RSS

600 personer i Västervik säger: A-kassan skall vara 90%!

fre, Dec 15, 2006

Aktiviteter, Nyheter

”Det är dags att återuppta jämlikhetsprojektet!”
– Marcus Jansson, Socialistiska Partiet och Handelsanställdas förbund

Den 14/12 hade LO (landsorganisationen) utlyst nationell protestdag mot den borgerliga regeringens planerade försämringar av a-kassan och sjukförsäkringen. I Västervik tågade LO-medlemmar från flera förbund med facklor och slagord.


600 personer demonstrerade mot borgarnas sänkning av a-kassan.
Foto: nyttarbetarparti.se

Ca 600 personer tågade genom Västervik i decembermörker och stark vind. Deltagarna ropade slagord som; ”Reinfeldt våra pengar tar, ger till dem som redan har” och ”Vad vill vi ha? 90%!” och gick från Hamnen till Stora Torget där Dan Nilsson, ordförande LO-sektionen hälsade alla deltagare välkomna och talade om vikten att försvara det Fackliga löftet.


LO-sektionens ordförande, Dan Nilsson talar om vikten av att försvara det fackliga löftet.
Foto: nyttarbetarparti.se

Dan Nilsson läser ur Ingmar Göranssons bok, Löftet. I boken satt fjorton smeder runt ett köksbord och diskuterade sin aktuella situation. Berättelsen är om en tid innan vi knappt hade råd till varken hyra eller mat.
Tillsammans beslutar smederna att de skall börja samla till sin första strejkkassa. Och de lovar varandra att aldrig någonsin konkurrera genom att sänka sina löner. Detta är det löfte dem gav varandra, ett löfte som Nilsson bestämt hävdar att vi måste försvara och hålla.

Efter Dan Nilsson hälsades Marcus Jansson med en applåd. Marcus Jansson är fackligt aktiv i Handelsanställdas förbund och Socialistiska Partiet.

Marcus inleder med att ta upp kampen mot arbetslösheten.
– Det nya arbetarpartiet moderaterna säger sig idag vara för full sysselsättning. Full sysselsättning har alltid varit ett av arbetarrörelsens främsta mål. Detta för att det stärker oss som löntagare. Vi blir mindre utbytbara och kan lättare ställa krav på god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor men framförallt kan vi hålla uppe våra löner.
I tider med hög arbetslöshet sker det motsatta och kollektivavtalets idé att vi inte ska sänka våra löner för att få arbete blir svårare att hålla.


Socialistiska Partiets Marcus Jansson menar att arbetarrörelsen måste fråga sig varför
den en gång bildades och åter igen börja agera aktivt som rörelse.
Foto: nyttarbetarparti.se

– Med en 65 % ersättning istället för 80 % sätter man hård press på kollektivavtalet och våra löner. Givetvis borde ersättningen vara än högre då hyra och mat kostar lika mycket när jag är sjuk eller arbetslös som när jag arbetar. Därför driver LO kravet att ersättningen skall återställas till 90 %.
Kollektivavtalet är vårt viktigaste skydd som löntagare. Genom att gå samman och inte sälja vår arbetskraft till lägre lön än avtalet säger skyddar vi oss mot låga löner som ej går att leva på. Men med en sänkt ersättning till 65 % kommer människor att tvingas ta arbete till långt under tidigare inkomst för att klara försörjningen. På så vis sätter man press nedåt på lönerna och skapar en marknad med låglönearbeten och då kommer det inte att räcka med 8 timmars arbetsdag för att klara försörjningen.

Vidare slår han huvudet på spiken med orden:
– Det man främst uppnår med sin politik är alltså ingen form av full sysselsättning som man säger utan det man vill är att sänka lönerna och försvaga fackföreningarnas inflytande samt att man stärker arbetsgivarens makt ytterligare. Borgarnas devis ”hungriga vargar jagar bäst” kommer endast att leda till att klassklyftorna och fattigdomen i samhället ökar ytterligare.

Marcus avslutar sitt tal med att påminna om det som ofta glöms bort på arbetsplatsen, nämligen att medlemmarna är fackföreningarna inga andra.
– Vi måste åter sätta ner fötterna och formulera en facklig och politisk strategi som leder framåt och förbättrar vår livssituation. Vi måste ställa krav på sociala reformer och inte gå med på sociala försämringar. Den fulla sysselsättningen är vår hjärtefråga och den kan vi inte lämna över till borgarna.
Arbetarrörelsen är inga valda ombudsmän eller politiker. Arbetarrörelsen är du och jag. Det är vi som kan göra skillnad, det är vi som kan förändra. Det är hög tid att vi återupptar det jämlikhetsprojekt vi en gång startade!


Sandra Larsson, avslutade med att spela gitarr.
Foto: nyttarbetarparti.se

Sist pratade Gunnar Jansson, ordförande i Västerviks arbetarkommun. Som avslutning spelades vacker musik av Sandra Larsson. Efter detta gick mötesdeltagarna hem i decembermörkret.

Två andra som demonstrerade i Västervik var Dmitri Tångered, fackligt aktiv i Skogs- och Träfacket med sonen Johan. ”Rör inte A-kassan”, står det på Johans plakat. Några korta frågor till dem båda.

Vad säger du om kvällen?
– Bra uppslutning. Väldigt trevligt att se, säger Dmitri. Det var kul när vi ropade; ”Reinfeldt våra pengar tar, ger till dem som redan har”, tillägger Johan.

Vad är viktigt idag för fackföreningsrörelsen?
– Att bibehålla sin styrka och uppnå sammanhållning mot ett enat mål.

Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER