RSS

Kommunal utveckling? – M. Jansson, J. Regell

– Svar på borgerligt struntprat

Mats Hugosson (c) och Harald Hjalmarsson (m) ”utvecklar Västervik”…
Illustration: Morgonrodnad

Efter det senaste kommunfullmäktigemötet där lönerna för de ledande kommunala politikerna Hjalmarsson, Kronståhl och Hugosson höjdes rejält har enskilda borgerliga politiker kritiserat Socialisternas motstånd mot arvodeshöjningarna och nedskärningar i kommunen. Inget konstigt med det. Men det anmärkningsvärda är att man nu inte kritiserar och debatterar vår förda politik utan istället hittar på och tillskriver oss åsikter vi inte har.

I VT (02/07-08) skriver moderaten Martin Danielsson; ”Själv har jag engagerat mig politiskt för att bidra till att utveckla Västervik. Att avveckla Västerviks kommun som socialisterna föreslår enligt principen ”siste man släcker ljuset” är mig helt främmande.” Här nedan bjuder vi på ett axplock av de nedskärningar som den borgerliga majoriteten har drivit igenom och som vi konsekvent har röstat emot;
Man har minskat antalet platser på äldreboendet Ekliden i Ankarsrum från 36 till 29 platser, antalet vikarier inom handikapps- och äldreomsorgen har minskats, större barngrupper infördes i för- och grundskolan, de gamlas gemensamhetsutrymmen på äldreboendet Guldknappen i Loftahammar har tagits bort, privatiseringar av avlopp, snöröjning och kost har röstats igenom, priset på pensionärernas mat har höjts, biblioteket i Gamleby flyttats och stora nedskärningar inom skolan planeras. Man har även beslutat om att finansiera det privata företaget Holiday Clubs etablering genom att bygga en multihall för 80 miljoner, köpt badbiljetter för 15 miljoner samt gett Holiday Club ett så kallat marknadsföringsbidrag på 200 000 kronor om året. Detta har man genomfört samtidigt som Västerviks politiker den 23 juni 2008 såg till att berika de ledande kommunpolitikerna med ett rejält lönelyft i sitt arbete att ”utveckla Västervik” (som innebär en kostnadsökning på sammanlagt 2,2 miljoner om året plus sociala avgifter för kommunen).

Om det är någon slutsats man kan dra så är det knappast att det är Socialisterna som går i bräschen för att avveckla Västerviks kommun. Vi kommer fortsätta att motsätta oss nedskärningar av den gemensamma välfärden och vi lovar att om den borgerliga majoriteten lägger en motion om att avskaffa Västerviks kommun så kommer vi att rösta emot även den.

Marcus Jansson, Kassör i Västerviks Socialistförening
Johannes Regell, Ordförande i Västerviks Socialistförening tillika ledamot i Västerviks kommunfullmäktige

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER