RSS

Socialisterna protesterar mot välfärdsslakten!

fre, mar 2, 2007

Aktiviteter, Nyheter

– Dock ensamt, då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tiger i skammen.

Den 1 mars brakade debatten loss i Västerviks kommunfullmäktige. Denna gång tilläts Socialisternas representant Johannes Regell tala till punkt. Arbetarrörelsens övriga representanter talade endast genom skammens tystnad.

Torsdagens fullmäktigemöte blev ett tydligt exempel på frånvaron av politisk opposition från arbetarrörelsen. Samtliga partier från höger till vänster, utom Socialisterna röstade för Västerviks Kommunstyrelses förslag till försämringar av tillvaron för unga, gamla, arbetande och arbetslösa människor. Detta genom att under kvällen klubba igenom neddragningar av antalet vikarier inom handikapps- och äldreomsorg, införa större barngrupper i förskolan, minska lärartätheten i grundskolan samt ta bort gemensamhetsutrymmen för dem gamla på äldreboendet Guldknappen.


Socialdemokratins ledamöter i Västerviks kommunfullmäktige, ingen vågade bemöta kritiken från vänster.
Foto: nyttarbetarparti.se

Regell inledde motelden genom att berätta för samtliga politiker i fullmäktige att dem borde skämmas.
– Ni som sitter här borde skämmas. Innan valet lovade ni en sak och nu gör ni en annan. Återigen vill ni försämra för de gamla och unga genom att bl.a. minska på vikarier inom handikappomsorgen, införa större barngrupper i förskolan samt minska personaltätheten i grundskolan.
Från borgerligt håll är den förda politiken inte svår att förstå. Då borgerligheten ser den fria marknaden som mänsklighetens stora välgörare. Allt ska vara marknad. Kan man inte betala för den vård, utbildning eller omsorg man behöver så får man skylla sig själv att man har valt fel föräldrar.
Men från socialdemokratiskt håll däremot är tystnaden, passiviteten, fegheten och den faktiska slakt av den välfärdsstat som man själva erövrat desto märkligare och svårare att förstå.

I sitt tal citerade Regell även Socialtjänstlagen för att sedan vända sig direkt till det moderata kommunalrådet Harald Hjalmarsson.
– ”Socialtjänstens mål syftar till jämlikhet i levnadsvillkor, solidaritet och trygghet.”
Harald Hjalmarsson jag frågar dig, på vilket sätt bidrar det till ökad jämlikhet, solidaritet och trygghet i de gamlas levnadsvillkor genom att ni tar bort deras samlingsutrymmen?

Detta blev en fråga som Hjalmarsson aldrig kunde besvara.

Den enda som yttrade sig efter Regells tal som inte tillhörde den borgerliga majoriteten var Magnus Stavbom, ordförande i Vänsterpartiets lokalavdelning. Han försvarade nedskärningen med följande ord:
– Från Vänsterpartiets sida vill vi hålla med mycket av det Socialisterna säger. Men nu är det tyvärr så att vi har inte ett socialistiskt samhälle. Nu är det ju så att vi har ett antal ramar att hålla oss inom.
Kort sagt, vi lever inte i socialismen, därför kan vi inte göra något och det är lika bra att rösta med Moderaterna.

Till Nyttarbetarparti.se kommenterar Regell mötet med följande ord:
– Jag hade inte förväntat mig vinna gehör för det jag hade att säga. Det vore närmast utopiskt. Vad jag ville göra, och det lyckades jag även med, var att visa på att det finns andra sätt att se på attacker mot välfärdsstaten.
Skall man driva opposition mot en borgerlig majoritet kan man inte rösta för nedskärningar och tiga. Man måste sätta ner fötterna och peka ut en annan väg!


Vill du läsa mer?
Läs Johannes Regells tal i sin helhet
Intervju i VästerviksTidningen med Regell innan mötet

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER