RSS

Johannes Regell – Ni borde skämmas!

tor, mar 1, 2007

Tal

Tal hållet den 1/3-07 av Johannes Regell i Västerviks kommunfullmäktige under debatt om nedskärningar. Samtliga föreslagna nedskärningar röstades igenom, med stöd av både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Ledamöter, åhörare och framförallt radiolyssnare.
Socialisterna yrkar för att Kommunfullmäktige tillslår 2,1 miljoner till Barn- och Utbildningsnämnden, 6,3 miljoner till Socialnämnden, 2,4 miljoner till Kommunstyrelsen, 0,6 miljoner Kultur- och fritidnämnden, 0,1 till Miljö- och Byggnadsnämnden och 0,2 miljoner till Tekniska nämnden.

Inga nedskärningar skall ske! Ni som sitter här borde skämmas. Innan valet lovade ni en sak och nu gör ni en annan.
Återigen vill ni försämra för de gamla och unga genom att bl.a. minska på vikarier inom handikappomsorgen, införa större barngrupper i förskolan samt minska personaltätheten i grundskolan.

Från borgerligt håll är den förda politiken inte svår att förstå. Då borgerligheten ser den fria marknaden som mänsklighetens stora välgörare. Allt ska vara marknad. Kan man inte betala för den vård, utbildning eller omsorg man behöver så får man skylla sig själv att man har valt fel föräldrar.
Men från socialdemokratiskt håll däremot är tystnaden, passiviteten, fegheten och den faktiska slakt av den välfärdsstat som man själva erövrat desto märkligare och svårare att förstå.

Som vald till Västerviks kommunfullmäktige ser jag det som min uppgift att i första hand representera medborgarna. Som medborgare har man vissa rättigheter, vilka det är dem valdas främsta uppgift att tillgodose.
Dessa rättigheter är just medborgerliga rättigheter. Oavsett om budgeten går ihop eller ej.

Skollagen är tydlig i frågan. De föreslagna nedskärningarna kan inte ses som annat än olagliga. Skollagen säger:
”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”
Skolan är redan idag närmast en katastrof där stora delar av arbetarklassens barn inte får lära sig det mest elementära som att läsa, räkna och skriva och detta vill ni förvärra ytterligare? Sedan kommunaliseringen och skolpengens införande har vi fått en dålig, dyr och klassindelad skola som inte på något sätt följer skollagen. Även socialtjänstlagen är tydlig:
”Socialtjänstens mål syftar till jämlikhet i levnadsvillkor, solidaritet och trygghet.”
Harald Hjalmarsson jag frågar dig, på vilket sätt bidrar det till ökad jämlikhet, solidaritet och trygghet i de gamlas levnadsvillkor genom att ni tar bort deras samlingsutrymmen?

År 2006 gjorde kommunen ett överskott på 34 miljoner kronor. Ändå ska man spara!?
Att spara har blivit ett självändamål för er. Som är viktigare än att tillgodose att våra barn, ungdomar och äldre får tillgång den utbildning och omsorg de behöver och har rätt till enligt lag.
Och inte nog med detta, dessa nedskärningar lanserar ni samtidigt som ni vill lägga 70 miljoner på en multihall för besökande kostymnissar. Det finns det minsann pengar till?!
Era nedskärningar av välfärden för vanliga arbetande, arbetslösa, unga och gamla människor sker förklätt i politikerspråkets förljugna prat om ”resultatförbättringar”, ”nödvändiga besparingar” och ”ekonomiska nödvändigheter”.

Socialisterna vänder på steken. Vi yrkar för ett satsande av samma summor som ni vill skära ner samt att resterande del av överskottet används till att få ner arbetslösheten genom att anställa personal där behoven är som störst inom vården, skolan och omsorgen. Detta är vår medborgerliga rätt!
?

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER