RSS

Äldrevården till salu!

mån, jul 2, 2007

Aktiviteter, Nyheter

– Den borgerliga majoriteten öppnar upp äldreomsorg, yrkesprogram, snöröjning, avlopp, kost- och städverksamhet för ”alternativa driftsformer”, dvs. privatiseringar.


Mats Hugosson (c) ordförande, Barn- och utbildingsnämnden.
Foto: nyttarbetarparti.se

Torsdagen den 28/6 höll Västerviks kommunfullmäktige budgetmöte. Majoritetens budgetförslag innehöll stora krav på besparingar samt öppnande för konkurrensutsättning av viktiga välfärdsområden. Budgeten röstades igenom.

Från arbetarrörelsen fanns det två förhållningssätt. Socialisterna förhöll sig principiellt och yrkade avslag av hela budgeten medan S och V kom med ”förbättringsförslag”. Dessa innehöll bland annat förslag på skattehöjning med 50 öre.
Socialisterna vägrade acceptera detta då de betraktade det som utopiskt att försöka rädda välfärden genom höjning av kommunalskatten samtidigt som Reinfeldt sänker skatten med flera miljarder för dem redan rika.
Istället yrkade socialisterna på avslag och underbalansering med argumentet att arbetarrörelsen inte kan acceptera nedskärningar av sin egen välfärdsstat.

Den borgerliga majoriteten ville även privatisera SFI och vuxenutbildningen men detta återremitterades till Barn- och utbildningsnämnden.

Socialisternas fullmäktigeledamot, Johannes Regell, yttrade socialisternas ställning följande vis:
– Socialisterna vill börja med att konstatera att det finns två positiva förslag i Hjalmarssons och majoritetens strategiska plan. Då detta är högst ovanligt förtjänar dem båda att nämnas.
För det första att personalen inom äldreomsorgen skall erbjudas arbetskläder, ett förslag som Socialisterna stödjer till fullo. Detta borde vara en självklarhet och införts för länge sedan.
För det andra är det glädjande att höra att majoriteten insett det oanständiga i att ta betalt för skolmaten på Gymnasiet och därför nu återinför gratis skolmat.
Socialisterna som organiserade protesterna då matavgiften infördes hävdar nu som då att gratis skolmat är en viktig del av arbetarrörelsens jämlikhetsprojekt.

Nu över till det mindre positiva med Hjalmarsson ”strategiska” plan.
Sammanfattande är den strategiska planen för 2008-2010 en plan för ett kommunalt systemskifte likt det Hjalmarssons partikamrat Reinfeldt just nu genomför på nationell nivå.
Välfärdens kommunala områden skall bantas och privatiseras, offentligt skall bli privat och välfärdens trygghet skall bytas mot marknadens otrygghet.

Äldreomsorg, SFI, vuxenutbildning, avlopp, snöröjning, och kost skall privatiseras. Inte ens Lysingsbadet får vara orört utan skall bolagiseras.
Socialisterna yrkar därför avslag av borgerlighetens frontalangrepp mot välfärdsstaten och uppmanar ledamöter i arbetarrörelsens partier att ansluta sig till en konsekvent oppositionspolitik mot den faktiska slakt av våra egna landvinningar som pågår här och nu mitt framför näsan på oss.

För avslag av Hjalmarsson välfärdsslakt!

Socialisternas förslag röstades ner med 62 röster mot 1 och slakten av välfärdsstaten fastställdes.


Läs mer:
Socialisternas uttalande i VästerviksTidningen
Västervikstidningens rapportering från fullmäktige

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER