RSS

Socialistisk våroffensiv

ons, apr 4, 2007

Aktiviteter, Nyheter

Socialisterna startar sin våroffensiv
– Flygbladsutdelningar i Hultsfred, Vimmerby och Västervik

Torsdagen den 22/3 delade medlemmar från Socialisterna ut flygblad i Hultsfred. Lördagen den 24/3 samlades socialister från Västervik för att agitera, bjuda på kaffe och dela ut flygblad.

Socialisterna som samlats i Hultsfred kom främst från närliggande Vimmerby. I den blåsiga vårkvällen bedrev de opinionsbildning mot en omfattande attack som riktats mot äldreomsorgen i Hultsfreds kommun. Flygbladet som delades ut bar titeln, För en värdig omsorg av våra äldre
– inga nedskärningar av välfärden!

Flygbladet avslutades med följande meningar: ”Först lade man ner Knektagården och nu vill man varsla 40 heltidstjänster inom omsorgen. Detta samtidigt som behoven av omsorg ökar i samhället då vi bara blir äldre och äldre.
Dessutom går Sveriges kommuner och landsting med stora överskott som borde satsas på välfärden!
Vi ska inte skära ner utan istället bygga ut äldreomsorgen så att våra äldre får den omsorg de behöver och har rätt till!”

Efter några timmars flygbladsutdelning i Hultsfreds bostadsområden var aktivisterna nöjda. Flygbladet som spreds finns att läsa i sin helhet nedan.

Nöjda socialister i marsmörkret. Foto: nyttarbetarparti.se

Under lördagen var det dags igen, nu i Västervik. Socialistiska Partiet höll bokbord i centrum och delade ut flygblad, pratade nedskärningar med västerviksbor och bjöd på kaffe.

Bokbord i Västervik i vårsolen. Foto: nyttarbetarparti.se

Många intresserade västerviksbor kom fram för att prata med socialisterna och visa sitt stöd. Flygbladet som spreds i Västervik hette, Vi går mot ett hårdare klassamhälle, vad har gått fel? och behandlade situationen som har uppstått efter den borgerliga regeringens tillträde.

Flygbladet inleds; ”Valet 2006 är historiskt. Arbetarrörelsen gjorde sitt sämsta val sedan den allmänna rösträttens erövrande i början av 1900-talet. Borgerligheten vann valet på en politik som innebär att stora delar av befolkningen, framförallt de som redan har det sämst, ska få det än sämre.”

När affärerna började stänga och det började glesna bland västerviksborna ute i vårsolen packade socialisterna ihop efter att ha genomfört en lyckad dag med agitation, kaffe och flygblad.


Socialisterna som samlats i Hultsfred kom främst från närliggande Vimmerby. I den blåsiga vårkvällen bedrev de opinionsbildning mot en omfattande attack som riktats mot äldreomsorgen i Hultsfreds kommun. Flygbladet som delades ut bar titeln, För en värdig omsorg av våra äldre
– inga nedskärningar av välfärden!

Flygbladet avslutades med följande meningar: ”Först lade man ner Knektagården och nu vill man varsla 40 heltidstjänster inom omsorgen. Detta samtidigt som behoven av omsorg ökar i samhället då vi bara blir äldre och äldre.
Dessutom går Sveriges kommuner och landsting med stora överskott som borde satsas på välfärden!
Vi ska inte skära ner utan istället bygga ut äldreomsorgen så att våra äldre får den omsorg de behöver och har rätt till!”

Efter några timmars flygbladsutdelning i Hultsfreds bostadsområden var aktivisterna nöjda. Flygbladet som spreds finns att läsa i sin helhet nedan.


Nöjda socialister i marsmörkret. Foto: nyttarbetarparti.se

Under lördagen var det dags igen, nu i Västervik. Socialistiska Partiet höll bokbord i centrum och delade ut flygblad, pratade nedskärningar med västerviksbor och bjöd på kaffe.


Bokbord i Västervik i vårsolen. Foto: nyttarbetarparti.se

Många intresserade västerviksbor kom fram för att prata med socialisterna och visa sitt stöd. Flygbladet som spreds i Västervik hette, Vi går mot ett hårdare klassamhälle, vad har gått fel? och behandlade situationen som har uppstått efter den borgerliga regeringens tillträde.

Flygbladet inleds; ”Valet 2006 är historiskt. Arbetarrörelsen gjorde sitt sämsta val sedan den allmänna rösträttens erövrande i början av 1900-talet. Borgerligheten vann valet på en politik som innebär att stora delar av befolkningen, framförallt de som redan har det sämst, ska få det än sämre.”

När affärerna började stänga och det började glesna bland västerviksborna ute i vårsolen packade socialisterna ihop efter att ha genomfört en lyckad dag med agitation, kaffe och flygblad.


Läs flygbladen:
För en värdig omsorg av våra äldre
Vi går mot ett hårdare klassamhälle

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER