RSS

Sahra Ahmed – Första maj 2007

tis, maj 1, 2007

Tal

Tal hållet på första maj 2007 av Sahra Ahmed, medlem i Kommunalarbetareförbundent i Västerviks Stadspark inför 150 åhörare.


Hej alla, kul att se så många här!
Jag heter Sahra, är medlem i Kommunal. Jag kom till Sverige i juli 2002 och sommaren 2005 hade jag mitt första jobb, det var på Hagnäsgården i Gamleby. Sedan dess har jag arbetat inom äldrevården under helger och lov på flera olika enheter.
För mig har detta varit mycket viktigt. Inte bara för att jag har fått pengar till mat och hyra, jobbet har även varit min väg in i det Svenska samhället.

Det sägs att arbetslösheten sjunker i Sverige, att ”jobben kommer nu”. Men trots detta är i dagsläget mer än 184 tusen människor öppet arbetslösa och över 65 tusen befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder.
Detta innebär att över 249 tusen människor i detta land inte har ett riktigt jobb att försörja sig på. Av dessa 184 tusen som är öppet arbetslösa är över 49 tusen, precis som jag, utrikes födda. Dvs. mer än en fjärdedel av Sveriges arbetslösa är invandrare.
Varför ser det ut så här?
Varför tvingas både svenskar och invandrare leva utan att få en chans att försörja sig.
Regeringen säger att det beror på att dem som inte har tillgång till jobb är ”lata”, ”har det för bra” och därför är ”omotiverade” att söka jobb. ?

Jag håller inte med om deras förklaringar. För dem allra flesta som tvingas gå utan jobb är livet inte alls så kul.
Man tappar slutligen sin självrespekt då man inte klarar av att försörja sig själv och sin familj.

För oss är arbetslösheten många gånger katastrofal, men för överklassen är arbetslösheten lönsam. Arbetslösheten håller våra löner nere eftersom vi är många som konkurrerar om jobben. De senaste åren har det delats ut rekordsummor på den svenska aktiebörsen på 100-tals miljarder kronor till de redan rika. Detta är pengar som istället borde gå till jobb och investeringar i den offentliga sektorn för bättre vård, skola och omsorg.

Man slår på dem svaga utan jobb för att komma åt LO-medlemmarnas löner. Det är därför den borgerliga regeringen har sänkt vår a-kassa till 65 procent. Tusentals arbetslösa med låg ersättning är precis den press som Reinfeldts uppdragsgivare, Svenskt näringsliv vill ha för att komma åt våra löner och på så vis höja sina vinster ännu mer. För oss innebär det att många som redan idag har svårt att försörja sig kommer att få det ännu svårare.

Sverige hade fram till 1990 full sysselsättning, då hade nästan alla jobb. Detta var ett av arbetarrörelsens allra viktigaste mål. Idag talar alla politiker i alla riksdagspartier om en ”nödvändig” arbetslöshet på minst 4 procent.
Här har vi ett annat av dagens problem. För att kunna bli av med arbetslösheten måste vi i arbetarrörelsen ha en politik för full sysselsättning.
En stor del av den arbetslöshet vi idag tvingas leva med har skapats genom dem stora nedskärningar som alla etablerade partier har varit med om att rösta igenom i Sveriges riksdag.

Bara inom vården, skolan och omsorgen där jag jobbar har över 90 tusen jobb försvunnit sedan 1990. Detta har politikerna kallat för att ”sanera ekonomin”.
I den offentliga sektorn i stort har över 200 tusen jobb försvunnit. Många av dem som blivit arbetslösa genom denna ”sanering” har varit kvinnor som nu har förlorat sin självständighet och blivit beroende av sina mäns inkomster.

Jag är både kvinna, invandrare och arbetare och tycker inte att politikerna har rätt att tala om varken jämställdhet, integration eller rättvisa samtidigt som man fortsätter att skära ner inom den offentliga sektorn.
Det är dags för arbetarrörelsen att sluta riva ner sin egen välfärdsstat och istället återanställa dem 90 tusen undersköterskor, lärare och dagisfröknar som fått gå pga. deras besparingar.

Detta är inte svårt eller omöjligt att finansiera då Sverige idag är mycket rikare än för 17 år sedan.
Men för detta krävs politisk vilja och framtidsvisioner.
Något som vi idag verkar ha alldeles för ont om.

Därför säger jag;
För allas rätt till arbete!
Bygg ut offentlig sektor!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER