RSS

Västervik visar vägen? – Alex Bengtsson

mån, okt 9, 2006

Krönikor, Nyheter, Texter

Välfärden.se kommenterar valutgången.

Västervik visar vägen?

Välfärden.se kommenterar valutgången.

När bakruset har lagt sig på sossar och vänsterpartister. När panikångesten så sakteliga övergår till en ordentlig bitterhet. Då är det dags att vara eftertänksam och dra självkritiska slutsatser, istället för att slå sig för bröstet och blunda för verkligheten. Välfärden.se har sedan starten varnat för en utveckling där arbetarpartierna fjärmar sig från människors vardag. I ledare och analyser har vi varnat för den utvecklingen som i och med valresultatet nu är ett faktum. Främlingsfientlighet och högerpolitik – istället för en offensiv välfärdspolitik som sätter vanligt folks intressen i centrum. Det finns dock undantag i den bistra utvecklingen.

VALRÖRELSEN 2006 kommer att gå till historieböckerna som valrörelsen där blocken hamnade i en slags omvänd situation. Borgerligheten var mer enad än någonsin i sin propaganda. Den så kallade borgerliga kannibalismen syntes i valresultatet men gav inte avtryck i valkampanjen. Socialdemokraterna hade redan i ett tidigt skede bestämt sig för att inte släppa in Vänstern och Miljöpartisterna. Vare sig i kvasidebatten om ministerposter eller om mer väsentliga frågor. Detta ledde till borgerligheten kunde peka ut Socialdemokraterna och dess stödpartier som oeniga. Med påhejande ledarskribenter vid sin sida fick Sverige ett debattklimat där vem som var mest enig var ett av de viktigaste frågorna.
Jobbfrågan var från dag ett emellertid den viktigaste frågan. När Socialdemokraterna blundade för arbetslösheten kunde borgerligheten attackera med sänkningar i A-kassan och otrygga anställningar som recept på en fråga som det fanns ett brett folkligt missnöje kring.
Vänsterns krav 200 000 nya jobb i offentlig sektor uppfattades givetvis som överbudspolitik. Problemet för vänstern var också att de satte sig i en situation där de var tvungna att förklara hur jobben skulle finansieras. Med tanke på Vänsterns utgångspunkt i den här valrörelsen blev det en omöjlig situation för dem. Hade Vänstern slagit sig fram med en retorik som konsekvent pekade på att kravet om 200 000 nya jobb i offentlig sektor var ett krav för att det gynnade vanligt folk hade klassmotsättningarna varit tydligare i valrörelsen.
Valrörelsen 2006 hade verkligen behövt tydliga klassmotsättningar.

NÄR KLASSMOTSÄTTNINGARNA försvann och antietablissemangsstrategin kom att användas från högern blev det fascistiska partiet Sverigedemokraternas valframgång ett faktum. Undertecknad vet inte hur många gånger vi har varnat för det här på Välfärden.se. Sverigedemokraternas framgångar i framförallt Skåne men i många andra kommuner i landet är ett bevis på att den förda politiken inte gynnat grupper ur arbetarklassen.
Att SD fick 22 procent i arbetarstaden Landskrona kan knappast ses som ett bevis på överklassrasism. När välfärdspolitiken havererat och klyftorna ökat har det varit tydligt att det behövts en blåslampa från rätt håll. Borgerligheten eller Sverigedemokraterna kommer aldrig att leda till en bättre politisk dagordning. Behovet av ett folkligt och icke frasradikalt välfärdsparti har aldrig varit tydligare än idag.
Det är därför skönt att konstatera att Socialistiska partiets satsning i Västervik lyckades. Med knappa resurser och i stort sätt enbart ungdomar i partiet lyckades SP ta ett mandat i Västervik, vilket motsvarar 2,8 procent av rösterna. Ingen rejäl skräll överhuvudtaget men med tanke på aktivisternas låga ålder, partiets namn och rykte samt de obetydliga ekonomiska resurserna har SP-Västervik visat att det går att vinna parlamentariskt inflytande genom en förankring som ni kan läsa om i bland annat artikeln ”Vi bygger inga luftslott”.
Nämnvärt är också att ungdomarna i SP red spärr för Sverigedemokraterna som i kommunvalet endast fick 0,6 procent av rösterna. Analysen blir därför solklar. Ett välfärdsförsvarande parti med tydlig agenda kan faktiskt motverka framgångar för fascistoida och rasistiska idéer. Detta behöver inte betyda att lösningen på problemet är att det bildas lokala välfärdspartier. Det viktiga är att arbetet fokuserar kring just en gemensam välfärd och organisering för en förändring i en vettig riktning.

VÄLFÄRDEN.SES vara eller icke vara är som ni säker förstått ovisst. Det finns tusen saker att skriva och berätta om men frågan är om det är värt priset. Att driva ett sådant här projekt tar som ni säkert vet mycket tid. Den här valanalysen är säkerligen inte det sista som läggs upp här på sidan men det behövs ännu mer eftertänksamhet för att komma fram till om projektet ska gå i graven eller ej. Det finns tusen saker att ta tag i när det handlar om samhällsengagemang och frågan är om Välfärden.se är en rimlig prioritering för en förbannad hallänning med generell välfärd och en levande arbetarröelse som största ledstjärna.

ALEX BENGTSSON,
CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE VÄLFÄRDEN.SE

Publicerad på välfärden.se,
5/10-06.


Se ledaren på välfärden.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER