RSS

125 demonstrerade i Västervik

ons, maj 2, 2007

Aktiviteter, Nyheter

I fin vårsol demonstrerade Socialisterna tillsammans med Skogs- och Träfacket, sektion 1, Tjustbygden.

Runt 125 personer samlades på Fängelsetorget i Västervik för att demonstrera för; Allas rätt till arbete, sex timmars arbetsdag, försvar av kollektivavtal och arbetsrätt samt 90 % i a-kassa och sjukförsäkring.


Foto: Agne Regell.

Slagorden och trummorna ekade mellan husväggarna när demonstrationen rörde sig ner mot Västerviks centrum. Tåget fortsatte sedan upp mot stadsparken där SAP precis avslutat sitt första maj firande.


Foto: Agne Regell.

I stadsparken tillkom ytterligare ett 30-tal personer för att lyssna på tal, musik och fika. Mötet i Stadsparken inleddes med att Johannes Regell, Skogs- & Träfacket sektion 1 och ledamot i Västerviks kommunfullmäktige hälsade alla mötesdeltagare välkomna. Han fortsatte sedan med att kort berätta om bakgrunden till arbetarrörelsen första maj firande;
– Det var den internationella socialistiska rörelsen som fastslog att första maj skulle bli arbetarklassens och de förtryckta folkens internationella manifestationsdag. Detta bestämdes redan år 1889, på hundraårsdagen av franska revolutionen.
Att det blev till just på första maj var ingen slump. Tre år tidigare hade tre amerikanska arbetare dömts till döden för uppvigling i samband med stora demonstrationer för 8-timmars arbetsdag i Chicago.


Johannes Regell var konferencier och hälsade alla välkomna. Foto: Agne Regell.

Efter Regell hälsades Håkan Bergenhav från IF Metall och LOs ungdomskommitté välkommen. Håkan talade om vikten av att försvara det fackliga löftet.
– De här orden är vad hela det fackliga arbetet går ut på. Att få människor att förstå innebörden av löftet är LOs viktigaste uppgift. När alla vi människor som är anslutna till facket förstår hur viktigt det fackliga löftet är, först då kan vi utöva makt gentemot näringslivet.

Håkan Bergenhav sa sedan att han inte var rädd för den politik Reinfeldts regering driver igenom. Han trodde snarare att borgarna genom sin klasspolitik kan komma att tvinga arbetarrörelsen att agera.
– Om det skall ske en förändring är det bara vi, folket på gatan som kan göra denna förändring… Vi kan inte bara sitta här nere och överlåta makten över vårat öde till några stockholmare. Det kommer aldrig ske någonting om vi bara står med händerna i byxfickorna!


Håkan Bergenhav i talarstolen. Foto: Agne Regell.

Efter Håkans tal hälsades Sahra Ahmed från Kommunalarbetareförbundet välkommen av mötesdeltagarna med en varm applåd. Sahra talade om allas människors rätt till arbete och vikten av att arbetarrörelsen återupptar den fulla sysselsättningens politik. Hon utgick i från sig själv och sina egna erfarenheter;
– 2005 hade jag mitt första jobb, det var på Hagnäsgården i Gamleby. Sedan dess har jag arbetat inom äldrevården under helger och lov på flera olika enheter.
För mig har detta varit mycket viktigt. Inte bara för att jag har fått pengar till mat och hyra, jobbet har även varit min väg in i det svenska samhället.


Sahra Ahmed pratar om allas rätt till arbete i talarstolen. Foto: Agne Regell.

Sahra fortsatte med att prata om arbetslöshetens roll i det kapitalistiska samhället;
– För oss är arbetslösheten många gånger katastrofal, men för överklassen är arbetslösheten lönsam. Arbetslösheten håller våra löner nere eftersom vi är många som konkurrerar om jobben. De senaste åren har det delats ut rekordsummor på den svenska aktiebörsen på 100-tals miljarder kronor till de redan rika. Detta är pengar som istället borde gå till jobb och investeringar i den offentliga sektorn för bättre vård, skola och omsorg.

Man slår på dem svaga utan jobb för att komma åt LO-medlemmarnas löner. Det är därför den borgerliga regeringen har sänkt vår a-kassa till 65 procent. Tusentals arbetslösa med låg ersättning är precis den press som Reinfeldts uppdragsgivare, Svenskt näringsliv vill ha för att komma åt våra löner och på så vis höja sina vinster ännu mer. För oss innebär det att många som redan idag har svårt att försörja sig kommer att få det ännu svårare.

Hon avslutade med att säga att arbetarrörelsen måste bryta sin nuvarande perspektivlöshet, utan framtidsvisioner kan man inte förändra samhället, menade Sahra Ahmed.

Därefter underhöll Sandra Larsson från Vimmerby med sång och musik och arrangörerna bjöd på kaffe, saft och bulle.


Sandra Larsson spelar fin musik för mötesdeltagarna. Foto: Agne Regell.

Efter musiken var det dags för Dmitri Tångered, styrelseledamot i Skogs- och Träfacket, sektion 1 och Socialdemokrat.
Han inledde sitt tal med att säga att det var med stor stolthet han fick stå här idag på arbetarnas dag.

Därefter förklarade han bakgrunden till fackföreningsrörelsen bildande;
– Industrialismens framväxt i Sverige under senare delen av 1800- talet skapade helt nya förutsättningar för att producera. Teknologin utvecklades och allt tenderade att bli en marknad, då inte minst köp och försäljningen av varan arbetskraft. I det borgerliga samhället är produktionens mål högsta möjliga vinst till den enskilde arbetsgivaren. Denna inriktning att endast producera för att nå så stor vinst som möjligt kommer då i konflikt med den enskilde löntagarens intresse, som högre lön, kortare arbetstid och bra arbetsmiljö.


Dmitri Tångered talar för Skogs- och Träfacket sektion 1. Foto: Agne Regell.

Han påpekade att det den borgerliga regeringen vill uppnå med sänkningen av a-kassan är en liknande situation som den som rådde i industrialismens barndom.
– Nu börjar vi tycka att a-kassa och fackföreningsavgiften är för hög. Att vi inte har råd och istället skall lägga pengarna på annat.
Om vi går ur a-kassan och fackföreningen sparar vi inte pengar, vi förlorar. Utan fackförbund och LO finns inga kollektivavtal och då sjunker allas våra löner… Sverige skall inte bli ett låglöneland som England och USA där 15-20 % är poor workers och jobbar för under 10 dollar om dagen.

Efter Dmitri var det dags för dagens sista talare, Marcus Jansson, ABF-cirkelledare och även han aktiv i LOs ungdomskommitté. Marcus inledde med att ge ett perspektiv på situationen för den generation han själv tillhör;
– Den generation jag själv tillhör är på flera sett historisk. Man kan säga att vi är historiens stora förlorare. Vi är nämligen historiska i den meningen att vi är de första som har fått det sämre än våra föräldrar. Under vår skolgång växte klassernas storlek i och med 90-talets nedskärningspolitik och efter genomförd skolgång möttes många av oss av arbetslöshet.
När mina föräldrar var i min egen ålder rådde full sysselsättning och det fanns en arbetarrörelse som fortfarande hade visioner och idéer om ett jämlikt samhälle.


Marcus Jansson dagens sista talare pratar om arbetarrörelsen uppgång och nedgång under 1900-talet.
Foto: Agne Regell.

Marcus avslutade sedan sitt tal med följande meningar;
– Det är åter dags att vi knyter vår näve, höjer den och visar att vi fortfarande finns och återerövrar visionerna om social trygghet, jämlikhet, frihet och solidaritet och ett samhälle utan fattigdom!

Därför avslutar jag detta tal med ett citat av en av den svenska arbetarrörelsens pionjärer, August Palm.

”Mina damer och herrar! Det är ingen skam att vara socialist, vet att socialist det betyder samfundsförbättrare och vad kan väl vara skönare än att vara med till att förbättra detta samfund som är ruttet, detta samfund som är grundat på lögn och består av orättvisa”

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER