RSS

Magnus Johansson – Kamrater, socialister

sön, sep 23, 2007

Tal

Anförande hållet av Magnus Johansson på ett partimöte i Västervik, den 23/9-07. Johansson är kassör i Skogs- & Träfacket sekt. 1 styrelse. Anförandet antogs av mötet som grund för framtida aktiviteter.Kamrater, Socialister!
Vi måste se till att kunna förena alla arbetare till rikstäckande styrkedemonstrationer utanför Regeringskansliet mot nedmonteringen av den svenska modellen. Vi måste samla arbetarklassens alla krafter till rikstäckande politisk strejk. Detta bör vi omgående göra för att kunna stoppa den borgerliga regeringens fortsatta nedmontering av den svenska välfärden. Vi måste förena hela LO-kollektivet för att med gemensam kraft slå tillbaka nedskärningarna av socialförsäkringar och social omsorg som drabbar pensionärer, handikappade, unga, arbetslösa och sjuka. Besparingarna på dessa grupper sker för att betala skattesänkningar för de allra rikaste.
Detta leder inte till varken ökade sysselsättning eller köpkraft utan endast till ökat utanförskap, segregering och arbetslöshet för bland annat deltidsarbetare.
Nu räcker det inte att endast protestera på lokal nivå! Vi LO-medlemmar, måste tillsammans förändra vår situation och kräva stoppa den borgerliga regeringens och Svenskt näringslivs attacker mot oss.
Erland Olausson, LOs vice ordförande och avtalssekreterare har rätt i att Moderaterna vill behålla arbetsfreden men att priset för detta är för högt. Vidare tror att lösningen på detta problem är att vi har goda förhandlare på förbunds och lokalnivå.
Skulle detta vara enda lösningen på försvagningen, medlemstappen och sammanslagningarna av fackförbund? Man blir mörkrädd!
Vi arbetare, LO-medlemmar och andra aktiva för en generell välfärd måste lösa detta själva. Genom att demonstrera, strejka och fortsätta protestera lokalt såväl som gemensamt i hela landet kan vi väcka människor mot högerns krafter. Alternativet vet vi ju redan, att vi får ett hårdare kapitalististk samhälle, likt USA. Där står mer än en tredjedel av de amerikanska medborgarna utan sjukvårdsförsäkring.
Kapitalismen kommer så länge den existerar att befinna sig i ständig kris och det minsta vi kan kräva är därför att den utsätts för kraftiga regleringar. Titta bara på USAs bolånemarknad som exempel.

Upp till kamp, kamrater!

Foto: nyttarbetarparti.se
?

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER