RSS

Stöduttalande till Skogs- & Träfackets avd. 14

I tider som dessa med hög arbetslöshet och dessutom en borgerlig regering är det viktigt med en aktiv och kämpande fackföreningsrörelse som försvarar de erövringar vi historiskt gjort. Hos företag som ej tecknat kollektivavtal blir arbetarna utlämnade till arbetsgivarens godtycke vad gäller arbetstrygghet och lön. Konkurrens med löner kan en fackförening aldrig acceptera då det strider mot hela dess idé och i längden leder till lägre löner för hela arbetarklassen. Därför stödjer vi Skogs- & Träs avd. 14 blockad av JI-MA Produkter. Med stridbara hälsningar
Socialistiska Partiets styrelse i Västervik/Vimmerby den 16 oktober 2006

Ove Gustavsson, f.d LO-sektionens ordförande i Västervik
Marcus Jansson, Handelsanställdas förbund
Jacob Hoffsten, studerande
Elin Lönn, Kommunalarbetarförbundet
Johannes Regell, Skogs- & Träfacket
Niklas Strömberg, studerande
Patric Lindblad, IF Metall
Tom Holmquist, studerande
Linnea Girdland, studerande

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER