RSS

”Hur tar vi tillbaka den politiska makten”

mån, mar 19, 2007

Aktiviteter

– Eftervalsanalys med Morgan Johansson, fd folkhälso- och socialtjänstminister den 19/3.

Denna ljumma vårdag fick Västervik besök av den socialdemokratiska före detta folkhälso- och socialtjänstministern Morgan Johansson. I debatten efter valnederlaget i september har Morgan varit en av de fränasta kritikerna av det Socialdemokratiska Partiets förda ekonomiska politik.
Morgan är till yrket journalist och arbetade på tidningen Arbetet, då arbetarrörelsen äldsta och största morgontidning, fram till nedläggelsen år 2000. Morgan var som han själv säger en kombination av eländes- och nöjesminister. Han hade hand om bland annat hemlöshet, missbruk och fågelinfluensan, men även öl, mat och sex. Som minister blev han nog mest känd som den drev igenom förbudet att röka på krogar.


Morgon Johansson föreläser. Föreläsningen var arrangerad av ABF, LO, IFMetall och Skogs- & Träfacket.
Foto: nyttarbetarparti.se

Föredraget var indelat i tre delar; Valanalys, Vad händer ju nu? och Vad ska vi göra?

Morgans främsta förklaring till valnederlaget är att man presterade för dåligt i sysselsättningsfrågan. Arbetarrörelsens ambition måste alltid vara full sysselsättning och det hade man ingen trovärdig politik för. Detta val var också extra tufft då borgerligheten var mer samordnad än någonsin samtidigt som det blir svårare att bli omvald ju längre man haft regeringsmakten vilken man nu hade haft i tolv år. Morgan poängterar också att borgarnas politik ännu ej börjat verka fullt ut och att de jobb som nu kommer är en effekt av den socialdemokratiska politiken.

Vidare tar Morgan upp hur klassklyftorna har ökat i samhället sedan början av 1990-talet genom en enorm omfördelning från löntagare till kapital. 1990 var den rikaste femtedelen av befolkningen 3 gånger så rik som den fattigaste femtedelen. År 2000 var den rikaste femtedelen kontra den fattigaste 4 gånger så rik. Mellan 1990 och 2004 ökade de 20 % rikaste av befolkningen sina tillgångar med i snitt 27 % eller 65 000 kr per år. De rikaste 10 % ökade sina tillgångar med 32 % och de rikaste 5 % med 38 % per år. Motsvarande ökning för de fattigaste 20 % var 8 % eller 7000 kr per år. Det har helt enkelt skett en oerhört koncentration av rikedom till några få och detta under samma tid som vår generella välfärd har försämrats.
Morgans främsta förklaring till de ökade klassklyftorna är arbetslösheten. Under 90-talet skedde även en enorm produktivitetsökning som inte kom det stora flertalet till gagn utan endast en liten grupp aktieägare.
Samtidigt som klassklyftorna ökat gör de svenska företagen rekordvinster. År 2005 delade man ut över 100 miljarder till aktieägarna. Man ska även ha klart för sig att det är en väldigt liten grupp som äger en stor del av aktiekapitalet. 1 % av befolkningen äger 70 % av aktiekapitalet.

Morgan tog även upp de främlingsfientliga partiernas frammarsch med Sverigedemokraterna i spetsen som han menar är ett resultat av arbetarrörelsens misslyckade ekonomiska politik. Klarar man inte sysselsättningen då klarar man inte heller integrationen och då har man bäddat grogrund för de främlingsfientliga krafterna.

Detta val var även historiskt på två sätt. Socialdemokratin gjorde sitt sämsta val sedan 1914 och aldrig för har förtroendet sjunkit så drastiskt för en nytillträdd regering. I dagsläget skiljer det 10 %-enheter till det röda blockets fördel. Morgan tror att detta nog beror på att många idag känner sig väldigt lurade. Folk trodde att dom röstade på en borgerlighet som lovade bevara välfärdsstaten plus fixa lite fler jobb. Borgerlighetens taktik kommer säkerligen nu att vara att skära ner i tre år och sedan satsa sista året innan nästa val för att vinna det.

Morgan tror att borgerligheten framförallt kommer att satsa på att få igenom sin politik på tre områden; arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och sjukvården.

På arbetsmarknaden har deras politik redan börjat gälla vilket innebär att inkomstprincipen (att när vi är arbetslösa eller sjuka ska vi ha rätt till en likvärdig inkomst som när vi arbetar) helt skrotas. Efter ett års arbetslöshet måste man ta ett jobb som ger 80 % av 65 % av den lön man haft vilket innebär en lön på cirka hälften av den inkomsten man tidigare haft. Detta leder till att våra löner pressas nedåt vilket gör att vi så småningom kommer få vad som kallas ”arbetande fattiga” i Sverige som idag finns i USA och England. Denna press nedåt på lönerna kommer att påskyndas genom att man driver ur folk från fack och a-kassor genom avgiftshöjningar och på så sätt kommer man åt kollektivavtalet bakvägen. Samtidigt skär man ner på arbetsmarknadsåtgärderna och rustar ner komvux.


Efter föreläsningen diskuterades arbetarrörelsen situation och det lokala läget.
Foto: nyttarbetarparti.se

Morgan fortsätter med att ta upp bostadsmarknaden. Man vill inte bara dumpa lönerna utan också öka hemlösheten ytterligare genom att slopa marknadsinvesteringsbidraget vilket gör att en ny 3:a blir 16 000 kr dyrare per år. Samtidigt bygger man bostadsrätter istället för hyresrätter samt säljer ut 100 000 hyresrätter i Stockholm. Detta kompletterar man med en sänkning av fastighetsskatten vilket innebär en skattesänkning på 20 000 kr om året för de rika.

Och inom sjukvården kommer man sannolikt att ta bort stopplagen som hindrar utförsäljning av sjukhus till vinstdrivande företag. Man kommer säkerligen också öppna upp för privata försäkringar och gräddfiler och då är det inte längre behovet som styr utan plånboken vilket innebär att det kommer att bli två väntrum på sjukhusen. Ett för de rika och ett för pöbeln. Man gör nu även stora neddragningar i den offentliga sjukvården för att på sikt tvinga fram en privatisering.
1998 – 2002 bolagiserade man Helsingsborgs sjukhus vilket resulterade i att man började flyga in rika personer från Norge eftersom det var mer lönsamt och man pratade inte längre om patienter utan om orderstock.

Vad bör då göras?
Klassklyftorna har ökat sedan början av 90-talet men kommer nu öka än mer. Morgan menar att vi måste återerövra en politik för jämlikhet och minskade klassklyftor. Socialdemokratin måste återigen ha en politik för full sysselsättning för att återfå trovärdigheten hos folk.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER