RSS

Välbesökta föreläsningar!

sön, Nov 12, 2006

Aktiviteter, Nyheter

Varför vi behöver en arbetarrörelse & så kan extremhögern stoppas.

”Gräv där du står” blev det sammanfattande budskapet från lördagens båda föreläsare. Under hela eftermiddagen pågick föreläsningarna och diskussionerna kring arbetarklassens läge, arbetarrörelsens reträtt, extremhögerns frammarsch och framtidens möjligheter.

Lördagens föreläsningar blev mycket lyckade och välbesökta. Socialister och intresserade från Västervik och närliggande orter diskuterade hur man strejkar vilt, högerextremismen och välfärdsstaten.

Roy Karlsson som var lördagens första föreläsare inledde med att jämföra skillnaden mellan dagens situation för arbetarklassen med den situation som gjorde sig gällande för trettio år sedan.

– Vi var hela tiden i rörelse och diskuterade politik och fackliga strategier… När den borgerliga regeringen på 70-talet ville införa en karensdag i sjukförsäkringssystemet strejkade vi i två timmar. Inte bara på Volvo i Göteborg utan på flera ställen. Jag tror aldrig att de genomförde den reformen för att de blev ett sånt jävla liv då. Men tänk det, vi hade 90 % i socialförsäkringssystemet, i a-kassan och föräldraförsäkringen. Det var också själva poängen, att vi skulle ha 90 %. Maten är inte billigare när vi är arbetslösa. Vi kan inte gå till Willys och säga till kassörskan; ”Du får dra av 40 % av priset för jag är arbetslös och har bara 60 % av min lön.”

– När vi släpper initiativet då tar dem andra det. Då tar borgarna och Svenskt Näringsliv över istället. Jag skall gå tillbaka till Volvo idag, jag har fortfarande kompisar som jobbar där. Idag kan man inte vägra att jobba övertid, då får man skriftliga varningar, samma livegenskap som gäller på Scania i Oskarshamn. Man får inte läsa litteratur på Volvo idag och alla stolar som tidigare fanns utmed linen är borttagna, för folk får inte vila idag… Så har det förändras. Vi ser att när vi inte är i rörelse och ställer krav tar dem tillbaka det vi har vunnit plus lite till. Sätter vi inte stopp tar dem så mycket de kan. När jag pratar med mina kompisar där tror man att de har hamnat i en annan värld… Då kanske man borde börja diskutera vad som bör göras?


Roy Karlsson, facklig cirkelledare, ABF.

– Då tycker jag alltså att vi inte kan hålla på med tusentals frågor. Skall vi bygga upp en rörelse som kan försvara det vi uppnått måste vi hålla på med ytterst få frågor. De frågor vi skall driva måste drivas konsekvent. Stoppa nedskärningarna, det är det absolut viktigaste. Det skall vi göra, vi skall inte gå med på det. Det får dem andra syssla med, en arbetarrörelse kan inte syssla med att skära ner på det vi har slagits för, det får vi överlåta till Folkpartiet och Moderaterna.

Karlsson menar att ett annat problem är att arbetarrörelsen har satt sig i en förvaltande position.
– En arbetarrörelse måste vara oerhört samhällskritisk, det är enormt viktigt. Man måste hitta lösningar på problemen.

– För att kunna mobilisera och bygga upp arbetarrörelsen är fackföreningsrörelsen A och O. Karlsson menar att vi inom våra fackföreningar måste ställa krav på återinförande av lokalstrejkrätt och medlemsomröstning om avtal. Han menar att ett av problemen idag är att LO ledningen lever i dåtid och tror att vi fortfarande verkar i svenska modellen med någon form av samförstånd mellan arbete och kapital. Under svenska modellens tid förhandlade LO-centralt med SAF och därför flyttades alla maktmedel till LO-ledningen.
– Idag förhandlar inte Wanja Lundby Wedin, men hon sitter ändå på alla LOs maktmedel.

Föreläsningen fortsätter och övergår i en diskussion med kaffe och fralla. Mötesdeltagarna snackar lite med varandra för att sedan återgå till stolsraderna för att lyssna på dagens andra föreläsare.

Efter fikat tar Alex Bengtsson vid. Föreläsningens utannonserade tema är; så kan extremhögern stoppas. Bengtsson inleder med att gå igenom Sverigedemokraternas historiska framväxt med dess rötter i olika nynazistiska organisationer under 1990-talet. Föreläsningen fortgår genom åren in i våra dagar.

Bengtsson menar att Sverigedemokraternas frammarsch är intimt förknippad med arbetarrörelsens reträtt. Många väljare som tidigare har röstat på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vänder sig idag istället till Sverigedemokraterna. Denna utvecklingen är exakt den samma som har skett nere på kontinenten då arbetarrörelsen har gått från att vara förändrande gräsrotsrörelse till förvaltande av klassamhället med dess orättvisor och klyftor.


Alex Bengtsson, journalist och föreläsare för tidningen Expo.

– Om man tittar på Västervik och Sverigedemokraternas framgångar eller uteblivna framgångar snarare sagt, så skulle jag vilja hävda att det här är framförallt beroende på Socialistiska Partiet i Västervik, utan tvekan.

– En kommun som Västervik borde vara en mumsbit för Sverigedemokraterna, men så tittar vi på antalet som röstade på Sverigedemokraterna kommunalt och antalet som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. Så ser vi att det är många fler som röstar på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet än i kommunvalet. Och då kanske endel av er tycker att det här låter jättemärkligt, men jag skulle ändå vilja hävda att det är ganska många som har röstat på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet med Socialistiska Partiet i kommunalvalet. Det är fullt logiskt. Man vill ha en förändring, man vill ha ett nytt parti. Man ser att det sker en massa förändringar som inte gynnar en själv. I kommunvalet drar man slutsatsen att det beror på klassamhället och alla nedskärningar så man röstar på SP. I riksdagsvalet är man så förbannat trött på Göran Persson och Lars Ohly kan man inte ta på allvar så man röstar på Sverigedemokraterna, det är fullt logiskt.

Han menar att Västervik kan tjäna som ett gott exempel på hur man kan stoppa extremhögerns frammarsch genom en tydlig och konkret arbetarpolitik med fokus på socialvälfärd, arbetslöshets bekämpning och ekonomsik jämlikhet. Bengtsson menar även att Sverigedemokraterna kommer stärka sina positioner än mer de kommande åren med tanke på de förändringar i A-kassesystemet som den borgerliga regeringen drivit igenom.

– Den stora utmaningen för arbetarrörelsen blir att försöka mota utvecklingen och skapa en tydlig opposition mot den borgerliga alliansen.

Framåt slutet av sin föreläsning knyter Bengtsson an till det perspektiv Roy Karlsson tidigare tagit upp. Och pekar ut den allmänna välfärden som den fråga kring vilken högerextremismen kan bekämpas.
– Här har vi en fråga som brinner och det är den gemensamma välfärden. Och den kommer brinna ännu mer. Man kan samlas såhär: ”alla som är demokrater och är för den gemensamma välfärden samlas och arbetar tillsammans kring detta. Man tar fram studiecirklar, bildar folk osv”.
– Det viktiga är inte att man är med i SP eller SSU, det viktiga är vad man gör.

Foto: nyttarbetarparti.se

Se annonsen för föreläsningarna här:
Två föreläsningar, fri entré och fika till frivillig avgift

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER