomarna. Vi i Socialistiska Partiet har dock inte märkt något sviktande engagemang, tvärt om. Detta förklarar vi med att vi är för en politik för en utökad välfärd och mot nedskärningar. Dvs. en politik för ungdomar, arbetande och arbetslösa människors intressen.

Krönikan är skriven av Jacob Hoffsten och Joakim Fahlström, båda aktiva i Socialistiska Partiet – Västervik.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER