RSS

Socialisterna fyra år!

sön, mar 25, 2007

Aktiviteter, Nyheter

– Många medlemmar deltog i årsmötet, diskussioner, smörgåstårta och film

Söndagen den 25/3 höll Socialisterna årsmöte i Västervik. Många medlemmar slöt upp för att blicka tillbaka på det gångna året och se fram mot det kommande.

Det var Socialisternas fjärde årsmöte som hölls under dagen. En ny styrelse valdes, det nya inflytandet som vunnits genom valet i september diskuterades.
Mötet konstaterade att arbetet med försvar av välfärdsstaten skulle fortsätta och utvecklas. Ett tilläggsförslag till stadgarna röstades igenom. Förslaget fastslog att partimedlemmar som väljs till olika församlingar där arvoden utbetalas inte skall erkännas rätt till annat än ersättning för resa och förlorad arbetsinkomst. I övrigt skall arvoden betalas till partikassan. Tilläggsförslaget skall fungera som ett skydd emot karriärism och den frånvaro från klassamhällets bittra verklighet som drabbat många förtroendevalda i 1900-talets arbetarrörelse.

Efter mötet hölls allmänn diskussion till kaffe, saft, smörgåstårta och kakor. Mötet avslutades med visning av filmen Kådisbellan.


Socialisternas nya styrelse. Frv: Johannes Regell, Marcus Jansson, Sahra Ahmed, Elin Lönn, Christian Römberg, Jacob Hoffsten, Gustav Lundell. Sittande: Ove Gustavsson. Ej närvarande på bilden: Joakim Fahlström.
Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER