RSS

Sorgetåg i ösregn

ons, sep 19, 2007

Aktiviteter, Nyheter

– Trots ösregn hölls det sorgetåg för välfärdsstaten som anordnades av Västerviks LO-sektion och LOs ungdomskommitté

Ett 60-tal trotsade vädrets makter och demonstrerade mot den borgerliga regeringen i samband med riksdagens öppnande på tisdagen.

Det år som gått med den borgerliga alliansen vid makten fick LO i Västervik att ta initiativ till en manifestation mot den borgerliga regeringen och dess försämringar av den gemensamma välfärden. Inför manifestationen hade många tusen flygblad delats ut och man hoppades på en god uppslutning, vilket dock de högre makterna satte käppar i hjulet för.


Demonstranterna räds inte lite fukt. Foto: nyttarbetarparti.se

Kvällens tal föregicks av en kort vandring genom staden. Längst fram i sorgetåget bars en kista skrivet Välfärdsstaten på som symboliserade den borgerliga alliansens politik.
Väl framme vid Stora Torget inledde LO-ordföranden med att hälsa samtliga välkomna och överlämnade ordet till kvällens första talare Marcus Jansson. Marcus talade om vad han på sikt tror att den borgerliga alliansen vill skapa för samhälle. Han menade att alliansen framförallt koncentrerar sig på två saker för att öka marknadens inflytande och försämra för landets löntagare inom framförallt LO-kollektivet. Dels vill man försvaga fackföreningarna och dels vill man riva ner den gemensamt finansierade välfärden.
Man bedriver klassiskt borgerlig politik och förskjuter makt från löntagarna till arbetsgivarna och kapitalägarna.


Marcus Jansson, medlem i Handelsanställdas förbund och Socialisterna.
Foto: nyttarbetarparti.se

Aftonens andra talare var Håkan Bergenhav som talade om vikten att ta sitt personliga ansvar och engagera sig fackligt och politiskt för att vända den politiska utvecklingen. Han menade att den politiska diskussionen måste föras överallt, både i hemmen och på arbetsplatserna. Han tog vidare upp borgerlighetens tvivelaktiga människosyn där de arbetslösa och sjuka ska jagas och betala för de rikas skattesänkningar.
Samhället blir allt mer ojämlikt och de enda som kan ändra på det är vi själva.


Håkan Bergenhav, medlem i IFMetall och Socialdemokraterna.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter talen var alla ordentligt blöta och de som tappert hade utstått vädret skingrades raskt från torget.


Ladda ner flygbladet:
Sorgetåg för välfärdsstaten!

Läs VästerviksTidningens bevakning:
Fackligt sorgetåg i ösregn
Presskonferens i VästerviksTidningen

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER