RSS

Måttet är rågat! – Ove Gustavsson

– Svar från Ove Gustavsson angående pensionärernas matpriser

Tack Gamleby-Odensvi PRO för insändaren den 15 januari i VästerviksTidningen, det var verkligen ett ord i rättan tid angående beslutet om höjning av matpriserna för pensionärerna!

Ni påpekar att Kommunala pensionärsrådet, KPR borde protesterat mot detta beslut. Helt rätt men på vårt senaste KPR möte den 12 november 2007 fick vi ingen information att denna höjning skulle läggas på fullmäktiges bord för beslut, detta mörkades av socialnämnden och framför allt av dessa presidium. Vi kommer naturligtvist att protestera mot detta beslut på vårt nästa KPR möte den 25 februari 2008.

På fullmäktiges möte i Västervik den 29 November 2007 beslutades att bifalla socialnämndens förslag till höjning av priserna för pensionärernas kylda mat. Det var 50 som röstade för och 11 emot, det var endast Socialisterna och Vänsterpartiet som reserverade sig mot beslutet. Det är sammanlagt nio partier i fullmäktige. Det sitter även ett antal pensionärer i detta fullmäktige från olika delar av kommunen, även från norra kommundalen som tycker att det är bra att höja matpriserna för pensionärer. Vilka dessa är finns på Västerviks kommuns hemsida.
En del av dessa påstår sig vara Socialdemokrater och företräda rättvisa åt pensionärer och arbetare. Tyvärr stämmer inte detta med hur de röstar i kommunfullmäktige. Att valda representanter för högerpartierna i Västerviks fullmäktige gärna lägger nya bördor på dem som redan har det svårt är inget nytt. Men när socialdemokraterna blir stödtrupper åt Hjalmarsson, då är måttet rågat.
Att Hjalmarsson behöver spara är naturligt då han ska lägga ut minst 170 miljoner kronor på Holiday club av skattemedel, detta för att göda ett antal kostymnissar. Detta har endast Socialisterna röstat emot och även överklagat till Hovrätten. Kommunala Pensionärsrådet är tyvärr bara ett rådgivande organ i kommunen.

Ove Gustavsson ledamot i KPR, ordförande PRO-Ankarsrum tillika ordförande för Socialisterna

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER