RSS

Nya nedskärningar

fre, Nov 30, 2007

Aktiviteter, Nyheter

– Både i Vimmerby och i Västervik röstas nedskärningar igenom.

Både i Vimmerby och i Västervik har det under den gångna veckan hållits kommunfullmäktigemöten. I båda kommunerna har den borgerliga majoriteten röstat igenom nedskärningar. I båda kommunerna har Socialdemokrater och Vänsterpartister varit med på noterna. I båda kommunerna har Socialisterna stått stadigt i opposition mot nedmonteringen av välfärdsstaten.

I måndags samlades kommunfullmäktige i Vimmerby för att anta budgeten för 2008. I borgarnas budget ville man skära ner 4 miljoner kronor i grundskolan. (8 st lärartjänster samt 450 000 kr i läromedel) Motiveringen var att antalet elever minskat. Den enda som entydigt vände sig emot förslaget var Tom Holmquist, Socialisternas representant i Vimmerby kommunfullmäktige.

– Att dra ner 4 miljoner på en skola som redan idag har ett högt elevantal som inte kommer in på gymnasie är inte acceptabelt. 2006-2007 var det 12,4 % av eleverna som inte uppnådde målen i ett ämne och 32,8 % som inte uppnådde målen i ett eller flera ämnen. Att skära ner är ett lagbrott mot vår skollag!
Socialdemokraterna kom med en egen budget, men även den innehöll nedskärningar. Deras budget var ”snällare” mot skolan och ställde ”bara” 1 miljon i sparkrav. Det vanliga spelet spelades upp, Socialdemokraterna klagade på borgerlighetens budget för att sedan lägga fram sina egna nedskärningar som ett bättre förslag. Vänsterpartiet röstade för nedskärningen som Socialdemokraterna lagt fram.

Tom Holmquist kom in i Vimmerbys kommunfullmäktige genom valsamarbete med Vänsterpartiet. Han uppger till nyttarbetarparti.se att han vägrade rösta för någon av förslagen med anledning av att de bryter mot skollagen och att det inte är färre lärare Vimmerby behöver, utan fler.
– Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en bra skolgång, oberoende av hur svåra man tycker att vissa ämnen är. Att klara av skolan ska inte handla om att vara född i rätt familj. Barn och ungdomars betyg ska inte bara handla om tur!

Tom Holmquist i talarstolen.
Foto: nyttarbetarparti.se

Torsdagen den 29/11 var det dags för Västervik att hålla kommunsammanträde. Ett stort antal nedskärningar stod på dagordningen. Bland annat höjde den borgerliga majoriteten tillsammans med merparten av fullmäktiges Socialdemokratiska ledamöter kostnaderna för pensionärernas mat på äldreboendena från 45 kr per portion till 47,50 kr per portion.
Socialisternas representant i Västerviks kommunfullmäktige, Johannes Regell protesterade genom att yttra följande;
– Socialisterna vänder sig emot att pensionärerna som redan idag många gånger har det svårt skall få det än sämre. Idag har de sämst ställda bland gifta pensionärer 4460 kr i månade efter skatt. Med föreslagen höjning kommer kostnaderna för pensionärernas mat uppgå till 750 kr i månaden. Socialisterna anser att våra gamla är värda bättre och yrkar därmed avslag!
Nedskärningen röstades igenom. Vidare under kvällen höjdes flera andra kostnader för pensionärer och handikappade, biblioteket i Gamleby flyttades, trots många protester från ett i stort sett enat Gamleby. Räddningsvärnet i Edsbruk avveckaldes tillsammans med vakanssättningen.

Socialisterna lämnade även in en motion för byggande av ett nytt äldreboende i Västerviks kommun.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER