RSS

Agitation i Överum

fre, sep 8, 2006

Aktiviteter, Nyheter

Fackmöte på fönsterfabriken:
”Hungriga vargar jagar bäst”

Socialistiska Partiets Johannes Regell var den 7 september inbjuden till Skogs- och Träfackets klubb på fönsterfabriken i Överum för att prata om fackföreningens uppgift och det kommande valet.

Överum är en bruksort med gamla anor. Under den svenska stormaktstiden känd för sin produktion av kanoner, i modern tid framförallt för sin produktion av plogar. Bruket som tidigare hade över 1000 anställda har idag endast ett hundratal. Utöver det gamla bruket finns Överums fönsterfabrik i samhället. När vi anländer har produktionen precis stannat av för lunch. Johannes som tidigare arbetat på fabriken går runt och hälsar på sina gamla arbetskamrater som verkar se fram emot det stundande mötet som han ska hålla i.

<a href=”http://nyttarbetarparti.se/wp-content/uploads/2006/09/plats_grind..jpg”><img src=”http://nyttarbetarparti.se/wp-content/uploads/2006/09/plats_grind..jpg” alt=”” title=”plats_grind.” width=”490″ height=”408″ /></a>
Ingången till fabriksområdet.

Lunchen börjar lida mot sitt slut och folk samlas i matsalen som blir närmast fullsatt av de ca 40 åhörarna.

Johannes inleder med att ta upp det politiska läget idag, som mötet mycket kommer att handla om. Om det låga förtroendet som finns för politiker framförallt allt i de egna leden inom socialdemokratin. Johannes hävdar att det idag finns framförallt två viktiga anledningar till att gå och rösta, även om man ofta kan känna att det inte spelar någon större roll vad man röstar på med tanke på den höga arbetslöshet och de försämringar av välfärden som har gjort trots en socialdemokratisk regering. Johannes menar att det viktigaste med det här valet är att stoppa den borgerliga alliansen för att få tid att få tillstånd en levande och stridbar arbetarrörelse igen, han hävdar att LO-medlemmar måste ta initiativ för att skapa ett nytt arbetarparti. Trots att stora försämringar har skett i samhället de senaste 16 åren finns det vissa betydande skillnader mellan den politik socialdemokraterna driver och det borgerliga alternativet, även om de borgerliga försöker ge sken av att de är vänner av den socialdemokratiska modellen och endast vill göra ”små” justeringar för att fler ska få arbete.

– De borgerligas politik syftar till att öka klassklyftorna och skapa fler arbeten genom en låglönemarknad likt USA:s, såkallade ”fattigarbetare” som behöver 2-3 arbeten och har en arbetsdag på 12-18 timmar för att kunna försörja sig. Borgarna vill kraftigt sänka ersättningsnivån i socialförsäkringarna som idag ligger på 80 %. Vårt socialförsäkringssystem som vi finansierar gemensamt bygger på inkomstbortfallsprincipen. Det innebär att när vi är arbetslösa eller sjuka ska vi ha en likvärdig inkomst som när vi arbetar. Detta är borgarna helt emot. Johannes hävdar att anledningen bakom alliansens vilja att genomföra en sänkning av ersättningsnivån, är att knäcka våra fackföreningar.

Johannes Regell, medlem i Skogs -och Trä avd. 13.

– Hungriga vargar jagar bäst är den borgerliga alliansens motto, säger han. Den borgerliga alliansen politik syftar till att rasera allt det arbetarrörelsen har uppnått under över 100 år av kamp för ett rättvist och jämlikt samhälle samt knäcka den redan idag svaga fackföreningsrörelsen.

Efter denna genomgång av de borgerligas politik fortsätter en diskussion om mer lokala händelser. Johannes menar att anledningen till att de försämringar som har skett är vårt eget fel.

– Välfärdsstaten och det trygga samhället var ingen gåva, utan något som våra förfäder kämpade för. Vad kräver vi idag? Ingenting! Hur kom det sig tillexempel att luxarbetarna i Nürnberg fick höga avgångsvederlag medan de i Västervik fick en dammsugare? Jo, för att dom krävde det. Dom satte ner fötterna och strejkade. Dom sa, ska ni flytta får ni fan också betala! Strejken är det enda språk cheferna där uppe fattar. Är det ingen produktion igång blir det heller inga feta vinster. Det är ju vi som skapar samhällets rikedom. Det är i produktionen vinsterna uppstår, inte på kontoren. Därför är det också här i produktionen vi måste sätta ner fötterna! Det är upp till oss själva vad för samhälle vi vill ha.

– Vi måste göra som våra förfäder gjorde. Kolla bara på strejkvågen -69. Utan den hade vi inte fått igenom de arbetsrättslagar som kom på 70-talet. Vi måste åter organisera oss och ställa krav. Vi ska ha kortare arbetsdag inte längre. Vi ska bygga ut det offentliga inte skära ner i det. Vi ska ha 90 % i ersättning när vi är sjuka och arbetslösa, det är vår rätt. Kostar inte maten och hyran lika mycket när vi är arbetslösa eller sjuka? Vi måste ställa krav på att det ska bli svårare för företag att flytta. Men det är upp till oss själva. Vi måste sätta ner fötterna!

Föredraget övergår sedan mer och mer till en diskussion och de flesta verkar samstämmiga om att något måste göras för att återta makten över utvecklingen.


Aktiva i klubben:

Nyttarbetarparti.se passar på att ställa tre frågor till två av de aktiva i fackklubben.

Erik Lundgren, 27, är klubbordförande på Fönsterfabriken. På sin fritid gillar han att dansa bugg och gå på synthkonserter. Han arbetar även med fackliga studier i Skogs- och Trä avd. 13. Sedan fyra år har han varit klubbordförande på Fönsterfabriken. På våra tre frågor svarar han:

1. Varför röstar du på Socialistiska Partiet?
– Jag anser att det bör röras om ordentligt i grytan. Det vore korkat att inte stödja SP som består av fackligt och politiskt aktiva ungdomar. Det behövs ett generationsskifte. SP står för en politik som jag delar och som jag tycker saknas idag. En politik för arbetare värd namnet måste se ut som den Socialistiska partiet för. Det socialdemokratiska partiet fyller inte längre funktionen som arbetarparti på samma sätt som tidigare.

2. Vad anser du om dagens fackliga och politiska läge?
– Felet är att inget händer. Politiska och fackliga diskussioner förekommer inte längre på arbetsplatser. Istället för att diskutera de viktiga politiska frågorna hamnar folk i samma innehållslösa diskussion som partierna för, det vill säga man diskuterar politikernas smutskastning och privatliv. Folk borde istället diskutera politik utifrån sin egen verklighet och de problem arbetande ställs inför idag. Så som arbetsgivarnas krav på hårdare och allt intensivare arbete.

3. Vad bör göras?
– Det finns jättemycket att göra! En viktig fråga är att satsa massivt på skolning och utbildning av de unga generationerna. Om inte ungdomen bildas är framtiden förlorad för arbetarrörelsen. Vi måste aktivera de unga och bildningen är förutsättningen för detta. ABF och LO har ett stort ansvar att ta när det gäller detta.


Erik Lundgren, klubbordförande fönsterfabriken.

Vidare ute i maskinhallen där jobbar Dmitri Tångered, 34. Han sekreterare i fackklubben. När han inte jobbar i Överum jobbar han mycket hemma med att bygga på sitt hus och vara med sin familj. Så här svarar han på samma frågor:

1. Varför röstar du på Socialistiska Partiet?
– För att det behövs ett nytt arbetarparti!

2. Vad anser du om dagens fackliga och politiska läge?
– Att rösta idag är ju som att välja mellan pest eller kolera. Sossarna är inte längre något arbetarparti och det politiska läget är allvarligt då borgarna går på offensiven och vill riva ner allt arbetarrörelsen lyckats uppnå. Det fackliga läget är svalt på arbetsplatser men jag tror att det växer, i alla fall häromkring. Vi löntagare har tappat mycket makt och vi måste få fart i våra fackföreningar igen genom hårt gräsrotsarbete.

3. Vad bör göras?
– Vi måste börja med att ställa krav! Vi kräver ju ingenting idag. Krav på högre löner, arbetstidsförkortning, företagshälsovård och försvar av det vi finansierar gemensamt som skola, vård och omsorg. Vi måste satsa mer på utbildning för att öka det fackliga och politiska medvetandet på arbetsplatser. För det handlar ju till syvende och sist om som sossarna säger det att ”alla ska med”.


Dmitri Tångered, sekreterare för fackklubben.

Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER