RSS

En härlig allians

fre, mar 30, 2007

Aktiviteter, Nyheter

– Hjalmarsson med anhang rånar kommuninvånarna i Västervik på sammanlagt 170 miljoner kronor.

Då var det klart, efter ett näst intill religiöst möte, med ord som ”äntligen kom detta”, ”precis vad vi alla har väntat på” och ”jag känner historiens vingslag” är det nu klart. Samtliga partier utom Socialisterna och Vänsterpartiet röstade för Moderaternas plan på att berika sig själva och de sina med kommuninvånarnas pengar.

På fullmäktiges sammanträde den 29/3 röstades ramavtalet för Holiday Clubs etablering i Västervik igenom. För kommunens invånare innebär det att man skall låna upp 140 miljoner till bland annat en multihall som skall ligga i det planerade semesterparadiset. Kommunen kommer även få bekosta en ny golfbana, omläggningar av infrastruktur som vägar, avlopp och elförsörjning för att tillgodose de nya ”behoven”.
200 000 kronor skall även varje år skänkas i marknadsföringsbidrag till Holiday Club. Då det är lätt att vara generös med andras pengar såg även Moderaterna till att garantera vinsterna för det planerade äventyrsbadet. Detta genom att under en tioårsperiod köpa badbiljetter till äventyrsbadet för 15 miljoner kronor.

Denna berikning av de redan rika sker i en tid då den allmänna välfärdsstaten utsätts för ständiga försämringar genom nedskärningar och direkta privatiseringar. När det gäller de gamlas rätt till omsorg, de sjukas rätt till vård och de ungas rätt till skola finns det aldrig pengar så att det räcker. Men konstgräs, golfbollar och badhusbiljetter kan man aldrig ha för mycket av.

Försvaret av välfärden mot det direkta rånet av våra sjuka, unga och gamla leddes av Socialisterna och dess representant i fullmäktige, Johannes Regell.

– Det är tydligt att i Moderaternas och Hjalmarssons nya Sverige, där förmögenhetsskatten avskaffas, a-kassans nivåer sänks, skall även kommunens pengar användas för att Moderaterna med Hjalmarsson i spetsen skall kunna ta hand om sig själva och de sina.

Regell valde att lägga fram Socialisternas syn på frågan efter att alla de övriga partierna hade hållit sina positiva yrkanden. Debatten som verkade vara på väg att utebli tog fart.
Kommunalrådet Hjalmarsson försökte försvara sig men svarade i vanlig ordning inte på några av Regells frågor.

Johannes Regell, i talarstolen. Foto: nyttarbetarparti.se

I sitt försök att försvara sin affär hävdade Hjalmarsson att det var en investering att betala privatkapitalets investeringar och säkra dess vinster genom att köpa badbiljetter för 10 år. Det hela var enligt Västerviks kommunalråd, förutsättningen för att äldrevård, skola och omsorg skall kunna finansieras.

Efter Hjalmarssons tarvliga försvar av sin berikning med skattebetalarnas pengar klev Ivar Svensson (fp) upp i talarstolen för att försvara sitt kommunalråd. Han slog fast att Socialisternas politik var en ”mardrömspolitik” och att de jobb som kommunen står för inte är några riktiga jobb och inte heller ”ger något tillbaka”.
Regell påpekade då att Västerviks kommun är kommunens största arbetsgivare och frågade Svensson om han och hans borgerliga vänner skulle våga gå ut i nästa valrörelse och vara konsekventa genom att säga att de kommunalanställda inte utför några riktiga jobb och därför borde avskedas. Även detta var en fråga som ej kom att besvaras.
Men så är det kanske. Enligt borgerligheten är det mer riktiga jobb att klippa biljetter i ett äventyrsbad än att ge de gamla den vård de behöver och har rätt till enligt lag.

Efter Regells svar på Ivarssons inlägg var kommunfullmäktiges presidie snabba att dra streck i debatten. Förslaget röstades igenom av en högljudd borgerlig sida och en tigande Socialdemokratisk. Varför den socialdemokratiska ”oppositionen” inte sjöng i lika högt som sina borgerliga vänner förblir en gåta.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER