RSS

Agitation på Fönsterfabriken

mån, jul 2, 2007

Aktiviteter, Nyheter

– Om saltsjöbadsavtalet och arbetarklassens situation idag

Tisdagen den 12/6 var Johannes Regell (Skogs & Träfacket) inbjuden av fackklubben på Överums fönsterfabrik för att hålla ett föredrag om den rådande politiska situationen. Ett föredrag som kom att handla om den svenska arbetarrörelsens historia och de problem dagens arbetarrörelse brottas med.


Foto: nyttarbetarparti.se

– Sedan jag var här och pratade senast har det hänt en del. Då var jag här för att prata om valrörelsen och nu har vi fått en borgerlig regering som inte alls är speciellt kul. Var det jävligt innan valet så är det definitivt jävligare nu! Man har bland annat redan hunnit med att sänka nivån i a-kassan och avskaffa förmögenhets- och fastighetsskatten. Kort och gott; man omfördelar samhällets rikedom från fattig till rik. Gammal klassisk högerpolitik. Inte mycket nytt med den. Frågan är; Vad ska vi göra åt problemet? Situationen är inte ny, den är gammal. Men den är ny för oss. Historiskt sett har arbetarrörelsen haft lösningar på samhällsproblemen men idag lyser idéerna med sin frånvaro.

Johannes kommer in på den tidiga arbetarrörelsen under 1900-talets första årtionden då ännu ej rätten att organisera sig var given. Under den ekonomiska krisen på 20- och 30-talet, samtidigt som fascismen fick fäste runt om i Europa, växte arbetarrörelsen sig allt starkare här hemma genom en offensiv politik mot den ekonomiska krisen. Under denna period var Sverige det konflikttätaste landet i Europa. Mängder av strejker och lockouter ägde rum kring löner och föreningsrättsfrågan vilket kulminerade 1931 i och med dödsskjutningarna av demonstrerande arbetare i Ådalen. Detta är bakgrunden till vad som brukar kallas den historiska klasskompromissen, Saltsjöbadsavtalet, som tecknades under 1938.

För arbetarklassen innebar Saltsjöbadsavtalet att rätten att organisera sig i fackföreningar erkändes fullt ut. För arbetsgivarna att den privata äganderätten över produktionsmedlem erkändes. Denna tillfälliga historiska klasskompromiss, den så kallade samförståndsandan, existerar inte längre. Men arbetarrörelsen lever fortfarande kvar i denna tid vilket får som konsekvens att man inte har några som helst lösningar på de samhällsproblem vi idag står inför. Vi har en borgerlighet som går till hårda angrepp mot välfärdsstaten och det som arbetarrörelsen byggt upp under 100 år samtidigt som arbetarrörelsen står med mössan i handen och pratar om samförstånd.

Hela den svenska modellen med full sysselsättning och uppbyggnad av välfärdsstat under efterkrigstiden byggde på denna överenskommelse och tillfälliga kompromiss mellan de båda stora samhällsklasserna. Men den svenska modellen innebar även att arbetarrörelsen långsamt började underminera sig själv. Fackföreningsrörelsen centraliserades och makt flyttades från medlemmarna till ombudsmän och funktionärer. Lokala medlemsomröstningar om löneavtal skulle godkännas eller förkastas fick stå tillbaka för en samhällsmodell för full sysselsättning.


Foto: nyttarbetarparti.se

– Vi lever kvar i det här än idag, vi är ju helt skadade och handlingsförlamade. Det är alltid facket eller någon annan som ska göra något, aldrig vi själva. Det vi måste börja fatta igen är att facket det är vi; medlemmarna på arbetsplatserna. Engagerar inte vi oss och slåss för våra egna intressen, då gör inte någon annan det heller. Vi är svaga idag och det vet arbetsgivarna och Svenskt Näringsliv om. Det är därför dem kan göra som de vill och hitta på den ena stolligheten efter den andra.

Det är god stämning i det nu mer än måttligt varma lunchrummet. En del frågor dyker upp och diskussionen kommer in på den vilda strejken på LKAB i Kiruna som Johannes lyfter fram som ett gott exempel på vad vi måste återerövra för att stärka oss som kollektiv kraft; strejkvapnet.

– Det är många idag som tycker att facket är fördjävligt och aldrig gör något, och det är säkert sant. Men vi får de fackföreningar vi förtjänar. Vi måste lära oss att agera tillsammans igen. För gräver vi inte där vi står så har vi snart inga fackföreningar alls. När gräsrötterna växer så svajar även hela toppen.

Mötet börjar lida mot sitt slut och en och annan börjar återgå till arbetet. Diskussionerna som uppstår handlar mycket om hur man ska få med de som inte är med i facket och hur man ska arbeta fackligt på arbetsplatsen i den pågående löneförhandlingen.

Johannes rundar av mötet som hållit på dryga timmen och tackar för sig och hoppas snart att få komma tillbaka till sina forna arbetskamrater för att prata.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER