RSS

Hjalmarssons klassamhälle – Johannes Regell

Som svar på Socialistiska Partiets påpekande att Västerviks kommun inte uppfyller de välfärdsåtaganden som vi enligt lag är skyldiga att uppfylla – svarar Kommunalrådet Harald Hjalmarsson i VT 28/3, att vår politik skulle vara ansvarslös, eftersom, påstår han, den leder till ökad upplåning i kommunen. Han frågar sig, ”Varför anser vissa att just vår generation har rätt att bevilja sig en alltför generös livsstil på våra barn och barnbarns bekostnad?”

Hjalmarson hävdar att vi vill slösa och belåna på framtida generationers bekostnad, men det är ju i själva verket han som vill låna pengar till äventyrligheter, för att finansiera verksamheter som knappast tillhör kommunens kärnområden, så som Holiday Club.
Det vi socialistiska partiet har hävdat är att samma pengar hellre skulle användas för att finansiera de välfärdsbehov som finns i kommunen och som vi enligt lag är ålagda att uppfylla. Att uppfylla lagen kallar dock Hjalmarsson ”en allt för generös livsstil”. Är det verkligen hans uppfattning så är det något han bör ta upp med lagstiftarna och inte med oss i Socialistiska Partiet, eller de inom välfärden som vi vill satsa resurserna på.
Hjalmarsson anklagar Socialistiska Partiet för att bedriva en oansvarig politik som vill låna upp pengar till vård, skola och omsorg. Men saken är ju den att det är ”vårat” kommunalråd som just nu lånar upp 140 miljoner kronor för att berika de redan rika, i det här fallet Holiday Club.
Är det ett bra sätt att ansvara för kommande generationer genom att med kommuninvånarnas pengar garantera vinsterna för det planerade äventyrsbadet genom att köpa badbiljetter för 15 miljoner kronor under en tioårsperiod?

Det är tydligt att i Hjalmarssons och Moderaternas nya Sverige där förmögenhetsskatten avskaffas och sjuk- och a-kassans nivåer sänks skall även kommunens pengar användas för att Moderaterna med Hjalmarsson i spetsen skall kunna ta hand om sig själva och de sina. Dvs, de som egentligen inte behöver dem offentliga resurserna.

Vi i Socialistiska Partiet anser att vi skall använda det offentligas resurser till dem som främst behöver dem. Här går den verkliga skiljelinjen i rikspolitiken mellan den borgerliga ”alliansen” och arbetarrörelsen – och här går också skiljelinjen mellan den politik Hjalmarsson och hans anhang för och det alternativ som vi i Socialistiska Partiet står för – här i Västervik

Johannes Regell,
fullmäktigeledamot, Västerviks kommunfullmäktige.

Tidigare inlägg i debatten:
Harald Hjalmarsson – Om överskott och transporter 28/3-07.
Johannes Regell – Hjalmarsson bryter mot lagen! 23/3-07.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER