RSS

Otrygghet skapar inte fler jobb – J. Hoffsten, J. Fahlström

Centerpartiets ungdomsförbund representerat av Fredrick Federley och Linnéa Erikson går i en debattartikel i VT till attack mot ungas anställningstrygghet under parollen ”Skrota LAS för fler jobb”. Såsom artikelförfattarna konstaterar så är dagens ungdomsarbetslöshet mycket hög. Lösningen på detta problem skulle enligt dem vara att sänka arbetsgivaravgifter och skrota lagen om anställningsskydd.

Förutsättningen för att denna idé skulle fungera är att arbetsgivarna i Sverige sitter och bara väntar på att få anställa 140 000 ungdomar så fort arbetsgivaravgiften sänks och LAS försvinner. Så är inte fallet.

Fredrick Federley, förbundsordförande CUF och en av författarna bakom debattinlägget ”skrota LAS för fler jobb”. Bilden är ett montage gjort av nyttarbetarparti.se.
Foto: Tobias Wahlqvist.

Felet ligger i att arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft inte är tillräckligt stor och att skrota LAS och arbetsgivaravgiften skapar inga nya jobb. Slopad arbetsgivaravgift skulle resultera i att pengarna till arbetarnas trygghetssystem skulle minska.
Att avskaffa arbetsgivaravgiften och LAS får helt andra konsekvenser än nya jobb. Ungdomarna skulle bli som brickor i ett spel som kan anställas och avskedas i parti och minut. Lönedumpning är ytterligare en effekt då ungdomarnas möjligheter att hävda sig mot arbetsgivarna skulle reduceras då de vet att de får sparken om de inte accepterar dåliga förhållanden och låga löner. De enda som skulle tjäna på denna ökade otrygghet är arbetsgivarna och det är det som är själva syftet med CUF:s förslag. Att avhjälpa ungdomsarbetslösheten ligger inte i den borgerliga alliansens intresse, talet om ”nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet” är skrattretande då samtliga riksdagspartier accepterar en arbetslöshet på över 4%.

Det talas också om att arbetsgivarna skulle ta en risk när de anställer någon. Vem är det om inte arbetstagaren som tar risken, då denne riskerar att kastas ut i arbetslöshet? En risk som blir än större om LAS försvinner. Arbetsgivarna anställer inte någon av ren godhet, de anställer någon för att de tjänar på det.
Den ”platts för ungdomar” inom privat sektor som det talas om finns inte. Lösningen på arbetslösheten är varken arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram eller ökad otrygghet. I stället borde man komma till rätta med problemet genom att omedelbart återställa de mer än 90 000 arbeten som skars bort i offentlig sektor under nittiotalet. Detta skulle både lösa underbemanningen i den offentliga sektorn och arbetslösheten. Till detta finns gott om resurser då Sverige blivit allt rikare under de senaste 20 åren.

Jacob Hoffsten
Joakim Fahlström

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER