RSS

Socialisterna tilläts inte tala i fullmäktige

fre, Dec 1, 2006

Aktiviteter, Nyheter

– Yttrandefriheten gäller endast för dem som håller med borgarna.

Den borgerliga majoriteten har nu tillsammans med Socialdemokraterna skurit ner på äldreboendet Ekliden i Ankarsrum från 36 till 29 platser. ”Det är en bra kompromiss”, så utrycker det Socialdemokratiska oppositionsrådet Thomas Kronståhl det. Socialisternas representant i kommunfullmäktige, Johannes Regell tilläts inte lägga fram partiets synpunkt i frågan från talarstolen. Kommunfullmäktiges ordförande Conny Tyrberg (centerpartist) ansåg att det var ”utanför ämnet” då Regell tog upp frågan om huruvida valfrihet bland välfärdstjänster skapade mer eller mindre trygghet, detta trots att hans borgerliga allierade tidigare använt just den ökade valfriheten som argument i frågan.

Kommunfullmäktiges möte skulle börja kl. 18:15, men redan 17:30 började ankarsrumsbor samlas tillsammans med medlemmar från Socialisternas utanför Bryggaren i Västervik, där fullmäktige skulle hållas. Mötet var en protestaktion mot det förslag till nedskärning av äldreboendet Ekliden i Ankarsrum som den borgerliga majoriteten skulle komma att rösta igenom med stöd av samtliga Socialdemokratiska ledamöter i Västervik.


”För allas rätt till trygghet – mer pengar till det offentliga”, aktivister från Socialisterna utanför kommunfullmäktige.

– Det är för jävligt. Vad skall jag säga? Det är för jävligt att politikerna kör över hela befolkningen i en ort som Ankarsrum när det är kö till särskilt boende i hela Västerviks kommun, säger Ove Gustavsson ordförande för Socialisterna och PRO-Ankarsrum.


Socialisternas Marcus Jansson håller tal.

Fullmäktigemötet var välbesökt av uppretade bruksortsbor. Men politikerna valde att bryta sina vallöften om att ”inga platser ska bort” och ignorera den namninsamling som undertecknats av nästan var enda ankarsrumsbo, för att rösta igenom nedskärningen från nuvarande 36 platser till 29 platser.
– Det är en bra kompromiss, sa det Socialdemokratiska oppositionsrådet Thomas Kronståhl, som försvar av nedskärningen.

När Socialisternas representant, Johannes Regell skulle yttra sig i frågan avbröts han av protester från Mats Hugosson (ordförande barn- och utbildningsnämnden, centerpartist och ansvarig för avgiftsbeläggningen av skolluncherna på Västerviksgymnasium) m.fl. De borgerliga politikerna ansåg inte att frågan om hur vida ökad valfrihet bland välfärdstjänster gör omsorgen tryggare eller inte, rörde ämnet. Detta trots att han själv alldeles innan använt den ökade valfriheten som ett argument för nedskärningen av de gamlas bostäder.

– Frågor som nedskärningar av kommunal verksamhet kan inte endast diskuteras utifrån ett perspektiv som begränsas till kommunen. Man måste ha ett helhetsperspektiv, det som sker i Västervik sker på grund av saker som är beslutade i Sveriges riksdag. Och det vi gör i Västervik kan också få påverkan på annat håll. Jag menar att vi är rikare i detta landet idag än vad vi var för tjugo år sedan. Hur skall vi få del av den rikedomen om vi inte kräver det?
– Det är inte så konstigt att jag inte fick tala till punkt då ett helhetsperspektiv på frågan skulle få politikerna att framstå som de egentliga döskallar till anti-demokrater dem är,
säger Johannes Regell.

Johannes Regell, Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i talarstolen.

Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER