RSS

Rör inte vår A-kassa!

lör, Dec 9, 2006

Aktiviteter, Nyheter

– Demonstrera mot regeringens försämring av a-kassan!

Den borgerliga regeringen håller sina vallöften om att försämra för landets löntagare, arbetslösa och sjukskrivna.
Man påstår sig värna facket och kollektivavtalet men genom att sänka ersättningsnivån samt höja avgiften i a-kassan är det just fackföreningsrörelsen och kollektivavtalet man angriper. Kollektivavtalet är vårt viktigaste skydd som löntagare. Genom att gå samman och inte sälja vår arbetskraft för lägre län än avtalet säger skyddar vi oss mot låga löner som ej går att leva på. Vi ska inte konkurrera med lägre löner för att få jobb!

Med en låg ersättning vid arbetslöshet kommer människor att tvingas ta arbete långt under tidigare inkomst för att klara försörjningen. På så vis sätter man press nedåt på lönerna och skapar en marknad med låglönearbeten. Borgerligheten säger sig bedriva en politik för arbete men det man gör är inget annat än att öka klassklyftorna och fattigdomen ytterligare i samhället och omfördela från fattig till rik.

Vår socialförsäkringssystem bygger idag på inkomstbortfallsprincipen, d.v.s att när vi är sjuka eller arbetslösa ska vi ha rätt till en likvärdig inkomst som när vi arbetar. Genom hög ersättningsnivå vid arbetslöshet och sjukdom håller man också uppe lönerna och motverkar lönedumpning.

Därför driver LO kravet på att vi ska höja dagens ersättningsnivå på 80% av lönen och återgå till 90% ersättning vid arbetslöshet och sjukdom.

MANIFESTATION MOT FÖRSÄMRINGAR AV A-KASSAN
Vi samlas den 14 december på hamnplan kl. 18:30 och tågar med facklor till Stora Torget där det bjuds på musik och tal av Socialistiska Partiets Marcus Jansson, mfl.

För mer information:
LO flerfack 0490-10371

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER