RSS

Allt stöd till sjukhuspersonalen – Socialisternas styrelse

– Inga nedskärningar på kirurgen!

Den senaste tiden har vi genom reportage och insändare i VästerviksTidningen kunnat konstatera att de ”besparingar” som kan komma att drabba kirurgiavdelningen på Västerviks sjukhus har föga stöd hos personalen. Enligt den bild som getts är dessutom kirurgiavdelningen redan en krisdrabbad och underbemannad verksamhet.


Foto: nyttarbetarparti.se

För gemene man är ordet ”nedskärning” inget nytt och för många som arbetar i det offentliga ett allt för vanligt förekommande inslag på arbetsplatsen.

Det beklämmande i den situation som uppstått är att de som en gång byggde upp välfärdssamhället nu sitter med ”nedskärningshyveln” i högsta hugg och skär ner där det gör ”minst skada”. Men frågan för oss inom LO-kollektivet som inte kan köpa den sjukvård vi behöver utan är beroende av den generella välfärden för ett gott och tryggt liv är; vad ska vi med ett socialdemokratiskt parti till som administrerar borgerlighetens nedskärningar?
Det måste bli ett slut på nedskärningarna inom välfärden och framförallt måste arbetarrörelsens företrädare sluta riva ner det som man under 100 år har byggt upp. Den politiken hör hemma hos den borgerliga alliansen och bör även förpassas dit!
Idag går det offentliga (stat, landsting och kommun) med oerhörda överskott, 507 miljarder kronor (2007). Dessa resurser borde skickas till kommuner och landsting där dem behövs så att man kan bedriva den verksamhet som man är ålagt att göra och följa de sociala lagar som finns.
En socialdemokratisk landstingmajoritet som på allvar står upp för den generella välfärden borde kräva mer resurser från staten för att klara sina åtaganden och om inget annat alternativ ges underbalansera budgeten och låta nedskärningarna skötas av den borgerliga regeringen. Det skulle återge lite av trovärdigheten till de politiker som säger sig representera landets arbetare.

Sjukhuspersonalen har vårt fulla stöd i kampen för en god arbetsmiljö och bra vård för alla!

Socialisternas styrelse,
Marcus Jansson,
Ove Gustavsson,
Christian Römberg,
Sahra Ahmed,
Johannes Regell,
Joakim Fahlström,
Gustav Lundell,
Elin Lönn,
Jacob Hoffsten.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER