RSS

Att lära ett kommunalråd om sin egna politik – C. Römberg, M. Jansson, J. Regell

Använd pengarna till dem som behöver!

Harald Hjalmarsson når i sitt senaste svar till oss (VT 25/10-07) om skatter och välfärd nya oanade höjder och ger sig ut i rena lögner när han påstår att vi bytt förutsättningar för debatten. I våra inlägg har vi påvisat de skattesänkningar som faktiskt ägt rum men som Hjalmarsson helt felaktigt förnekar. Vi har även påvisat denna politiks konsekvenser för välfärdsstaten samt de minskade skatteintäkter det medför framöver.
Det vi hävdar är att om man har råd att sänka skatter för de rika, då har vi också råd med ökad välfärd för de arbetande och sämst ställda i samhället. Det handlar om resurser som kunde ha använts till välfärden istället för att ge till de redan rika. Resurser som de knappast behöver i lika stor grad som de gamla behöver mer personal i äldrevården, patienterna behöver mer sjukvårdspersonal eller eleverna behöver fler lärare i skolorna.
Det är ju detta debatten handlar om, när fullmäktigemajoriteten nu väljer att skära ner i omsorg och skola i kommunen.

Återigen. Hade vi i dag haft samma skattekvot (som andel av BNP) som 1990 hade det inneburit 170 miljarder mer till välfärden. Men, när det kommer till den generella välfärdens vara eller icke är det inte finansieringen som är problemet. I år beräknas den offentliga sektorns förmögenhet uppgå till över 500 miljarder kronor (budgetprop. 2006/07:1, bilaga 2). Men välfärd efter behov har ju aldrig varit en paroll varken för dig eller din statsminister, Hjalmarsson!
Om annat är fallet så är det bara att du lyfter luren och ber din partiledare skicka ner lite av den förmögenhet han förfogar över.

För kommunalrådet tycks den enda ”hederliga” debatten vara den där han får ha rätt fastän han har helt fel. Det, om något, är en mycket intressant debatteknik!

Christian Römberg
Marcus Jansson
Johannes Regell


Tidigare inlägg:
Ohederlig debatteknink (Hjalmarsson försvarar sig i VT)
Inte en siffra rätt om skattesänkningar!
Hjalmarssons svar i VT
Vi behöver ett uppvaknande i arbetarrörelsen!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER