RSS

Arbetsmarknaden, rätten till arbete och arbetslösheten

tis, jan 8, 2008

Texter

Mänskligheten har gått igenom många epoker under sin existens, idag lever vi i det kapitalistiska samhällssystemet. Dem rikare får det bättre hela tiden, medan dem på golvet och arbetslösa får det tuffare och tuffare att få ekonomin att gå ihop.
Stressen och arbetstempot har ökat markant för dem som jobbar, medan klyftan för dem som står utanför arbetsmarknaden har ökat och kampen in på arbetsmarknaden är tuff.
I dag satsas det mycket på den privata sektorn istället för den offentliga som det gjordes för i tiden. I den privata sektorn är det vinstintresset och marknaden som styr hur många som ska jobba eller vara arbetslösa. Det måste komma en ny storsatsning i den offentliga sektorn genom att börja satsa på skola, vård och omsorg, genom att återinsätta dem 200 000 jobb som försvann i början av 1990-talet. Det pratas om att vi har levt över våra begränsningar, men det är bara vilseledande prat. Den svenska staten sitter på enorma resurser medan arbetslösheten är hög ute i samhället.

Foto: nyttarbetarparti.se

Det finns en stor frustration hos dem arbetslösa över att inte få gå till jobbet för att kunna leva ett drägligt liv. Man ser många exempel på hur arbetslösa hamnar mellan de olika försäkringssystemen och tappar sin ersättning. Det är människor som gör allt rätt för att få ett jobb och för att uppfylla arbetsförmedlingarnas och försäkringskassans krav, men ändå risker dem att tappa sin ersättning. Vilket är olyckligt. Dagens regering bedriver hetsjakt på dem arbetslösa. Dem påstår att jobben finns att man bara av lathet inte orkar söka jobb. Enligt dem ska man söka jobb över hela landet för att inte förlora sin ersättning. Det är en ohållbar politik som tvingar folk och familjer att flytta runt i landet som en cirkus på sommarturné.

Företagsvinsterna och tillväxten ökar och utvecklas mer och mer, medan sysselsättningen står och stampar. Produktiviteten i arbetet har ökat, men det finns stora brister inom den ekonomiska politiken och att det inte görs tillräckligt mycket för att rusta arbetsmarknaden för de arbetslösa att komma in i den ökade produktiviteten i samhället.
I dag arbetar över en halv miljon i otrygga anställningar. Förra året berördes 62 371 personer av varsel i Sverige. För att få trygghet måste arbetsrätten stärkas samtidigt som alla måste garanteras stöd för att hitta ett nytt arbete.
Utbuden av högkvalitativa kortare utbildningar för vuxna som ökar möjligheterna att få arbete. Det behövs även ett kunskapslyft på de orter som drabbats av företagsnedläggningar och strukturomvandlingar.
Alla har rätt till ett arbete. Det gäller oavsett var du bor, kön, ursprung, sexuelläggning eller funktionsförmåga. Ett bra arbetsliv med trygghet och utveckling ger alla möjlighet att arbeta efter sin förmåga.

Joakim Fahlström,
Styrelseledamot i Socialisterna och fackligt aktiv i Byggnads

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER