RSS

I dansens sista steg… – Tystnaden från politikerna talar

fre, sep 15, 2006

Nyheter

Nej, varken borgerligheten eller resterna av 1900-talets arbetarrörelse vill diskutera. På Västerviks-Tidningens debattsidan den 15/9 publiceras ett tredje debattinlägg från Socialistska Partiet.

Fortfarande har varken företrädare från den politiska borgerligheten eller resterna av 1900-talets arbetarrörelse vågat ta en debatt.

Två dagar återstår till valet och politikerna slåss med näbbar och klor om arbetarklassens röster. Skillnaderna mellan de olika partiernas utgångspunkter känns allt mindre och mindre. I ett tredje debatt inlägg i Västerviks-Tidningen tar Socialistiska Partiets fem huvudkandidater till lokalvalet i Västerviks kommun upp behovet av ett bildandet av ett nytt arbetarparti.

Debattinlägget inleds, ”Sedan 1990-talet har livet för vanliga arbetande och arbetslösa människor förändrats radikalt. Genom nedskärningar av det offentliga har det trygghetssystem som tidigare garanterade allas rätt till bra skola, sjukvård, barnomsorg, pension och försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet kraftigt försämrats. Av den trygghet som tidigare var en rättighet för alla människor i Sverige, finns i dag inte mycket kvar. Det trygga livet är i dag endast ett tomt ord i politikernas valfläsk.”

Undertecknande frågar sig vidare varför denna förändring skett och konstaterar senare följande: ”Faktum är att 2000-talets samhälle mer och mer börjar likna det tidiga 1900-talets hårda klassamhälle.” Enligt artikelförfattarna är orsaken till det hårdnande samhällsklimatet att arbetarklassen har slutat kämpa för att försvara och utveckla sina intressen. Utvecklingen beror på arbetarrörelsens iniativ- och perspektivlöshet i en tid då både den ekonomiska såväl som den politiska borgerligheten i princip förklarat de arbetande och arbetslösa krig.

Avslutande pekar artikelförfattarna på behovet av att bilda ett nytt, demokratiskt, stridbart och levande arbetarparti i följande ord: ”Otryggheten beror på att vi har glömt bort att våra förfäder tvingades kämpa för att vi skulle få det bra. Vi måste precis som dom, åter gå samman, organisera oss och ställa krav på ett rättvist, tryggt och jämlikt samhälle. I Europa har arbetarklassen redan tagit initiativ. I Frankrike mötte högerregeringens försök att försämra den franska arbetsrätten av massiva strejker och demonstrationer. I Tyskland strejkade Electroluxarbetarna när fabriken i Nürnberg skulle flytta, de fick därför också höga avgångsvederlag. Det är vår tur att börja, det är vår tur att sätta ner fötterna! En röst på socialistiska partiet i kommunfullmäktigevalet innebär inte att orättvisorna försvinner. Men det är en röst för ett nytt arbetarparti och på så vis ett stöd för en förändring och en bra början.”

Debattinlägget är underteckant av Socialistiska Partiets fem huvudkandidater till höstens kommunval i Västervik, Johannes Regell, Elin Lönn, Ove Gustavsson, Marcus Jansson och Mattias Edberg.

Läs hela debattinlägget i Västerviks-Tidningen

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER